čtvrtek 30. ledna 2014

Právo a ekonomie: první studentský workshop

Česko-slovenská společnost pro právo a ekonomii (CSLEA)
ve spolupráci s
Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a
Common Law Society
pořádá

Právo a ekonomie: první studentský workshop 


Kdy: pátek 4. dubna 2014, 13:00 až 19:00
Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost 38

Workshop je určen studentům magisterských a PhD programů na právnických a ekonomických fakultách. Jeho cílem je poskytnout zpětnou vazbu studentům, kteří píší odbornou práci využívající ekonomický přístup k právu. Program workshopu bude sestávat z úvodních přednášek a jednotlivých prezentací účastníků (cca 20 min.) následovaných diskusí a doporučeními ze strany mentorů. Autoři nejlepších příspěvků získají možnost uveřejnit svůj příspěvek na blogu Jiné Právo.

Obsah prezentací není tematicky omezen; vítány jsou příspěvky využívající ekonomický přístup k právu ve všech oblastech práva.


Úvodní přednášky:
Zdeněk Kühn, PF UK a Nejvyšší správní soud
Libor Dušek, VŠE a CERGE-EI

Mentoři: 
Zdeněk Kühn, Tomáš Richter, Libor Dušek, Josef Montag, Tomáš Sobek 
        
Zájemci o aktivní účast nechť zašlou rozšířený abstrakt (300 až 500 slov) nebo celou práci s abstraktem na adresu CSLEA@mail.com nejpozději do 28. února 2014. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude účastníkům zasláno do 10. března 2014. Zájemci o účast bez přednesení příspěvku nechť se zaregistrují na CSLEA@mail.com nejpozději do 28. března. Účastnický poplatek činí 200 Kč a lze jej uhradit v hotovosti v den konání workshopu. V jeho průběhu bude k dispozici káva a občerstvení.

PS: Plakát je ke stažení zde.

4 komentáře:

bauer řekl(a)...

Je možné se přijít podívat a tiše sedět, nebo půjde o uzavřenou akci?

Libor Dušek řekl(a)...

Děkujeme za zájem, je možné se přijít podívat, na inzerátu to již explicitně uvádíme. Ani není třeba sedět tiše. Naopak, dotazy a připomínky k prezentujícím jsou vítány.

Jan Vučka řekl(a)...

Podaří-li se časově, určitě přijdu!

Honza řekl(a)...

zkouška spojení