neděle 16. listopadu 2008

Stipendia na American University

Kvalitního vzdělání není nikdy dost. A stejně tak stipendií napomáhajících k jeho dosažení. Třeba některé z vás v tomto směru zaujme následující nabídka American University, Washington College of Law, se sídlem ve Washingtonu, D. C.

Škola stabilně patřící do první padesátky amerických právnických fakult (a jedna z nejlepších v oborech s mezinárodním prvkem)
nabízí pěti uchazečům o studium LL.M. v rámci programu International Legal Studies stipendium pokrývající veškeré poplatky se studiem spojené. Jedná se tedy o plný tuition waiver, který se však samozřejmě netýká např. nákladů na ubytování, cestovného apod. – v tomto ohledu se musejí zahraniční studenti poohlédnout po dalších zdrojích.

Podrobné informace naleznete zde.

Žádné komentáře: