08 července 2008

O státních zástupcích jen v dobrém

Z výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství vypadl Čunek

Když spáchat malý hospodářský zločin, tak na Mladoboleslavsku. Počet policejních specialistů na ekonomickou kriminalitu zde loni klesl z 19 na 4 (!) -- tak silně zasáhla tamní okresní ředitelství vlna odchodů. A pokud se má zločinec ukrýt, pak na Kladensko a Benešovsko. Pátrání po hledaných zde „není průběžné a systematické“ do té míry, až se dostalo do letošní výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství (vyšla o měsíc dřív než loni, k přečtení je zde, média si jí prakticky nevšimla).

Když se taková zpráva povede, může to být dobrá analýza české kriminality. Když se nepovede, vypadá... jako ta letošní.

Pořád jsou v ní sice pozoruhodné kazuistiky (případy korupce na str. 14, vydávání na Ukrajinu na str. 31), oproti loňsku má ale poloviční rozsah a je zvláštní tím, co v ní chybí. Je možné napsat jakoukoli zprávu o práci státních zastupitelství v roce 2007 a nemít v ní ani čárku o případu Čunek? Odnětí a přikázání věci z okresu do okresu, o němž nejvyšší státní zástupkyně rozhodne na přání obhajoby -- něco takového se dosud nestalo, předtím ani potom. Místo toho ale čteme, že loňský rok byl nuda a šeď: „8. Dohled vykonávaný nejblíže vyššími státními zastupitelstvími (…) Při výkonu dohledu nebyl v uplynulém roce uplatněn postup podle § 12d odst. 2 zákona o státním zastupitelství, tzn. nedošlo k odnětí věci nižšímu státnímu zastupitelství z důvodu nečinnosti, průtahů či pro odmítnutí pokynu.“ (str. 32) Kdo nerozuměl, má to znovu na konci: u výkonu dohledu „nebyly konstatovány zásadní problémy ani z hlediska jeho provádění, ani z hlediska možných střetů mezi vnitřním (horizontálním) a vnějším (vertikálním) dohledem“ (str. 49). V pasáži o oprávněních nejvyšší státní zástupkyně vůči celé soustavě státních zastupitelství pouze stojí, že jsou „rovněž využívána v míře, v níž se ukazuje potřeba“ (str. 49). Zpráva konstatuje „zvýšený počet úniků informací z trestního řízení, ojediněle i se zištným motivem“(str. 12), uvádí tři případy – ale nikoli Čunkův (narážka na „únik informací z kauzy známé politické osobnosti, kde byl dokonce zveřejněn celý záznam o zahájení úkonů v trestním řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu v celostátních novinách" se týká Martina Bursíka). Stal se vůbec loni ten případ? Nezdálo se nám to? Nebo byl vaporizován?

*

V loňské výroční zprávě byly nejzajímavější postřehy Krajského státního zastupitelství v Plzni, jak se v praxi zvyšuje objasněnost: stačí si vyzvednout v leasingové nebo splátkové společnosti seznamy neplatičů, a hned má policista spoustu vyřešených úvěrových podvodů. Obdobně Plzeň kritizovala zátahy na vietnamské stánkaře. Celníci tak odhalí desítky zločinů proti autorským právům, ale o to méně se věnují velkoskladům a distributorům, což podle plzeňských státních zástupců nesvědčí o „skutečné snaze tento druh trestné činnosti vymýtit“.

Takové heretické výklady statistik v letošní zprávě chybějí. Buď je dole nepíší, nebo je nahoře nechtějí. Nafukování pěkných čísel ale nezmizelo, jak říká – diplomatičtěji a tišeji – opět Plzeň (str. 11: "V obvodu KSZ Plzeň hodnotí státní zástupci negativně snahu celních orgánů zaměřenou na jednotlivá prodejní místa na tržnicích ... namísto snahy eliminovat činnost velkoskladů a distributorů plagiátů").

Přitom od analytiků státních zastupitelství by jeden čekal aspoň hypotézu, proč vykazovaná ekonomická kriminalita loni znatelně klesla. Možná ji poškození už ani nehlásí (na Boleslavsku by nebylo divu); možná nabrala rafinovanější formy; možná se lidé chovají poctivěji. Nebo to souvisí s ekonomickým cyklem: v době prosperity je méně neplatičů? (NSZ totiž hlásí pokles u všech typů hospodářské kriminality. Včetně třeba neplacení daní, jež státní aparát odhalit a trestat umí, jak ví i takoví kombinátor jako Tomáš Pitr.)

*

I v roce 2007 podle zprávy platilo, co v předchozích letech: Trestná činnost celkově stagnuje, resp. mírně klesá.“ S jednou výjimkou, a těmi jsou „trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (§ 180d tr. zák.) nedávno zavedený do úpravy, a trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 201 tr. zák.), jehož souběžnou úpravou došlo k podstatnému rozšíření trestní represe“. První trestný čin má na krku 17 % ze všech loni obžalovaných osob (tj. z 101 240), druhý 13,5 % a navíc 9,8 % z obžalovaných mařilo výkon úředního rozhodnutí tím, že řídilo navzdory soudnímu zákazu. Tyto tři skupiny se prolínají, takže podíl „dopravních“ trestných činů na celkové kriminalitě činí podle NSZ 28,7 % (!).

Má tato represe odstrašující efekt? Ubylo po předloňském zavedení § 180d jízd bez řidičáku? Tím se zpráva nezabývá. Represe nereprese, Češi jezdí pořád smrtonosně. Tyto snadno a rychle řešitelné trestné činy ale znatelně vylepšují statistiku státních zastupitelství. Díky nim se daří vyřizovat 19,4 % věcí do jednoho týdne a dalších 18,8 % do druhého. Ó díky, 180d!

*

Ve výroční zprávě opět chybí statistika kárných řízení se státními zástupci. Nebo jakékoli jiné kritické sebehodnocení.

To už ani nepřekvapí. Výroční zpráva NSZ o roce 2007 nechtěně vypovídá o atmosféře opatrnosti ve špičkách státních zastupitelství: probůh, jen žádnou kritiku! Jeden z neblahých důsledků Případu, Jehož Jméno Nesmíme Vyslovit.

117 komentářů:

Tomáš Pecina řekl(a)...

Tak trochu o ničem…

Guy Peters řekl(a)...

Článek se příliš koncentruje na detaily, v zásadě mu chybí systémový vhled, tj. vlastní pokus o analysu fungování státního zastupitelství v loňském roce.

Michal Bobek řekl(a)...

Nu, pak nezbývá než doufat v kvalitní diskussi a analyssu ze strany komentátorů, kteří se znalostmi vskutku wikipedickými přinášejí hloubku do plytkostí běžného dne. Snad najdou také trochu času na větší množství komentářů; je škoda vést debatu jenom sám se sebou, když je možné se rozdělit i na více osob než jenom dvě.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Analysu nepíší se dvěma -ss- ani nejmenovaní ottisté: že to nevíte, toť důsledek strašlivého úpadku klasické, etymologicky podložené orthografie (přičemž ani v nejmenším nepochybuji, že vám osobně by se nepříčilo napsat něco tak lascivního jako "analýza")!

Problém státních zastupitelství, jak bylo naznačováno mnohými přede mnou, je jejich institucionální povaha "pátého kola u vozu".

Zatímco v zemích šťastnějších je trestní řízení kontradiktorní, v České republice jsme setrvali u středověkého modelu soudce jako inkvisitora zjišťujícího vinu a nevinu s pomocí prokurátora. Tudíž – kdyby státní zástupce k hlavnímu líčení nepřišel, většinou bychom si toho ani nevšimli.

Důsledkem je, že státní zástupci, ač placeni stejně jako soudci, jsou pouhými poštovními holuby, kteří přebírají od policistů NPOčka a, opravivše ty nejhorší pravopisné hrubky, je oděna do slavnostního roucha obžaloby předkládají soudům.

Při hlavním líčení je všechno na soudci: státní zástupce znuděně sedí nad svým spisem, čte si tímto lstivě zamaskované noviny, lakuje si nehty, žvýká (skutečně viděno: žvýkačka vyplivnuta až po protestech veřejnosti na výslovný pokyn soudce) anebo prostě spí, což pak jeho nadřízení zdůvodňují tím, že v soudní síni je zářivkové osvětlení, které státnímu zástupci brání v dostatečném soustředění na případ jinak než se zavřenýma očima (skutečně přečteno).

Když pak hlavní líčení skončí, všichni v jednací síni drží státnímu zástupci palce, aby se strefil do správné skutkové podstaty a přípustné výměry a aby skutková zjištění, jimiž bude svůj návrh odůvodňovat, aspoň v základních rysech odpovídala souzenému případu, tak aby obžalovaní nenarušovali dekorum a verbální výkon OSZ/KSZ nepřerušovali výkřiky authentického údivu a/nebo děsu.

Jak uváděno, kvalita práce státních zástupce je nevalná a hlavně naprosto irelevantní (to se týká i jiných typů řízení, kam SZ ze zákona nebo ze svého rozhodnutí intervenuje). Jako zážitek z natáčení uvedu zkušenost se státní zástupkyní OSZ-P8, která jako přitěžující okolnost uvedla, že obžalovaný byl pro druhově stejnou trestnou činnost již stíhán, na čemž nemůže nic ničeho změnit ani skutečnost, že byl nakonec soudem obžaloby zproštěn. Mdloba se pokoušela nejen o obžalovaného a jeho obhájce, ale i o soudkyni.

*7* řekl(a)...

*7*

Myslím, že takovéto analýzy mají své místo v přirozeném řádu věcí. :o))

Renáta Vesecká je podle mě člověk, kterému se rozpadla pod rukama důvěra lidí ve státní zastupitelství. Nemůžeme takto zpatra soudit její vinu, ale schopnému člověku by se toto nestalo. Ten by reagoval jinak. Místo aby se řešilo, kdo ji nahradí nebo jsme si vyslechli alespoň trochu uvěřitelnou obhajobu, centrem dění se stal umlčovací trestněprávní přístup "Nic nebylo dokázáno, ergo o ničem nepřemýšlete, nedělejte rozruch a mlčte: lžím se ustupovat nebude, i kdyby se měli stát její lidé synonymem "koupených" ovcí. Takto to ale nejde.

*7*

Anonymní řekl(a)...

TO BY SE SCHOPNÉMU ČLOVĚKU NESTALO
HAHAHA

Guy Peters řekl(a)...

Ten středověký model byl hlavně církevní. Tam, kde se katholictví zbavili, měli kontradiktorní process dávno.

Jinak inspirací pro český model trestního processu není katholická církev, nýbrž sovětský model všemocného vyšetřovatele.

peter řekl(a)...

Prave spisujem svoju thesis a dostal som sa k zaujimavej knihe Mirjama Damasku: Faces of Justice nad State Authority. Velmi zaujimave citanie o trestnom procese, prepojene na sirsie suvislosti koncentracie a dekoncentracie moci v state. Mohlo by vysvetlit aj viacero pnuti v tom ako vidime fungovat ty vase statni zastupitele a tu nasu prokuraturu. Pekne je aj miesto kde ilustruje evoluciu sovietskeho prokuratora a evoluciu podobnej institucie v stredovekom inkvizicnom procese.
.
P. Kocvar

Tomáš Pecina řekl(a)...

Jinak inspirací pro český model trestního processu není katholická církev, nýbrž sovětský model všemocného vyšetřovatele.

Ano, ten mají čeští policisté dodnes hluboko pod kůží. Vzpomínám si, že když zadrželi Škrlovou, prohlásil vyšetřovatel, že vazba bude záležet na tom, nakolik bude při vyšetřování spolupracovat.

Renáta Mrákotová řekl(a)...

Bohužel mi přijde přiklad s draze placenými poštovními holuby jako trefný. Aby státní zastupitelství k něčemu bylo, chce to systémovou změnu. A koneckonců také méně direktivní způsob řízení státních zástupců. Jinak mám takový neblahý pocit, že pokud některý státní zástupce začne skutečně pracovat, tedy nedělat pouze poštovního holuba, je časem tak nějak odejít, možná proto, že je direktivně neřiditelný.

Guy Peters řekl(a)...

Ano, plně souhlasím s názorem, že popis současného stavu českého státního zastupitelství z pera Tomáše Peciny je naprosto výstižný, jak ví každý, kdo přišel s trestním řízením aspoň letmo do styku. Stačí si vzít libovolné "enpéóčko" a pokusit se najít aspoň 20 rozdílů od obžaloby.

Dokud nepřestane být státní zástupce chápán jako dozor nad vyšetřovatelem, místo aby byl stranou trestního processu, tak se nikam neposuneme. Bohužel ani nový věcný záměr trestního řádu tímto směrem nejde.

Anonymní řekl(a)...

Pokusím se alespoň malým pláštíkem zakrýt hanbu státních zástupců, která vyplývá z dosavadních příspěvků. Soudy přijdou do styku až se spisy s NPOčky, které přešly přes první filtr a tím je právě dozorující státní zástupce, který spis dostane již ve fázi prověřování. Z tohoto důvodu se může zdát, že ke změně oproti návrhu na podání obžaloby nedošlo. Komunikace mezi policejním orgánem a státním zástupcem je většinou neformální a do trestního spisu se tak nedostávají všechny písemnosti, které mezi těmito dvěma orgány putují, neřkuli o ústní komunikaci. Stejně tak ne ve všech případech je automaticky podávána obžaloba. Ovšem je nutno přiznat, že fakticky je role státního zástupce při hlavním líčení oslabená. Ve většině okresů (nevím zda ve všech) státní zástupce nechodí na své věci, ale dostane jednoho soudce na ten který den. Není výjimkou jít k soudu třeba třikrát týdně. Tři dny z pracovního týdne tak prosedí u soudu na převážně cizích věcech, ke kterým nemá trestní spis, jenž leží u soudce. Má pouze dozorový, který je podstatně hubenější. Jakkoli se to může zdát nepravděpodobné, je to tak. U složitých kauz se ocitne třeba jen u jednoho hlavního líčení a pak už ne. Reálně se tedy nelze na všechna jednání připravit, má-li dělat k tomu ještě těžiště své práce, což je dozor nad zákonností v přípravném řízení. A ještě poznámka závěrem, pracuji jako státní zástupce jen pár měsíců, zatím si jako poštovní holub nepřipadám :-)

Tomáš Pecina řekl(a)...

Hezký fíkový list, ovšem není chyba právě v tom, že státní zástupce nemá možnost dovést "svůj" případ až k soudu a tam ho presentovat?

Kdyby byl proces kontradiktorní, tímto způsobem, tj. methodou kdo má službu, jde k soudu, by se nepodařilo usvědčit jediného obžalovaného (ledaže by se přiznal a potrestání se sám vehementně dožadoval).

Navíc státní zástupci nejsou příliš zvyklí argumentovat, neřkuli efektivně vyslýchat svědky.

Chyba je systémová, na tom se patrně všichni shodneme.

Guy Peters řekl(a)...

Myslím, že chyba není ve státních zástupcích jako lidech, nýbrž v systému. Zdědili jste něco, co je úplně špatně.

Guy Peters řekl(a)...

Za výraz "svůj případ" bych se ani trochu nestyděl. Měj by to být státní zástupce, který usvědčí zločince, a na to by měl být hrdý.

Guy Peters řekl(a)...

Jinak řešení je poměrně jednoduché: Vyšetřovatel by měl být standardní podřízený státního zástupce a veškerá formální kommunikace (např. NPO) mezi nimi by měla být prakticky nullová, tj. NPO bez náhrady zrušit.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Mně by se víc líbil americký model, kde policie podléhá volenému šerifovi. Státní zástupce (také volený – obvykle) případ převezme je na něm, aby porotu nebo soudce (voleného) přesvědčil o vině. Když se to nepovede, neschopného šerifa a/nebo D.A. lidé příště nezvolí.

Dále by bylo potřeba rozšířit možnosti plea bargaining: soudy jsou jen zatěžovány nesmyslným opakováním úkonů přípravného řízení, když se Vopička k tomu vykradenému bytu stejně přiznal a jde jen o to, jaký tentokrát dostane flastr.

A rozhodně bych byl pro zavedení porotního soudnictví, minimálně pro trestné činy projednávané dnes v I. stupni krajskými soudy.

Z tohoto snění mne nicméně obvykle vyruší reality check, když si uvědomím, že základní podmínkou by bylo udělat něco s tím nemožným místním obyvatelstvem…

Anonymní řekl(a)...

Kritika Tomáše Peciny namířená do řad soudců a státních zástupců není příliš konzistentní. Možná bude konssisstentní:o)

V májovém příspěvku ze dne 7.5.2008 vyjádřil pan Pecinu následující útočnou myšlenku:

"V soudní síni bývá téměř vždy kvalifikovanějším právníkem advokát, někdy dokonce i státní zástupce, nikdy soudce. Proč by také byl, když na jeho výkon nejsou kladeny žádné kvalitativní požadavky."

A vida, uplynuly pouhé dva měsíce, a je tomu poněkud jinak:

"Při hlavním líčení je všechno na soudci: státní zástupce znuděně sedí nad svým spisem, čte si tímto lstivě zamaskované noviny, lakuje si nehty, žvýká ..."

Už se těším, co se dočteme příště, třeba v souvislosti s postem o obecných zmocněncích, např. ve vztahu k § 27 odst. 2 o.s.ř. (zejména in fine) :o)

*7* řekl(a)...

*7*

Tomáš Pecina je ochotník? Aha.

*7*

Anonymní řekl(a)...

Další příklad nekonzistence TP:

TP (20.11.2006) zde:

Inu, je - a pokud se o ni člověk nezajímá a vnucuje druhým místo analýzy výsledky přacího myšleních vlastních proti Hučínovi zaujatých a zainteresovaných spolupracovníků, musí mu právě taková připadat.

TP v této diskusi:

...že to nevíte, toť důsledek strašlivého úpadku klasické, etymologicky podložené orthografie (přičemž ani v nejmenším nepochybuji, že vám osobně by se nepříčilo napsat něco tak lascivního jako "analýza")!

:o)

Zbabělý anonym

Tomáš Pecina řekl(a)...

