úterý 28. ledna 2014

Pár zajímavostí ze soutěžního práva (v širším smyslu) ...

Níže uvádím několik zajímavostí z oblasti soutěžního práva (largo sensu), na které jsem ve více či méně nedávné době narazil, a to se stručným komentářem.

Na úvod stojí za zmínku jedna pěkná "kachna", která se koncem minulého roku ve vztahu k soutěžnímu právu povedla. Konkrétně médii proletěla informace o tom, že ÚOHS zakáže velkým lyžarským střediskům zasněžování, aby nebyli znevýhodňování provozovatelé menších vleků (tato zpráva se ke mně dostala i přes twitter). Viz k tomu např. znění původní zprávy zde: Konec zasněžování? Antimonopolní úřad dal za pravdu malým vlekům na Valašsku, původní zdroj na regiony.impuls.cz však již není k nalezení. Ač daná zpráva zřejmě byla míněna jako recese, v důsledku převzetí jednotlivými médii bez patřičného kontextu to mohlo vypadat jinak. Ostatně ÚOHS stálo za to, aby formou tiskové zprávy na smyšlenost příslušné informace poukázal. Je to tedy spíše jen příhoda k pousmání (či k pláči nad prací některých novinářů). Každopádně ze soutěžního hlediska se to celé jevilo jako nesmysl. Při dnešním přístupu k soutěžnímu právu by bylo nesmyslné zakazovat praktiky, jejichž jediným důsledkem je navýšení nabídky (vše samozřejmě poněkud zjednodušeno; ale obecně narušením soutěže mohou být prakticky jen jednání směřující k output restriction a nikoliv naopak).

Z již poněkud vážnějšího soudku - Komise nedávno zahájila konzultační proces k návrhu sdělení ohledně pojmu veřejné podpory. Viz tisková zpráva (tady) a informační stránka o konzultačním procesu (zde). Vlastní návrh sdělení (jen v AJ) je pak 50 stránkový dokument poměrně podrobně rozebírající jednotlivé definiční znaky pojmu podpory. Pro zájemce o danou oblast určitě stojí za přečtení.

Konečně stojí za zmínku (z oblasti veřejných zakázek) nedávné (15.1.2014) schválení návrhů nových unijních zadávácích směrnic, jakož i "koncesní směrnice" Evropským parlamentem. Texty schválených směrnic a některých souvisejících informací (FAQ, konzultační proces atp.) lze nalézt na stránkách DG Internal Market tady. Pro každého, kdo se o danou oblast zajímá, prakticky se jí zabývá či obojí, se jedná o "must" čtení. Ostatně poté co Rada EU formálně danou novou legislativu přijme bude daným směrnicím třeba uzpůsobit i české právní předpisy, tj. zejm. zákon o zadávání veřejných zakázek a koncesní zákon. Jen doufám, že při implementaci daných směrnic se nepokusí česká legislativec být "bruselštější než Brusel", jak jsem toto spojení teď někde zaslechl.

Žádné komentáře: