středa 8. ledna 2014

Vítězslav Němčák: Čtení nejen pro franštináře - Jus Politicum, revue de droit politique


Při studiích v Paříži mě náš profesor Armel Le Divellec seznámil s velmi zajímavým projektem – on-line časopisem Jus Politicum, revue de droit politique.

Tento časopis je snadno přístupným okénkem do (nejen) francouzského právního myšlení. Jeho obsah je totiž volně dostupný na internetových stránkách www.juspoliticum.com. Periodikum vychází od roku 2008 a kromě internetové verze časopisu, která je publikována dvakrát ročně, existuje také papírová podoba výběru textů, jež vychází jednou za rok ve francouzském nakladatelství Dalloz. V prosinci 2013 bylo zveřejněno 11. elektronické číslo. Nejedná se o internetový projekt začínajících mladých vědců, ale o mladý projekt zkušených profesorů. V redakční radě Jus Politicum zasedají velká jména současné francouzské právní vědy i další zahraniční profesoři; i proto v časopise najdeme myšlenky přesahující hranici země galského kohouta. Výhodou mezinárodní spolupráce na tvorbě časopisu je i to, že se téměř v každém čísle objevují i anglicky psané texty (viz např. Jus Politicum č. 9) a někdy dokonce texty v německém jazyce (viz např. Jus Politicum č. 10), takže jeho sledování může být přínosné i pro nefrankofonní čtenáře.

Jak říkají sami autoři, Jus Politicum je časopis zaměřený na „politické právo“ (ve smyslu propojení práva a politiky). K veřejnému právu, a zejména právu ústavnímu, je podle nich nutné přistupovat nejen optikou právní, ale i optikou politickou, a proto má být Jus Politicum prostorem, kde se právní věda protíná s politologií, ale i dalšími disciplínami jako je historie nebo filozofie. Autoři projektu jsou přesvědčeni, že ústavní právo nabývá významu pouze, pokud je umístěno do prostoru, kde se tyto disciplíny střetávají.

Přestože záměrem časopisu Jus Politicum je být co nejotevřenější a velmi málo svazující platformou pro diskuzi o soudobých otázkách zejména ústavního práva, jsou jednotlivá čísla částečně tematicky zaměřena. Například v historicky prvním čísle se příspěvky zabývaly právě otázkou „politického práva“ (Jus Politicum č. 1, 2008), v novějších ročnících můžeme najít články zabývající se relativně nedávnou ústavní změnou postavení francouzského parlamentu (Jus Politicum č. 6, 2011), v pozdějších vydáních se pak autoři zamýšlí nad tím, zda je Ústavní rada skutečným ochráncem veřejných svobod (Jus Politicum č. 7, 2012) či obecněji pojatému tématu reflexe Rousseauovi obecné vůle (Jus Politicum č. 10, 2013). 

Každé číslo časopisu sleduje určitou strukturu, kde se na prvním místě setkáme se sérií odborných článků. Za těmito odbornými články pak následuje rubrika „Papiers“, která by měla představit odborné texty, jež jsou v přípravné fázi. V předposlední části Jus Politicum pak najdeme podobně jako v jiných odborných právních časopisech recenze odborných publikací. Na závěr pak v rubrice „Archives“ nabízí časopis elektronické verze textů, které nejsou lehce přístupné (například historické odborné články).

Podle mého se jedná se o velmi bohatou sbírku kvalitních odborných texů. Pro získání informace o zveřejnění nového čísla časopisu nabízí internetové stránky časopisu možnost přihlásit se pro odběr novinek na email nebo čtečku RSS. Jus Politicum, revue de droit politique je on-line projekt, který jistě stojí za to sledovat.

1 komentář:

Olga řekl(a)...

Krása - díky za info:-)

Olga Svobodová.