Ad M. Ryška:

K tomu bych zdvořile doporučil 1. starat se o své (kritika ad personam bývá zřídka obohacením diskuse); a 2. věnovat pozornost výkladu § 27 odst. 2 OSŘ, jak je proveden např. v poznámkovém vydání OSŘ A. Winterové.

Věcně poznamenávám, že u soudů účastníky zastupuji jen naprosto výjimečně, v situaci, kdy má účastník tak špatnou předchozí zkušenost s advokáty, že by ho jiné řešení traumatisovalo a se mnou se tam cítí lépe. Zásadně bezplatně, podotýkám.

Svůj životní cíl nevidím v tom, stát se advokátem (což by se mi zřejmě po určitém úsilí podařilo), ale právo je moje hobby a chci, aby jím zůstalo. Pokud může toto moje hobby občas přinést užitek druhým, tím lépe.

Anonymní řekl(a)...

Asi mají Vaši účastníci smůlu na ty "v soudní síni téměř vždy kvalifikovanější právníky", tj. advokáty.

Soudci podle Vás hrůza, státní zástupci rovněž, nyní tedy už i advokáti. Nejkvalifikovanějím v jednací síni tedy (vedle zapisovatelky či protokolující úřednice a veřejnosti) ad hoc zůstává obecný zmocněnec:o)

Tomáš Pecina řekl(a)...

Nevím, zda jste se dnes špatně vyspal (nebo vám třeba VS-O vrátil nějaký prestižní případ), ale tímto způsobem s vámi prostě komunikovat nemíním – je mi líto.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Věcně se samozřejmě vyjádřím:

Obecných zmocněnců jsem viděl relativně málo a žádný z nich mne – čistě odborně – nepřesvědčil. Co dělají, ovšem smysl má, např. když Jakub Polák v 90. letech bezplatně zastupoval v trestním řízení poškozené Romy, mělo to smysl. Právo J. Polák neuměl, neumí a nikdy umět nebude, ale vážím si ho za to, co pro ně dělal.

Anonymní řekl(a)...

Pouze pro upřesnění: VS Olomouc mi žádný "prestižní případ" již dlouho nezrušil (alespoň o tom nevím) a vyspal jsem se docela dobře, děkuji za optání.

Pokud se vyvarujete zcela zbytečných slovních výpadů typu "slušný člověk si musí při vyslovení slova "soudce" odplivnout", úrovni diskuze to pouze prospěje.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Vaše konkrétní rozsudky také nejsou ty, nad nimiž bych lomil rukama nebo plival, naopak se mi velmi líbilo rozhodnutí v případu Brezina ca ekoteroristé (pracovně nazvaný "na hrubý pytel hrubá záplata") a podobně jsem se ztotožnil s vaším řešením případu nezdařené interupce; přesto by bylo dobře, kdybychom diskutovali věcně a nikoli v osobní rovině (když o mně navíc skoro nic nevíte a já o vás taky ne).

Anonymní řekl(a)...

nevím, čím je živ pan pecina, ale kolik státních zástupců u OS či KS viděl v akci? šmahem všechny hodit do jednoho pytle neschopů, co si u soudu nudou koušou nehty je lehké. tak to ostatně dělali s nepohodlnými i soudruzi v 50. letech 20. stol. pokud je pan pecina obhájce, těším se, že se s ním jako SZ (byť pro něj anonymní) setkám. jistě bude mou aktivitou u soudu nemile překvapen, až budeme díky mým doplňujícím otázkám (mnohdy nahrazujícími výslech, podle pana peciny situaci zachraňujícího, soudce) HL končit kolem 18 hodiny.

Anonymní řekl(a)...

Dobrá, tedy dobrá. Beru to jako jistou formu satisfakce za všechny "sliny" plivnuté na soudce, přistupuji na smír a nechávám prostor věcné diskuzi místo diskuze osobní.

Tomáš Pecina řekl(a)...

OSZ/KSZ jsem viděl "v akci" desítky, a statisticky vzato nic moc– Nevzpomínám si na jediný případ, kdy by SZ položil/a svědkovi nebo obžalovanému otázku, která by něco objasnila, a jen v jediném případě navrhla KSZ odvolacímu soudu zrušení rozsudku a zproštění, protože dospěla k závěru, že žalovaný skutek není trestným činem (soud vyhověl). Naopak mnohokrát jsem byl svědkem, že SZ musel/a vidět, že obžaloba je v troskách, a přesto navrhl/a odsuzující rozsudek.

Jsou ovšem i kladné příklady, např. CZ OSZ-JN nařídila policii zahájit trestní stíhání konexemi "utlumené" věci, což jsem absolutně nečekal.

Lakování si nehtů a/nebo četba není primárně důsledkem neschopnosti SZ, nýbrž jejich nadbytečnosti v systému, kde dokazování provádí soud.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Přijímám, a když budu příště paušalisovat, můžete si myslet, že jste mezi těmi 25–30 % soudců, na které se moje kritika nevztahuje. Mou (hyper)kritičnost mi ovšem ponechte, českou justici pojímám jako onen autobus v normalisačním vtipu, kde nakonec – za Husáka – všichni zatáhnou záclonky, poskakují, vrčí a tváří se, že autobus jede.

Guy Peters řekl(a)...

Ano, volba soudců i státních zástupců by české justici mohla prospět. Problém ale je, aby tak nevznikly dva klany, které si půjdou navzájem po krku: jednou budu stíhat vaše klienty a pak budete vy stíhat mé klienty. Měla by to být soutěž o to, kdo lépe dokážet stíhat zločince, padni komu padni, resp. kdo lépe dokáže vést process.

Plea bargaining se pokud vím chystá, stejně jako posílení zrychleného řízení. Bohužel přetrvává ten neuveřitelný paskvil a relikt policejního státu: trestní příkaz.

Souhlasím s tím, že poroty jsou mnohem lepší než soudci z lidi (přísedící). Byly zrušeny dne 22. prosince 1948 zákonem č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, jistě ne náhodou.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Měla by to být soutěž o to, kdo lépe dokážet stíhat zločince, padni komu padni, resp. kdo lépe dokáže vést process.

Ono to má i další negativní důsledky, např. v USA je proti evropským zemím značně větší vězeňská populace, ale samotný princip, že lidé chápou zločin jako společenské zlo a volí proto toho, kdo proti slibuje tvrdý postup, by byl velmi žádoucí.

Tady má stále hodně lidí, zvlášť podnikatelů, ze státu a všech jeho slavných institucí legraci: v nejhorším na to padne nějaký ten úplatek!

Anonymní řekl(a)...

pane pecino, pokud jste viděl jen jednu SZ, která navrhuje zproštění obžaloby, tak je mi to opravdu líto. chce to více cestovat. v kraji, kde působím to není neobvyklé, zejména při geniálním tahu zákonodárce v TŘ s ÚZ o podání vysvětlení, kde většinou všichni svědci pachatele usvědčují a u HL vše z různých důvodů otočí. nicméně jako tolerantní člověk respektuji Váš přehnaný a teatrální despekt nad prací SZ, neboť je jisté, že jste tuto práci nikdy neokusil na vlastní kůži (pojďte si to vyzkoušet, třeba celou soustavu SZ zachráníte). také jsem viděl řadu obhájců coby odborných nul, co pohrdají všemi, co nesdílí jejich názor opírající se pouze o přesvědčení o vlastní genialitě, nicméně jsem dalek odsouzení celé advokátní komory jako spolku šejdířů. naopak si cením schopného obhájce, který řízení okoření jak svým vystupováním, tak i erudicí.

Anonymní řekl(a)...

Volba soudců (spojená s časově omezeným mandátem, jak po něm veřejnost volá) by byla v našich podmínkách naprostým otevřením justice politickým vlivům a koncem mnoha i velmi kvalitních soudců, zejména těch rozhodujících věci s politickým dopadem.

Uvedu příklad, který abstraktní obavy uvede v realný život:

Jak by asi vypadala situace ohledně středočeského kolegy Cepla po jeho rozhodnutí ve věci "justiční mafie"? Jeho rozhodnutí (byť stokrát založené na skutkově zjištěném základu kritiky a na panující judikatuře, jak onehdá rozebral i David Kosař) by mu s největší pravděpodobností při končícím mandátu vystavilo "stopku" nebo přinejmenším značně znesnadnilo setrvání v justici. Jistě se přitom shodneme, že kolega je soudce kvalitní a slovy jednoho týdeníku dokonce "hrdina naší doby". Nevedlo by tedy ono nadhozené řešení spíše než ke zlepšení kvality justice k alibismu v rozhodování a k nezvolení odvážných soudců, kterým by zrovna končil mandát?

Tomáš Pecina řekl(a)...

To je přesně ten směr, kterým se ubírají i moje myšlenky: jakákoli reforma justice po vzoru USA by vyžadovala jako první krok výměnu obyvatelstva za to americké.

Obecněji, každý politický proces, od zastupitelstva nejmenší obce po volbu presidenta, je zatížen závislostí na penězích. Přesto – a považujme to klidně za osmý div světa – se američtí soudci dokážou z této závislosti vymanit a rozhodovat nezávisle. Míra idealismu, která je v té zemi přítomna a která dovoluje fungování nejen nestranné a kvalitní justice, ale mnoha jiných věcí, v postkomunistickém státě nemyslitelných, mne naplňuje úžasem a úctou, z nichž bych se zde touto formou dovolil skromně vyznat.

Guy Peters řekl(a)...

Ano, je sporné, jaké by to mělo dopady. Nicméně, na příkladu Itálie vidíme, že vyšetřující soudcové jsou velice populární a snadno zvolitelní (jako polici), takže se naprosto neobávám, že by soudce Cepl nebyl znovu zvolen jako soudce.

Nicméně, federální soudci voleni nejsou. Myslím, že bychom měli začít volbou policejních náčelníků (po pochopitelném sloučení obecní a republikové policie) a pokračovat volbou státních zástupců. Soudce bych volil až úplně nakonec.

Anonymní řekl(a)...

Vážení, pokud tolik opěvujete porotní soudy, tak si ale uvědomte, jak se v takových zemích (UK, USA) porotci vybírají. Musí je odsouhlasit soudce a obě strany, které samozřejmě nemají zájem na extra chytrých lidech, aby je mohli snáze přesvědčit o své pravdě. Takže to ve finále často není o faktech, ale je to divadlo! Za všechny viz smutně známý případ O. J. Proměnit dokazování resp. hodnocení důkazů na to, kdo líp ukecá porotu, to tedy nebrat.
Ohledně státních zástupců bych ještě podotknul, že nejsou placeni stejně jako soudci (rozdíl není zásadní, ale je), nehledě na to, že soudcům je navíc vyplácen příspěvek na odbornou literaturu a dále tzv. ošatné na representaci, což zřejmě u SZ není nutné.
Struktura SZ je sice teoreticky ne-monokratická, ale v praxi to neplatí. A kdyby se někdo na nižším vedoucím stupni našel a vzdoroval s vlastním názorem, není problém ho z funkce odvolat, nebo odebrat spis atd.
Víc se rozepisovat nebudu, bylo by to na dlouho a kolegové to ostatně znají.
Tomáš Skála

Tomáš Pecina řekl(a)...

Ošatné? To jsem netušil, zeptám se, až budu mít cestu ke KS-UL, soudce Zamrazila, ve kterém značkovém obchodě svoje perfektní image bezdomovce navozující oděvy nakupuje (což neříkám ve zlém, opravdu si nemyslím, že šaty dělají člověka…).

O porotách by se dalo debatovat dlouho, nemáte pravdu např. v tom, že porotce musí strany odsouhlasit, ve skutečnosti mají jen omezený počet vet a u ostatních musí odůvodnit námitku podjatosti, nicméně faktem je, že s porotou lze psychologicky pracovat (dobrý film o tom je The Runaway Jury). Přesto bych porotnímu systému dal přednost; profesionálové jsou příliš apathičtí a snadno podléhají rutině, a činí-li vědomě nespravedlnost, nemají s tím problém, jaký by měli laici.

Anonymní řekl(a)...

omlouvám se diskutérům, že jsem zbaběle, navíc anonymně, zasáhl do debaty. teď jsem si na internetu zjistil něco k osobě kolegy peciny. pokud je to novinář pecina, tak jsem v době svých předešlých příspěvků netušil, že se snažím reagovat na výlevy někoho jako je john bok a podobní zachránci světa a uctívači USA systému na vše, byť nemají minimální právní vzdělání. teď už se nedivím soudům o "desítkách" na vlastní oči viděných neschopných státních zástupců. on totiž kolega pecina, pokud se nepletu, neznal spisový materiál a o trestním právu toho věděl...on sám ví kolik. nejdříve dostudujte, kolego, naberte alespoň minimální, ale skutečnou právní praxi, a pak mi bude ctí čelit Vám jako obhájci v trestním řízení.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Na thema mé nevzdělanosti si račte posloužit po libosti: právo jsem nevystudoval, nerozumím mu a pokud něco napíšu, měl bych se přítomným velikánům české justice raději hned preventivně omluvit.

Inu, každý sám svého "image" strůjcem…

Dan Dvoracek řekl(a)...

Ponejprve jsem se chtěl zdržet komentáře, ale jelikož jsem v mládí chtěl býti státním zástupcem, což mne naštěstí přešlo, tak si dovolím několik vět.

Především podle mého názoru M. Ryška dobře demonstroval noční můru každého kritika - totiž že na paušální kritiku se okamžitě ozve někdo, kdo zcela evidentně pod kritiku nespadá. Kolega Ryška je výborný soudce a jistě to ví... a věřím, že rovněž ví, že mnoho dalších soudců výborných není a že dokonce nezanedbatelná část z nich je veskrze mizerná. Ostatně sám jsem byl přítomen když k profesionalitě kolegově utrousil (zcela po právu) něco nelichotivých poznámek.
Obdobně pak, zajisté existují i dobří státí zástupci, nicméně každodenní zkušenost s nimi je spíše rozpačitá a s ohledem na systém fungování SZ a konkrétní poměry v tom či onom kraji se ostatně není mnoho co divit. Totální absurdistán, kdy SZ nechodí na své případy a nemá dokonce ani spis, protože spis je na soudě a vedoucí SZ mu dokonce zakazuje pořídit si bokem kopii spisu pro vlastní potřebu než ho na soud pošle... Jako sorry. Kdyby měl stejným způsobem "zařízenou" obhajobu advokát, tak ho vyhodí z komory, že poletí až k Národnímu divadlu.
Tvůrčí, zapálené, samostatné a sebevědomé lidi poměry a fungování SZ v mnohém odrazují. J to škoda, protože obecně je to práce zajímavá a důležitá :-(

Anonymní řekl(a)...

Hodnotit výroky někoho dle jeho vsdělání jesst poněkud elitářsské. Nechť disskusse a argumenty věcné zvítězí! Amen.

Jakub Moc řekl(a)...

Obecněji, každý politický proces ... je zatížen závislostí na penězích. Přesto – a považujme to klidně za osmý div světa – se američtí soudci dokážou z této závislosti vymanit a rozhodovat nezávisle.

Opravdu považujete např. rozhodování amerických soudců o absurditách typu DMCA, o autorských právech apod. za nezávislé na lobby jako RIAA, IFPI aj.? Ja tedy bohužel ne.

Anonymní řekl(a)...

Novinář? Někdo jako John Bok a podobní zachránci světa a uctívač USA systému bez minimálního právního vzdělání?
Aha. A já myslel že...

O

Tomáš Pecina řekl(a)...

Jistě, považuji. RIAA et cons. mají nejen peníze, ale i argumenty, které apelují na soudcovo přesvědčení o potřebě ochrany práv, včetně autorských.

Anonymní řekl(a)...

Omlouvam se predem za otazku mimo tema. Uz mi to nejakou chvili vrta hlavou a po Michalove komentari uz zbyva pouze krucek k otazce a fakt by me mrzelo kdybych se nezeptal. Je tomáš pecina a petr urban jedna a táž osoba?

Petr Kuhn

Tomáš Pecina řekl(a)...

Ne, jsme dva :-)

Matěj Šuster řekl(a)...

Hm, a předpokládám, že Petr Urban asi nebude ten sánkař, co kreslí Rudu Pivrnce. :o)

[Ve skutečnosti ovšem vím, kdo se za pseudonymem PU (anebo G. P.) skrývá. Nápověda: viz. Švestka, Dvořák, Tichý (eds.): Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva. Praha: ASPI, 2007, str. 41 (s překlepem), 81, 241, 311-312 a 353-354. :o)) Petr Kuhn by navic PU měl znát, protože z jeho podnětu byl kdysi dodatečně smazán již publikovaný článek z pera PU na leblogu.cz.]

Anonymní řekl(a)...

nechozeni SZ ke svym vecim k soudu je jiste nestastne, ale pokud by byla zasada i zakonneho SZ, tak ti z vas, co maji zkusenosti zejmena z okresu si jiste dovedou predstavit delku trestniho rizeni, pokud by soudce musel ladit termin na HL s kazdym SZ z okresu, aby si mohl jit SZ na sve veci. je to dan za snahu zrychlit rizeni a SZ jsou hen ta moc vykonna, takze jsou z pohledu zakona zastupitelni. na krajich by to melo byt jine, tam by melo byt zasadou, ze SZ chodi na sve veci, nebot v prvnim stupni je na krajske urovni o rady mene trestnich veci nez na okresech. i za dnesniho stavu vsak moudry vedouci SZ na okrese, kdyz prideluje HL, posle na ty nejobtiznejsi veci SZ, ktery vec dozoroval a psal obzalobu. jaky je vas navrh na reseni tohoto stavu? zmena lidi to nevyresi. je treba zmenit system, ale jak? nabrat dalsich 1000 SZ, aby meli cas chodit na sve veci? ja vazne nevim.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Jedním z řešení je výrazně zvýšit počet věcí, které končí v pre-trial fasi, bez HL (zmiňovaný plea bargaining). I to je jeden z pozůstatků sovětského modelu, hlavní líčení nikoli jako proces zaměřený ke zjištění viny, ale jako výchovné "divadlo" pro obžalovaného a pro veřejnost.

Anonymní řekl(a)...

Trošku mimo téma (tedy pokud tématem zůstala problematika státního zastupitelství):
Jak to dopadlo se záměrem moderovat diskuze?

Václav Štencel

Anonymní řekl(a)...

Vivat VíZvá!

Jan Komárek řekl(a)...

Václavu Štencelovi a ostatním čtenářům:
Moc se omlouvám (a snad mohu i za své kolegy přispěvatele). Máte pravdu, tato diskuse sklouzla mimo rámec původního příspěvku směrem, který obohacuje zřejmě jen menšinu našich čtenářů. Bohužel nemáme s Michalem v současné době čas sledovat diskuse pod přísppěvky na JP natolik, abychom mohli včas odstraňovat komentáře, které se nijak netýkají předmětu původního příspěvku a pouze plevelí diskusi. Jsme rozhodnutí poměnit podobu JP určitým směrem (o kterém občas také mezi sebou diskutujeme), problémem je však právě kapacita k tomu to udělat.

Mně osobně je nejvíce sympatický model, který na svém blogu uplatňoval Orin Kerr (http://www.orinkerr.com/2006/03/13/welcome-and-a-comment-on-comments/), který, jak se zdá, oceňovali i jeho čtenáři (http://www.orinkerr.com/2006/06/23/readership-survey-results/). Uvidíme, zda se mi o jeho výhodnosti podaří přesvědčit i mé kolegy a zda se nám případně povede jej technicky uskutečnit. Zatím Vás prosím o trpělivost (a některé z komentujících za zdrženlivost...).

Jan Komárek

Anonymní řekl(a)...

pre-trial faze ma ale slabinu - o vine za TC by nerozhodoval soud (viz Ustava a Listina), takze jde opet o racionalni reseni odbremenujici soudy, ale na druhe strane zahlcujici SZ. uvidime, jak se osvedci dohadovaci rizeni v novem trestnim radu.

Tomáš Pecina řekl(a)...

pre-trial faze ma ale slabinu - o vine za TC by nerozhodoval soud (viz Ustava a Listina), takze jde opet o racionalni reseni odbremenujici soudy, ale na druhe strane zahlcujici SZ.

Ale ne, dohodu samozřejmě schvaluje soud, jenže nikoli v několikahodinovém hlavním líčení, ale po krátkém pětiminutovém slyšení, takže do soudcova docketu se vejde obrovský počet kaus na jeden den.

Daleko spornější jsou z hlediska ústavní konformity české trestní příkazy, kde se od obviněného nevyžaduje informovaný souhlas, ale právní moci nabývají v důsledku jeho nečinnosti. Navíc, což je alarmující, je trestní příkazy posílají i cizincům, a to bez překladu (to je ale zase jiná pohádka).

*7* řekl(a)...

*7*

K diskuzi:

Problém není v registraci. To je po tomto postu už jisté. Problém je, že člověk, jehož totožnost už známe a někdy má rozumné názory, si z tohoto webu dělá svůj separátní blog, nerespektuje téma postu (zepter pod kulturním pluralismem, trestní příkaz pod SZ). Na to snad stačí v první fázi zřetelně upozornit, že je takový parazitismus obtěžující. Proti vyžadování totožnosti nebo předběžné cenzuře by byl tento mediační přístup i "reasonable" (pro Michala Bobka: chtěl bych zdůraznit, že tím není myšleno proporcionální, to by byl soukromý mail s prosbou o diskuzní zdrženlivost a nabídkou s doučováním na přijímačky na práva, nesmíme zapomenínat šetřit osobnostní práva ;o).

Dan Dvoracek řekl(a)...

Ad chození na své věci - nikdo se nebaví o zásadě zákonného SZ, ale o racinálním přístupu k účasti na halvním líčení. Osoba, která věc nedělala a která nemá spis je de facto neschopná tam cokoli adekvátně zařídit, takže je závislá na tom, jestli to víceméně plyne z obžaloby a soudce to tam nějak najde.
Jak to řešit - je třeba se inspirovat u kolegů advokátů. Jak jsem už řekl, advokát, který by vedl obhajobu tak, jako vede SZ obžalobu, by byl vyhozen z komory. (Nemá spis, nezná případ.)
Především je třeba umožnit účast v hlavním líčení čekatelům. Když tam může koncipient dělat obhajobu, nechápu, proč by tam čekatel nemohl dělat obžalobu. Kvalifikovaní jsou stejně.
Nadto je třeba, aby SZ vedlo kompletní spis, který když si zastupující SZ vezme a přečte, tak z něj kompletně nastuduje případ. Navíc je třeba, aby SZ, "který to dělá" toto, "který tam jde" o případu poučil. To jsou klasické postupy advokacie a není třeba na nich nic vynalézat.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Zdvořile bych poznamenal, že jsem kdysi už jakési přijímačky na VŠ skládal (bylo to na mathematickou fysiku na MFF, ale vlastně ani to ne, protože mě přijali díky výsledkům na různých středoškolských soutěžích bez nich) a nemíním se v nejbližší době pustit do dalších.

Je-li obecně pociťováno, že diskusi zavádím od thematu a že jí škodím a ostatní obtěžuji, pokusím se takového jednání vystříhat, ale "obecností" nemíním, že tento názor vyslovil jeden anonymní kolega. Mohl jsem se totiž pojmenovat třeba *8* a nikdo by na mě tímto způsobem útočit nemohl, ba dokonce, jak jsem přesvědčen, by nikoho ani nenapadlo zpochybňovat moje nepravdivě si přisvojované právnické vzdělání.

Opakuji nicméně, že nemám v úmyslu kohokoli obtěžovat, šlo mi o diskusi na themata, která je pro mne stejně jako pro většinu ostatních atraktivní.

Tomáš Pecina řekl(a)...

To jsou klasické postupy advokacie a není třeba na nich nic vynalézat.

Ano, samozřejmě, ale je u SZ vůbec motivace k nějakým změnám? Stalo se podle vašich informací aspoň jednou, aby soudce vynesl zprošťující rozsudek s odůvodněním, že ho SZ o vině obžalovaného nepřesvědčil? Nepřipravený SZ neznamená nic víc, než že samosoudce, příp. předseda senátu, musí odvést práci za něj, protože v inkvisičním modelu se stále velmi limitovanými kontradiktorními prvky soudce není rozhodcem mezi stranami, ale vyšetřovatelem.

Anonymní řekl(a)...

nejsem přesvědčen o tom, že intervence u HL SZ, který dělal dozor, je lékem na "úspěšnost". Kdo chce, tak se na intervenci může připravit stejně jako ten, kdo dělal dozor. Problém "úspěšnosti" je spíše v tom, že si SZ nemůže vybrat, s čím půjde na trh. Pochopitelně, že při podávání obžaloby mnohdy víme, že to důkazně stojí za ..., ale systém je nastaven tak, že v pochybnostech zastavit stíhání nejde (až snad na jednu vyjímku). A pak při HL se můžeme třeba stavět na hlavu a stejně to jde do kytek, protože pochybnosti zůstanou, ale v řízení před soudem se už v pochybnostech zprošťuje. A jsem přesvědčený, že kdyby na místě SZ v takových případech seděl třeba Sokol i s partnerama, tak by zmohl to co SZ, tedy prd.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Zda je na SZ vůle se měnit - u některých jednotlivců (instinktivně se domnívám že mladších a nižších) asi ano, obecně a institucionálně podle mě ne. SZ je podle mého názoru pro příliš mnoho lidí zašívárna nebo způsob, jak to nějak doklepat do důchodu. Nehledě na to, že jsem přesvědčen, že spousta SZ by tu práci tak, jak si ji tu mnozí představujeme, prostě odborně a lidsky nezvládla. Nelze očekávat, že lidé neschopní budou podporovat změnu systému směrem k vyšší náročnosti.

Pokud jde o hlavní líčení, problém dnešního trestního procesu de facto je, že obžalovaný má zavařeno už jenom tím, že tam prostě je. Jsem přesvědčen, že platí nepsaná zásada trestního práva "když už ho sem ten SZ dotáhl, tak asi něco proved". Hlavní líčení pak není prostor pro obžalobu tlačit to od nerozhodně do viny, ale spíš pro obhajobu tlačit to od viny do nerozhodně. Neschopný státní zástupce by měl prohrát, je-li ten proces kontraditkorní, jenže to se neděje, soudce to za něj stejně nakonec udělá. Zeptá se na správné otázky, opraví blbou kvalifikaci, vyžádá potřebné listiny... ostatně na obžalovaného samotného taky zpravidla hřímá soudce a ne SZ.

Podle mého názoru se má hlavní líčení posunou daleko více civilním směrem. V civilu, soudí-li to dobrý moderní soudce, tak si prostě sedne, virtuálně založí ruce a řekne "tak, a teď mi to pěkně všechno vysvětlete". A pokud to žalobce vysvětlí špatně či neúplně, tak prohraje a správný soud rezignuje na možnost, že by to "dodělal za něj". A tak to má být, protože to a pouze to zaručuje rovnost stran.

Tomáš Pecina řekl(a)...

IMHO nejde ani tak o "zvýšení úspěšnosti", spíš o napravení špatného dojmu, který nutně musí u veřejnosti přítomné při HL z projevů SZ vznikat.

