sobota 3. února 2007

Jack Balkin (tedy... profesor Balkin) o blogovaní s Yale Law Report

... zde.

Je to velmi zajímavý rozhovor, neboť tam mimo jiné Balkin uvádí přehled různých typů právnických blogů, které existují ve Spojených státech. Zaujaly mě tam také úvahy nad tím, jak blogování mění způsob diskuse (nejen o právu, ale obecně ve veřejném prostoru), kdy se pomocí odkazů přímo v postech propojují (často i opačné) názory, které by se v klasických médiích takovým způsobem nikdy nesetkaly.

Balkin se také pozastavuje nad tím, jak blogování mění způsob výuky. Jirka Kindl tady už upozorňoval na anti-trust blog profesorů na University of Chicago. V blogování jde ale o mnohem více: blog může oslovit studenty, kteří před tím byli vystaveni pouze jednomu proudu názorů, podávaných určitým způsobem na určité fakultě. Tohle může platit možná ještě více u nás, kde je oficiální akademický svět práva a svět "jiného" práva mnohdy neprodyšně oddělen. Navíc umožňuje studentům vstupovat do diskuse s profesory na druhém konci kontinentu.

Balkin zmiňuje význam právnických blogů pro obecná média, jak jsem tady již upozorňoval taky.

Nakonec velmi zajímavé jsou i Balkinovy intimnější úvahy nad tím, jak sám bloguje, co ho inspiruje k napsání postu a také, zda se nebojí rizika, že něco "plácne". Tady mi byl velice sympatický, poněvadž říká to, čemu věřím i já:
Good blogging requires a certain kind of skill and
discipline. Many law professors are perfectionists, and they will not publish
anything unless they’ve gone over it dozens of times. That doesn’t really work
here. To blog you must develop the ability to articulate your thoughts
relatively quickly and briefly, and you must have the courage to publish them.
The medium lets you correct things later on, but you have to be willing to admit
when you were wrong.
Blogování zkrátka není jako psaní článků. Je to médium, které Vám dovoluje rychle se vyjadřovat ke žhavým tématům, mnohem rychleji, než klasické právnické články. Na druhou stranu však pisatel riskuje, že se utne. Pak je ale důležité umět přiznat chybu.

Balkin v rozhovoru uvádí, že z několika jeho postů vznikly později i články v právnických časopisech. Jak sám ale říká, ty vyjdou mnohdy již v době, kdy Ti, kteří jsou na špici diskuse, článek nejprve diskutovali na blogu a pak si ho stáhli v rukopisné podobě na SSRN. To mi připomíná, že bych měl jít zase na chvíli psát něco promyšlenějšího, než post na blog...

Žádné komentáře: