úterý 7. ledna 2014

Výročí amnestie v číslech

Rok po velké amnestii zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti zajímavá čísla o počtech amnestovaných lidí. Vězni, kteří byli fyzicky v lednu propuštěni z vězení (6,443 osob) jsou jen špičkou ledovce. Zastavená trestní stíhání, kvůli kterým bylo nejvíce mediálního vzruchu (265 osob), jen popraškem sněhu na špičce ledovce. Celkem se amnestie týkala 111,263 osob, tj. něco přes jednoho procenta české populace. Početně suverénně nejdůležitějším ustanovením amnestie bylo prominutí podmíněných trestů – týkalo se plných 80,000 osob.

Zajímavé je, že z věznic bylo propuštěno 6,443 vězňů, ale nepodmíněný trest byl prominut plným 19,820 lidem. Kde se vzalo těch dalších cca 13,000? Jsou to odsouzení, kteří ještě nenastoupili do věznice, a bývalí vězni, kteří byli podmínečně propuštění z výkonu trestu, ale ještě jim neuplynula zkušební doba. Což jsou samy o sobě zajímavé údaje o praktickém fungování trestní politiky: zejména jak velké množství odsouzených „pobíhá“ na svobodě, ačkoli by již měli „sedět“. (Dle statistické ročenky Vězeňské služby jich v předvečer amnestie bylo 7,521. Což není nějaké senzační odhalení. V odborných kruzích se o problému dávno ví; otázka je, jestli by se s ním také nemělo něco dělat.) pro úplnost dalším 9,660 lidem byl též prominut trest obecně prospěšných prací, a dalším 385 trest domácího vězení (poslední údaj vypovídá zejména o tom, jak minimálně je domácí vězení využíváno).
Suma sumárum, nejvýraznějším projevem amnestie je zahlazení mírných trestů více než stovce tisíc osob. Na tyto osoby se dále hledí, jako by odsouzeny nebyly. Při budoucí recidivě tito pachatelé spíše dostanou podmínku namísto vězení „natvrdo“, nebo spíše dostanou kratší trest. Amnestie tak má v sobě zakódováno zmírnění trestů pro bagatelní recidivisty. Tím jim ale dává motivaci spíše spáchat další trestný čin. Vzhledem k obrovskému počtu lidí, kterých se toto týká, tak amnestie zřejmě na několik let dopředu výrazně ovlivní kriminalitu, trestní praxi, přítok nových vězňů do věznic, agendu probační a mediační služby a řadu dalších aspektů trestní politiky.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Trest dávno nedělám, ale u stanovení trestu se recivida brala faktická, tj. že má soud výpis z resjtříku trestnů a nikolv jen opis, a veškerá zahlazení jsou tam uvedena včetně předchozích trestů, které se počítají. Mýlím se ?

Michal Hájek

Anonymní řekl(a)...

A aký má potom dopad na "bagateľných recidivistov" § 45 ods. 3 Trestního zákoníku?

Ondrej Pivarči