Celkem se usmívám nad námitkou, že SZ nemá spis. Není nic jednoduššího než koupit každému SZ tablet nebo UMPC a na ten se mu vejde pohodlně nejen celý trestní spis, ale několik gigabytů právních předpisů a judikatury. Vždycky se dobře bavím, když u soudu všichni, včetně soudce, pracně hledají v tisícistranovém spisu to, co mám – jako veřejnost nebo účastník, zřídka jako zmocněnec – na tabletu vyhledáno za pět vteřin: a to používám levný, jednoduchý typ, momentálně Nokia N810 (cena cca 10 tisíc korun i s paměťovou kartou 8 GB, hmotnost 220 gramů).

Jenže, jak uvedli předřečníci, vůle ke změnám je na SZ minimální.

Obecně, myslím si, že reforma SZ není možná bez reformy trestního řízení, a je otázka, zda má vůbec smysl reformovat SZ bez celkové reformy justice, ovšem tam zatím všichni reformátoři skončili na posicích "mírného pokroku v mezích zákona". Ano, elektronický platební rozkaz nebo InfoSoud je hezká věc, obojí je užitečné, ale mnoho nového to nepřinese. O předchozí reformě raději pomlčím.

Anonymní řekl(a)...

jako SZ souhlasim s nazorem, ze pokud se SZ, i pokud vec nedozoroval, pripravi, tak by rozhodne nemel u soudu pusobit jako pasivni nouma. nekdy je i prostor jit pred HL k soudu a nahlednout do spisu. jde jednoznacne o kvalitu prace kazdeho SZ, at dozorujiciho nebo intervenujiciho v HL. pokud je ovsem obzaloba resp. jeji oduvodneni a priprava k HL, kterou vypracovava kazdy SZ, stroha (rozumejme odflaknuta), pak je to tezka situace. a pokud dostanete spis k HL v patek s tim, ze v pondeli od 8 rana jdete na 6 HL k soudu, tak uz nemate ani prostor jit k soudu nahlednout do spisu ci cokoli konzultovat se SZ, ktery obzalobu psal. na zminovane systemove zmeny nemam fantazii, takze nevim... kdo detailne nezna praci na SZ, tak se muze zdat, ze novela trestniho procesu muze vse vyresit, ale podle meho nazoru by to neslo bez dramatickeho navyseni poctu SZ, coz neni popularni uvaha. na druhou stranu opakovane ctu, ze soudce vse zachranuje. me zkusenosti jsou (na vyjimky) bohuzel jine - co netlaci SZ, tak nebude. pokud toho ma soudce hodne (v nekterych krajich je to extrem), tak mam pocit, ze je mu jedno, jestli vec zprosti nebo odsoudi, a pokud odsoudi, tak blbe, ze to je zbytecne na odvolani pro formalni chyby. pozn.: nejsu prazak, tam je to treba raj na zemi.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Ja si teda osobně myslím, že zvládnout za den 6 hlavních líčení je zcela v rozporu s požadavkem náležité přípravy. To je prostě nesnesitelně moc.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Že je nařízeno 5-6 HL denně, je celkem běžné, ale málokdy se jich tolik skutečně koná. Existují regionální výkyvy, ale leckde takový soudní den připomíná představení "Možná přijde i obžalovaný": dvěma ze šesti se nepodaří doručit vůbec, protože na uváděných adresách nebydlí, jeden je ve vazbě a zapomene se požádat o eskortu, u čtvrtého telefonuje obhájce, že dostal ráno žaludeční koliku a nestihne zajistit substituci, u pátého se včas soudu nevrátí spis, no a šestý sice přijde, ale protože neměl pět dní na přípravu a práva se výslovně nevzdá, jednat se stejně nemůže. Prostě další smysluplnou činností naplněný den…

Dan Dvoracek řekl(a)...

Je samozřejmě běžné, že je na den nařízeno 6 hlavních líčení. Ostatně i v civilu je na den nařízeno klidně 6 jednání. Není ovšem normální, aby na všech šest šel jeden člověk.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Nad několika posledními příspěvky si člověk uvědomuje, jak nesmyslné by bylo požadovat separátní reformu SZ, když justice není stále schopná zajistit tak elementární věci, jako aby obžalovanému doručovala korespondenci nikoli pošta, ale specialisovaní soudní doručovatelé, process servers (někde, např. u OS-P2, už to tak dělají), a aby doručenka neměla rozměr lístku na vlak se dvěma kolonkami, ale byl to jako jinde v civilisovaném světě arch A4, kam process server zapíše všechny okolnosti doručování, takže soudu bude ihned patrné, jestli se obžalovaný doručování vyhýbá nebo se prostě jen odstěhoval (a kam).

Když tohle všechno bude fungovat, takže obžalovaní i svědci budou k soudu chodit s téměř 100 % jistotou (jinak se rychle dostanou do vězení), je teprve na místě žádat, aby SZ chodili k hlavním líčením řádně připravení a svůj případ dokázali na obhajobě vybojovat.

Mimochodem, váš požadavek, že by výchozí stav měl být "nerozhodně", svědčí o tom, jak silně je zakořeněna představa trestního procesu sovětského inkvisičního typu: iniciální stav musí být samozřejmě "nevinen" a je na obžalobě, aby soudce přesvědčila o čemkoli jiném.

Anonymní řekl(a)...

Ačkoliv mě nadpis, nebo spíše název tohoto příspěvku zaujal, s obsahem to bylo poněkud horší. Célé psaní je, dle mého -výsostně laického- názoru, jaksi rozbředlé a plytké. Bohužel tyto dvě vlastnosti dodaly textu poněkud větší ráz nudnostu, než by bylo záhodno. Obsahově je článek trochu přínosný, bohužel je, pro slov chtivého a lingvisticky nadaného člověka, téměř nečitelný. Například tento úryvek bych zhodnotila pro jakékoli publikování naprosto odstrašující: "Má tato represe odstrašující efekt? Ubylo po předloňském zavedení § 180d jízd bez řidičáku? Tím se zpráva nezabývá. Represe nereprese, Češi jezdí pořád smrtonosně. "

Jen podotýkám, že jsem jazykově naprostý laik a jen sděluji svůj názor...

Anonymní řekl(a)...

v některém z komentářů se píše, jak SZ tvrdošíjně trval na odsouzení, i když musel vidět, že je obžaloba v troskách. No aby netrval, když zprošťák je v systému SZ téměř nejsprostější slovo. SZ pochopitelně vidí, kam se dokazování vyvíjí a ví, že kdyby seděl na místě soudce, tak je to kolikrát na zproštění. Jenže navrhnout to, to chce kus občanské statečnosti. Zpravidla takový zprošťák neprojde přes vedení SZ, takže ten chudák, který zprošťák navrhnul, je pak donucen (a když odolá) tak některý z jeho kolegů, aby podal odvolání, protože zprošťáky, ve kterých nebylo odvolání SZ, se nejrůznějí evidují a hlásí výš, o což samozřejmě vedení SZ nemá zájem. pak tedy není divu, že SZ vypadají mnohdy u HL jako hlupáci a ňoumové, kteří nejsou schopni reflektovat to, co se při dokazování odehrálo. Ale systém si to žádá, systém to bude mít.

Dan Dvoracek řekl(a)...

Takový SZ si pak ale nemůže stěžovat, že mu vynadá advokát obžalovaného. Když je mu požadavek nadřízených bližší než trestní řád, tak si nic jiného ani nezaslouží.
Někteří SZ pak dovedli tento systém k dokonalosti, když se na mne tuhle utrhoval nejmenovaný SZ z OSZ Břeclav a vytýkal mi, že vedu výslech svědka zbytečně podrobně, a pak se ještě tvářil uraženě, když jsem opáčil, že já jsem si klienta zcela nesmyslně neobžaloval.
Mi tak nějak připadá, že by SZ chtěli, abychom pro toto jejich "nadřízenými vynucené" počínání měli snad pochopení.

Tomáš Němeček řekl(a)...

Dobrý den,
vidím, že jsem přišel už po večírku. Omlouvám se, byl jsem týden pryč. Tak tedy alespoň dodatečně děkuji za pozoruhodné reakce. (Jestli slečna Petra Škrabáková je tatáž, která vypadává z Googlu, pak je mi velmi líto, že jste nepřidala fotografii. Chlubil bych se tím v práci, že mě čtete. Respektive nečtete, ale stejně.)
Tomáš Němeček

Anonymní řekl(a)...

I modelky mohou číst Jiné právo :o)

Matěj Šuster řekl(a)...

Modelka a čte Jiné právo ... tak to už se nebezpečně blíží řeckému ideálu kalokagathie. :o)

Tomáš Pecina řekl(a)...

Ad T. Němeček:

My děkujeme: už dlouho jsme se tady tak dobře nepohádali!

Anonymní řekl(a)...

Jinému právu se blýská na lepší časy:

Harpers Bazaar i Cosmopolitan jednohlasně doporučují trávit zbývající čas mezi peelingy, spinningy, návštěvami solária a castingy četbou zdejších stránek :o)

To samozřejmě klade zvýšené nároky na všechny zúčastněné včetně Tomáše Němečka :o)

Matěj Šuster řekl(a)...

Tomáš Nemeček:
"... je mi velmi líto, že jste nepřidala fotografii. Chlubil bych se tím v práci, že mě čtete."
----

Baziliškovsky: to zní, jako by Tomáš Němeček byl přesvědčen o tom, že za normálních okolností by si taková sličná dívka o něj neopřela ani kolo, natožpak aby se "špinila" s jeho články. :o) Člověk by se neměl předem podceňovat ... :o)

Anonymní řekl(a)...

Přitom krásné dívky mají právníky rády. Zrovna před pár dny jsem se dozvěděl, jak jistá tanečnice nabízela svému zástupci, který nezastupuje bezplatně jako Tomáš Pecina :o), úhradu právního zastoupení soukromým tanečkem u něj doma :o)

Matěj Šuster řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Matěj Šuster řekl(a)...

To jsme se rozhodli změnit zdejší blog na "Bulvární právo"? :o))

Z JP se stává nejúspěšnější právnický chat. :o)

Anonymní řekl(a)...

zkusenosti SZ z praxe - dnes jsem mel absolvovat planovanych 5 HL a 1 verejne zasedani (VZ) od 8 hod do 16:15. jen pro pobaveni - cas na obed 15 minut, vedro v jednacce, o casu na vykonani fyziologickych potreb se nebudu rozepisovat. ale bavi me to:o))) skutecnost nasvedcuje prispevkum - 2 HL a 1 VZ se nekonalo (nedoruceno, nedostavil se obz. nebo svedci). k zprostakum - za svou kratkou karieru (cca 3 mesice) uz jsem navrhnul 2, coz si myslim neni malo, kdyz uvazim, ze veci jsem v HL koncil tak 10 (ani jednu svou z vykonu dozoru). neverim, ze to je stale zazita praxe jak z dob prokuratury - bojovat o vinu, i kdyz dukazy jsou veskere zadne. fixace dukazniho stavu byla pred novelou TR v roce 2001, dnes na okresni urovni vetsinou nejsou splnene podminky pro slyseni svedku na procesne pouzitelnou vypoved v HL, takze jsou slyseni na uredni zaznamy, a pak u HL otoci. jen idiot by nahvrhoval vinu, pokud nema nic procesne pouzitelneho. pokud ano, tak SZ pravdepodobne nevstrebal novelu TR. bohuzel dodnes se lze setkat s nepochopenim UZ o podani vysvetleni a i zde opevovani soudci je predestiraji, coz je v rozporu s TR.

Anonymní řekl(a)...

Ad M. Šuster:

"SKUTEČNÉ PRÁVO JE JINÝ SVĚT: JE TO INTELEKTUÁLNÍ VÝZVA, KONTEXT, ZÁBAVA, UMĚNÍ, POSLÁNÍ, ŽIVOT..."

A Tomáš Němeček spolu s Petrou Škrabákovou tento rozměr společně (i když každý z nich zcela jinak) do diskuze nepochybně vnesli :o)

Okurková sezóna je okurková sezóna ...

Tomáš Němeček řekl(a)...

Pro Matěje Šustera:
Což o to, já se nepodceňuji, ale uznejte: Jan Komárek nasadil dokonce i svá speeda, pan Kindl píše o Bátoryčce, avšak modelka si najust vybere něco tak nezáživného jako rýpání ve výroční zprávě NSZ. No abych se tím pak nechlubil! (I když mi jen píše, že neumím psát.)
Tomáš Němeček

Jan Š. řekl(a)...

Slečna Škabáková se všem zůčastněným diskutérům omlouvá, ale bohužel se v současné době nemůže z technických důvodů zapojit do této (z mého pohledu vyloženě juristicky plodné) diskuse...

Pana Němečka mohu ujistit, že přes její kritiku (oprávněnou/neoprávněnou - to ať posoudí každý sám) jeho články i nadále číst bude. Předpokládám, že velmi pilně, takže se v práci klidně pochlubit můžete ;) A slibuji, že ji upozorním, že si pro hodnocení vybrala skutečně nevhodný post.
--
Ano, okurková sezóna je tu:)

Matěj Šuster řekl(a)...

Vy jste její tiskový mluvčí, nebo co? :)

Matěj Šuster řekl(a)...

No, tiskový mluvčí by asi nenapsal "zůčastněným" místo správného "zúčastněným", takže beru zpět. :)

Jan Š. řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jan Š. řekl(a)...

Ne, tiskový mluvčí opravdu nejsem. Velmi mě překvapil obsah postu podepsaného slečnou PŠ. A protože zjevně nejsem jediný, koho totožnost přispěvatelky zajímala, zeptal jsem se jedné slečny PŠ, kterou shodou okolností znám. A ejhle - trefil jsem se. Vzhledem k tomu, že bez přístupu na internet má reagování na Jiném Právu obtížnější, než my ostatní, co tu jsme i o půlnoci, přišlo mi vhodné napsat alespoň vysvětlující komentář. Tolik k mé roli.
--
Děkuji za upozornění - nevím zda to bylo chybou prstů (což bych radši), nebo chybou hlavy (to by bylo horší). Každopádně opravdu hloupá a ošklivá chyba, která mě snad donutí ke kontrole před odesláním. Ještě jednou děkuji.

Anonymní řekl(a)...

OK, pane Šmakale, koneckonců není tak důležité, zda jste nebo nejste zplnomocněný mluvčí. Ale když už jste na příjmu, zde právě vznikající fan klub Petry Škrabákové by rád věděl 1) jestli je to teda ta modelka, 2) jestli se po půlnoci zase připojí, 3) a o koho by si nejradši opřela kolo.
Fan klub PŠ (dále jen FKPŠ)

Tomáš Pecina řekl(a)...

Předem se omlouvám se za on-topic :-)

Ad přípustnost výpovědí z přípravného řízení v HL:

V tomto směru mám čerstvou zkušenost právě opačnou, od OS-VY, kde novelu TrŘ soud i SZ vstřebali způsobem, řekl bych, poněkud excesivním: Dva klíčoví svědci obžaloby uvedli, že budou vypovídat a že se odvolávají na svou výpověď z přípravného řízení, k níž nemají co dodat, načež předseda senátu tyto výpovědi prostě přečetl a zaprotokoloval, že tak činí podle § 211 odst. 3 písm. a) TrŘ "per analogiam": co touto analogií soud míní, se zjistilo záhy – tyto výslechy se totiž odehrály bez přítomnosti obhájce a/nebo obžalovaného.

Jo, to se to pak soudí, zvlášť když obhájce byl na baterky a na všechno jen kýval.

Matěj Šuster řekl(a)...

Ad. "ú" vs. "ů":

Z toho si nic nedělejte ... já stejně dychtivě vyhlížím okamžik, až toto rozlišování z Pravidel českého pravopisu konečně zmizí (ve prospěch jednotného "ú"). Napadá mě pouze jediný účel, k němuž toto rozlišování dnes slouží: aby učitelky Čj měly na čem trýznit nebohé žáky ZŠ. :o)

Guy Peters řekl(a)...

Ne, je to proto, abychom věděli, z čeho ta slova vznikla a snadněji porozuměli ostatním slovanským jazykům.

Anonymní řekl(a)...

Ad kolega Pecina a jeho zkusenost s OS-Vy a ctenim UZ: zrejme zajimavy okres i co se tyce obhajcu, pokud byl mistni. tam radeji jezdit nebudu, jeste by tam mohl svedcit v muj neprospech muj gesicht itself:o)

Anonymní řekl(a)...

Teď si opravdu nejsem jistá tím, že dělám dobře, když přidávám další komentář. Ano, jsem opravdu ta Petra Škrabáková, která vypadává z Googlu...K mému předešlému příspěvku se tedy raději už nebudu vyjadřovat. A k tomu, o koho bych si tu opřela kolo, bych se také neměla vyjadřovat.
A k Janu Šmakalovi-opravdu není mým tiskovým mluvčím, ale má u mně jiné postavení=).
(Tak trochu pod čarou, když budu mít přístup na internet, pak samozřejmě mohu fotografie zaslat =) ).

Guy Peters řekl(a)...

Jménem fanklubu Petry Škrabákové bych se jí rád zeptal, co přivádí 19letou slečnu mezi nejmocnější a nejvlivnější muže v tomto státě.

A conto Matěje Šustra bych poznamenal, že naše modelka má i daleko civilnější fotky.

Anonymní řekl(a)...

Pro pana Jana Svobodu:

Na úvod-trochu mě zaráží slovo fanklub, není to příliš přehnané? Samozřejmě nic ve zlém, jen trochu nevím, proč jsem ve vás( myšleno ve vás všech z onoho "fanklubu"-proto malé "v") vyvolala toliko emocí...?!

Tedy k otázce...
Co mě sem přivádí? V první řadě je to zvědavost, v druhé řadě zájem.

Pro "michal ryška":

Opravdu se domníváte, že svůj život trávím Vámi zmiňovanými činnostmi?
Jen tak pod čarou(znovu)-opravdu máte tolik předsudků a trpíte na ně, nebo se mi to jen pozdává?

A už dost, =), není přeci vhodné, abychom z těchto stránek tvořili jakýsi diskuzní program na téma: Petra Škrabáková...

S prominutím za mé jazykové umění všem přeji příjemný zbytek dnešního večera.
Petra

Anonymní řekl(a)...

Pro "petra škrabáková":

Na předsudky přespříliš netrpím, jsem v zásadě poměrně liberální člověk.

Chcete-li se jako slov chtivá a lingvisticky nadaná dívka seznámit s některými mými názory, pak Vám mohu doporučit návštěvu těchto stránek:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=610532

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=610522

Matěj Šuster řekl(a)...

Michal Ryška:

Proč jste napsal "petra škrabáková" v uvozovkách? Chcete tím naznačit, že nevěříte, že ona vskutku tou, kdo je na těch fotkách? :)

"Jan Svoboda":
Já vím, že jsou tam i civilnější fotky, ale mě se více líbila mj. tato. ;) De gustibus non est disputandum ...

Guy Peters řekl(a)...

Není. Jsouce k smrti znaveni trudnou jurisprudencí, nyní se raději věnujeme prohlížení Vašich zajímavých obrázků.

A jaký článek se Vám nejvíce zalíbil, který nejvíce ukojil Vaši zvědavost?

Samozřejmě nic ve zlém, jen trochu nevím, proč jsem ve vás( myšleno ve vás všech z onoho "fanklubu"-proto malé "v") vyvolala toliko emocí...?!
Nemohu přirozeně mluvit za jiné, ale odhaduji, že jsme rozrušeni z Vašeho négligée, na nějž nás poněkud necitelně bez varování upozornil mladý pan Šuster.

A zájem oč, smím-li se tak troufale ptát?

Anonymní řekl(a)...

Pro Michala Ryšku:

Dobrý večer, jsem teď trochu zskočená, snad pro Vás není důležité vědět proč....

Děkuji za Vámi poslané odkazy; přečetla jsem si články a doufejme, že svědomitě....

Pokud mohu mít jeden, ačkoliv nesmělý, ale dětinský nebo hloupý dotaz, pak jeden opravdu mám...

Jak to děláte, že si nosíte práci domů, bez toho, aby vám přerostla přes hlavu?(V tomto samozřejmě předpokládám, že si málo či hodně domů práci nosíte, ale stále si zachováváte zdravý rozum a nepropadáte nebo neodbáháte myšlenkami k Vašim pracovním případům od osobních záležitostí...)

Anonymní řekl(a)...

Panu Janu Svobodovi:

Který článek nejvíce ukojil mou zvědavost?
Těžké odpovědět s čistým svědomím a čistým štítem...
Popravdě řečeno, nečetla jsem šechny zde zveřejněné články (dej Bůh, aby Vás ani nic jiného nenapadlo...), a posuzovat to či ono a vybírat to nejlepší je velmi obtížné...
Je to jako bych vybírala nejlepší "bobuly" z trsu krásných zralých šťavnatých "plodů" hroznového vína. Nejprve okusím jeden či dva "plody" a zjistím, že to není špatné a tak ukusuji další a další a dychtím po tom, aby ta chuť, která se mi rozplývá na jazyku, byla tou chutí, která mě dovede až k vysněnému cíly-k blaženosti.
Ale v pojídání dalšího a dalšího hroznu se Vám ztratí jedinečná, byť těžko popisovatelná, chuť prvního z "plodů". Jak poté posoudíte který "plod" byl "nejlepší"?...

Je to těžké a proto mohu vybírat jen z těch článků, které se mi opravdu vryly do paměti...Například článek o "Bathory...", mě zaujal...

A ptáte li se na můj zájem, pak je odpověď prostá...
Zájem o poznání něčeho pro mě nového...=)

Anonymní řekl(a)...

Ad Matěj Šuster:

"Proč jste napsal "petra škrabáková" v uvozovkách? Chcete tím naznačit, že nevěříte, že ona vskutku tou, kdo je na těch fotkách? :)"

O tom všichni můžeme jen spekulovat, s výhradou slečny Petry a jejího tiskového mluvčího :o)

Ad slečna Petra:

"Jak to děláte, že si nosíte práci domů, bez toho, aby vám přerostla přes hlavu?"

Mám tolerantní manželku, možná kdybych pracoval v Ordinaci v růžové zahradě 1, byla by situace horší :o)

Anonymní řekl(a)...

Nu, třeba se stanete po vzoru několika zdejších, žel neoblíbených kommentátorů z pilnosti právníkem lepším než právníci professionální, ale uvízlí v routině.

Matěj Šuster řekl(a)...

Michal Ryška:
Jistě - zrovna tak já můžu být ve skutečnosti třeba Červená Karkulka, která se za Matěje Šustera z nějakého důvodu jen vydává. :o)

Anonymní řekl(a)...

Pro Jana Svobodu:

Upřímně nejsem si jistá svou zdatností ani svým umem, abych se stala někým, Vámi zmiňovaným...
Ale děkuji...=)

Anonymní řekl(a)...

Tak doufejme, že nevznikne spor na ochranu osobnosti Matěj Šuster ca. Červená Karkulka, o porušení práv ke jménu a příjmení :o) Byl by asi značný problém s určením místní příslušnosti soudu :o)

Anonymní řekl(a)...

Pro Michala Ryšku a Matěje Šustra:
Těžké máte posuzování mé identity.
Hloupé by bylo vám to jakýmkoliv způsobem dokazovat...

Matěj Šuster řekl(a)...

Petra Škrabáková:

"Tělo jako důkaz"? :o)

Ne, vážně, já nemám důvod k pochybnostem o Vaší identitě. Ostatně, pokud byste nebyla Petrou Škrabákovou, lze očekávat, že by se pravá Petra Škrabáková časem přišla podívat, co se tady děje, že je najednou takový traffic odsud na její stránku. :o)

Koukám ovšem, že jste se promptně "technicky dovybavila", abyste zde mohla být i o půlnoci. :)

PS: jestli nakonec nejde o nějakou "skrytou reklamu"?

Anonymní řekl(a)...

Pro Mařěj Šustr:
Se skrytou reklamou to nemá sice nic společného, ale i tak jste mě pobavil=).
O dovybavení... Abych to uvedla na rpavou míru, pak se věci mají takto. Z nějakého, pro mě naprosto nepochopitelného, důvodu(opravdu nejsem technický typ) se mi občas "zvojtí" mé bezdrátové připojení k internetu a odmítá fungovat, natož mě něchat se připojit...ach jo.

K identitě: Máte naprostou pravdu, ale s tou návštěvností je to tak, že se mi na většině web. stránek zobrazí jen zaregistrovaní a ostatní se mi objeví jen pod heslem "skrytý uživatel".

Anonymní řekl(a)...

Omlovám se za zkomolení jména. Hloupý překlep, Matěji!

Tomáš Pecina řekl(a)...

Ad M. Ryška:

Copak manželka, ale já začínám mít obavy o tolerantnost vašeho předsedy soudu, aby se vaše internetová avantýra s tajemnou fotomodelkou nestala předmětem nežádoucího zájmu (popř. i gaudia) ze strany kolegia vašeho soudu. Není snadné vystupovat na Internetu pod skutečným jménem, a ne každý má k tomu odvahu (že, kolego *7*?).

Matěj Šuster řekl(a)...

Petra Škrabáková:

Ale je to příjemné, stát se na chvilku celebritou tohoto blogu, že? :o)

Občas si říkám, že se v příštím životě chci narodit jako krásná žena, abych si vyzkoušel na vlastní kůži, jaké to má výhody a nevýhody. :o) Má pracovní verze je, že výhody jednoznačně převažují, ale jsem přístupný "důkazu opaku". ;)

*7* řekl(a)...

*7*

"že, kolego *7*?"

nesnažte se :o) Já o popularitu nestojím...

*7*

Anonymní řekl(a)...

v teto diskusi je zatim jen 3x pouzito slova "vskutku". come on, gents, v jinych toho mate vice. zni to strasne pseudointelektualne a ja se u toho dost nasmeju, tak mi prosim vyhovte. diky

Anonymní řekl(a)...

Ad TP a moje "internetová avantýra s tajemnou fotomodelkou":

Pobavil jste mne, navážu ve stejném duchu.

Pokud projevím účinnou lítost, pak snad náš pan předseda KS bude tolerantní alespoň jako moje manželka a pochopí, že výsledky mé práce převažují misku vah nad touto nezávaznou avantýrkou. Vždyť je léto a doba dovolených, riziková to vždy doba! :o)

Navíc mi taková zkušenost nemůže uškodit ani profesně, s jistým typem modelek se občasně setkávám ve sporech na ochranu osobnosti (již např. vím, jaký je rozdíl mezi active girls a show girls) :o)

BTW: Osobně jsem v jistém podezření, že PŠ je Vaše práce, myslím tedy Vaše nová identita :o)

Guy Peters řekl(a)...

Myslím, že je to jasné. Slečna Škrabáková by měla být hostem Jiného práva příští měsíc. Byla by to skvělá reflexe percepce jurisprudence, respektive legality, laiky.

FYI, co je mi známo, tak Tomáš Pecina nikdy žádnou druhou identitu nepoužil.

Guy Peters řekl(a)...

"Vskutku" je výtečný překlad anglického "indeed". Angličané se bez něj nebejdou.

Podobně nezbytné je "totiž" jako překlad latinského "enim".

Anonymní řekl(a)...

Ad Matěj Šuster

Spíše je pro mě nečekané stat se "celebritou" na tomto blogu.

Nevím, do jaké míry Vám mohu dokázat, že být krásnou ženou má vskutku mnohem více záporů než kladů, jelikož se opravdu necítím jako krásná žena...