pátek 4. ledna 2013

Výběrové konání na místo poradce pro evropské právo u Nejvyššího soudu

Zahraniční oddělení Nejvyššího soudu hledá nového kolegu/kolegyni na pozici poradce/poradkyně pro evropské právo.

Poradce bude vykonávat zejména níže uvedené pracovní činnosti:
1) expertní konzultační činnost v otázkách evropského práva,
2) zpracování odborných analýz v otázkách evropského práva, asistenci soudcům při realizaci procesní spolupráce se Soudním dvorem EU a Evropským soudem pro lidská práva,
3) zajišťování informovanosti o zdrojích informací o evropském právu pro soudce NS,
4) spolupráce s vnitrostátními i zahraničními partnery v otázkách souvisejících s interpretací a aplikací evropského práva,
5) překlady odborných právních textů,
6) další práce podle pokynů nadřízeného.

U uchazečů se předpokládá:
1) ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo (nebo výjimečně předpokládané ukončení studia v 1. polovině roku 2013),
2) aktivní zájem o problematiku práva EU a judikaturu evropských soudů,
3) aktivní znalost jednoho ze světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština),
4) aktivní znalost dalšího jazyka výhodou.

Pozice je zařazena do 13. platové třídy a je vhodná i pro čerstvé absolventy. Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení. Předpokládaný nástup je v únoru či březnu 2013.
Zájemce prosíme o zaslání motivačního dopisu spolu s životopisem elektronicky na adresu international(zavinac)nsoud.cz, a to nejpozději do 18. ledna 2013. Ústní pohovor s úspěšnými uchazeči proběhne pravděpodobně ve dnech 21. – 29. ledna 2013.

Žádné komentáře: