neděle 4. února 2007

Moskytiéra aneb...

... bezuzdná reklama mých (konečně dotvořených!) stránek.

Chtěl bych ale upozornit, že je na nich možné najít i výběr z mých českých článků, které nemohu umisťovat na SSRN (neb by zřejmě čeština editorům SSRN zamotala hlavu...). Z nich bych chtěl vypíchnout zejména článek "Nejvyšší soudy členských států, soudní hierarchie a efektivita soudního systému Evropské unie", který je výsekem z mého rozsáhlejšího příspěvku "'In the Court We Trust' - But Should We? On the Need for Hierarchy and Differentiation in the Preliminary Ruling Procedure", který jsem tady před nedávnem inzeroval (ten byl přijat k publikaci do European Law Review - ještě jednou díky všem, kdo mi pomohli skvělými komentáři! Teď mě čeká ještě spousta práce s úpravami).

V tomto kratším příspěvku vybírám to nejpodstatnější: jakou funkci může plnit vnitrostátní soudní hierarchie pro efektivní fungování soudního systému a jak tuto funkci narušuje současná podoba řízení o předběžné otázce. Navrhuji omezit podávání předběžných otázek na soudy posledního stupně. Příspěvek by měl vyjít v rámci sborníku, který pořádá V. Šimíček jako publikační výstup z konference „Nejvyšší soudy v evropských ústavních systémech – čas pro změnu?“, která se na NSS konala v listopadu minulého roku.

Dále jsou na mých stránkách přístupné přehledy aktuální judikatury Soudního dvora, které publikují v dvouměsíčních intervalech Soudní rozhledy a také je zde možné najít mé komentáře k některým rozhodnutím ESD, zejména k rozsudku který se týkal zpoplatnění televizí na hotelových pokojích, který by měl vyjít v Právních rozhledech.

Kromě článků na mých stránkách naleznete informace o konferencích, které jsem navštívil nebo plánuji navštívit, o přednáškách a seminářích, které jsem měl štěstí vést, a také zprávy z Oxford European Discussion Circle, kroužku oxfordských affiniciados evropského práva, který jsem si tu založil, abych netrpěl samotou při sepisování všeho možného (i nemožného).

No však přijďte... a uvidíte!

Update: Kouzlo nechtěného: spolu se mnou ještě o víkendu spustil svoje stránky Tomáš Rosický. Nebojte, mně tam Mozart nehraje...

Žádné komentáře: