úterý 2. února 2016

Únor s Oxfordem a vědou - přivítání Kataríny Šipulové

Přesvědčivě hodnotit a srovnávat právnické fakulty v Česku není jednoduché. Co když ale máte větší ambice? Například zhodnotit práci ústavních soudů ve střední Evropě? Nebo dokonce posuzovat roli těchto soudů v právním a politickém systému států skrze několik dekád? Právní věda vám však nenabízí aparát k takovým cílům, a tak se musíte obrátit jinam, konkrétně k sociálním vědám. A obrátit se musíte zpravidla do zahraničí, protože v tuzemsku s těmito multidisciplinárními kousky zatím spíše začínáme. Lednové oblaky a přístavy v únoru nahradíme výletem do Oxfordu a hned zpátky do střední Evropy.
Celý příspěvek

neděle 31. ledna 2016

Kam jít studovat práva? „Ideální“ žebříček právnických fakult vs nepoužitelný pokus Hospodářských novin

Když vyšel 21. ledna v HN žebříček právnických fakult, rozběhla se v týmu Jiného práva emailová přestřelka, z níž vyplynula vůle se tématem dále zabývat. S Lukášem Hoderem jsme se úkolu ujali a ve snaze získat co nejvíce podkladů pro empirickou analýzu žebříčku jsem nakonec absolvoval i dlouhý rozhovor s paní redaktorkou Keményovou. Jak prozradím níže (pozor cliffhanger!), tato diskuze naneštěstí realizaci původního záměru potopila. Mezitím rovněž učinil první výkop s příspěvkem Jakub Drápal. S jeho závěrečným zhodnocením souhlasím a částečně se budeme i překrývat v obsahu, můj text se pokusím pojmout obecněji. Dobrý žebříček musí plnit svůj účel, přinášet relevantní data a poskytnout dostatek informací o způsobu výpočtu. Dále doložím, proč po mém soudu žebříček z HN selhává ve všech třech ohledech, na závěr zkusím zapojit i své konstruktivnější já.

Celý příspěvek

čtvrtek 28. ledna 2016

Bezpečný přístav vyschl, vyšlete data na rozbouřené moře

Stanovisko generálního advokáta Yvese Bota ze dne 23. září 2015 předznamenalo velký třesk, který 6. října 2015 rozsudkem v řízení Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner (věc C-362/14) způsobil Soudní dvůr EU. Rozsudkem bylo zrušeno rozhodnutí Komise 2000/520/ES ze dne 26. července 2000 podle směrnice 95/46 o odpovídající ochraně poskytované podle zásad „bezpečného přístavu“ a s tím souvisejících „často kladených otázek“ vydaných Ministerstvem obchodu Spojených států, které sloužilo jako základ pro přesuny osobních údajů mezi starým kontinentem a Spojenými státy americkými. Vývoz dat do USA mohl na základě rozhodnutí probíhat bez dalších administrativních překážek, protože certifikace Safe Harbor měla zajistit osobním údajům vyváženým z členských států EU odpovídající ochranu – a to i přesto, že Spojené státy obecně nejsou z pohledu evropské ochrany osobních údajů za zemi poskytující odpovídající ochranu považovány. Rozhodnutí se mimořádně intenzivně dotklo tisíců společností, které používají datová úložiště ve Spojených státech, a jejich zákazníků. I na americké straně šlo o oblíbený nástroj: seznam amerických společností – příjemců osobních údajů z EU, které se v rámci programu Safe Harbor certifikovaly, čítá přes 5 tisíc záznamů.
Celý příspěvek

středa 27. ledna 2016

Žebříčky právnických fakult a výzkum platů advokátních koncipientů - zatím na půl cesty

V posledním týdnu se objevily dva žebříčky právnických fakult. Jeden z dílny Hospodářských novin a druhý na webech Právní prostor a Legal Jobs. První si klade otázku, která právnická fakulta je lepší, druhý se zaobírá platy absolventů, respektive studentů práv. Neodvážím se kritizovat jejich kompletní zpracování, ale poukáži na jejich několik nedostatků, kvůli kterým by člověk měl být ostražitý při jejich využívání.
Celý příspěvek

pondělí 25. ledna 2016

Komisařka Jourová v Brookings Institution

S ohledem na téma lednového hosta JP odkazuji na video projevu Věry Jourové, Komisařky EU (Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů), na půdě Brookings Institution ve Washingtonu, DC z listopadu 2015. Obsahově projev není úplně zásadní (zajímavější je následná debata), ale shrnuje jedno z hlavních témat, které se v posledních letech v transatlantickém prostoru řeší, tedy ochranu osobních údajů (viz např. dnešní Lidovky). Mezi kompetence Jourové totiž patří i vyjednávání mezi EU a USA ohledně právního rámce pro předávání osobních údajů, a to po té, co SDEU dosavadní rámec (tzv. dohodu “Safe Harbour”) rozcupoval rozsudkem ve věci Schrems. Je tak zajímavé vidět, jak sebe a své portfolio veřejně prezentuje asi nejvlivnější Češka současnosti.
Celý příspěvek

středa 20. ledna 2016

Výběrové řízení na dvě služební místa právníka/právničky v odboru komunitárního práva Ministerstva zahraničních věcí

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na dvě služební místa právník/ právnička v odboru komunitárního práva v oboru služby: Zahraniční vztahy a služba a Legislativa a právní činnost. Více informací a podmínky výběrového řízení naleznete zde.
Celý příspěvek

úterý 19. ledna 2016

Weltimmo: osmadvacet zastávek na cestě k jediné

Když ve čtvrtek 1. října 2015 vydal Soudní dvůr EU rozsudek Weltimmo (C-230/14), málokdo si před víkendem připouštěl, jak málo času může v následujícím týdnu zbýt na rozpravy nad tímto rozhodnutím třetího senátu. Avšak příští úterý přineslo rozhodnutí ve věci Schrems proti Data Protection Commissioner o zrušení rozhodnutí Komise 2000/520/ES o odpovídající ochraně poskytované podle zásad „bezpečného přístavu“ (C-362/14), doprovázené pozdvižením ve světě ochrany osobních údajů, a rozsudek Weltimmo nezaslouženě zapadl. Formuluje však konkrétní pravidla, jež mohou být záhy aplikována v dalších obdobných případech, a sluší se mu proto věnovat více pozornosti.
Celý příspěvek

pátek 15. ledna 2016

Nová naděje pro Tribunál EU nebo skrytá hrozba?

Dlouho plánované zvýšení počtu soudců unijního Tribunálu z 28 na 56 na konci října 2015 posvětil Evropský parlament a v prosinci pak i Rada. V této souvislosti připomínám některé (důležité) informace a přidávám náhodné postřehy.
Celý příspěvek

úterý 12. ledna 2016

Městský soud v Praze (opět) hledá vhodné kandidáty na pozici asistentky/asistenta soudce pro úsek správního soudnictví (pracoviště Hybernská)

Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce. Práce je po právní stránce velmi zajímavá a rozmanitá, z převážné části tvořená psaním rozsudků a procesních rozhodnutí.
Celý příspěvek

sobota 9. ledna 2016

Dvakrát o Richardu Posnerovi

Amerického soudce a akademika Richarda Posnera na JP zmiňujeme často (v poslední době např. zde). Dnes bych rád upozornil na článek, který o něm vyšel v aktuálním čísle Harvard Magazine, a na jeho nedávný sborníkový příspěvek o normách a hodnotách v ekonomické analýze práva.
Celý příspěvek

středa 6. ledna 2016

Když protistranu není vidět

Od Sydney přes Dháku, Moskvu, Rijád nebo Paříž po Los Angeles. Po telefonu a e-mailu, za denního světla stejně jako v pozdních nočních nebo brzkých ranních hodinách. Podivné tempo, vyznačující se hektickými konci měsíců a nezvykle klidnými intervaly v jiných částech týchž měsíců. Mimo to se ale vyjednávání softwarových smluv vyznačuje zejména každodenními střety s jinými právními a obchodními kulturami, a také dynamikou práce. Neexistuje prostor pro údiv nad odvoláváním slíbeného a slibováním odvolaného: nedávno právníci jedné singapurské banky na začátku telefonátu slíbili, že zajistí interní souhlas s předáváním osobních údajů zaměstnanců třetí straně. Zůstane navždy záhadou, co vedlo k tomu, že se o hodinu později rozhodli k tématu vrátit s tím, že je předávání čehokoli nepřijatelné a jsou v šoku z toho, že si jejich banka kupuje službu hostovanou na serverech třetí strany. Neexistuje prostor pro váhání, zbytečné řeči a redundance jako takové vůbec. A v průběhu samotného jednání neexistuje ani prostor pro sladění strategie s klientem: pokud je v telefonu slyšet frenetické cvakání klávesnice, nezbývá než doufat, že klient poslouchal právní vysvětlení a že až bude za vteřinu osloven, aby doplnil technickou stránku věci, nezničí jednou větou snahu posledních deseti minut.
Celý příspěvek

pondělí 4. ledna 2016

Leden v oblacích a v přístavech - přivítání Adély Pinkavové

Když Soudní dvůr EU na podzim prohlásil v rozsudku Schrems (C-362/14) za neplatné rozhodnutí Komise 2000/520/ES, vyhodil tím do povětří bezpečný přístav, v rámci kterého byly předávány osobní údaje mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Mezi společnostmi, pro které jsou datové transfery denním chlebem, zavládl chaos a přinejmenším nejistota. Všichni teď netrpělivě očekávají, jak bude vypadat nový bezpečný přístav, který Evropská komise slíbila postavit do konce ledna.
Celý příspěvek

čtvrtek 31. prosince 2015

Jan Vučka: Soudu je vše jasné; jen potřebuje vědět, kdy se na to přišlo

Silvestrovský večer je čas, kdy televizní stanice vysílají sestřihy nepovedených reportáží, přebreptů a nezvládnutých záchvatů smíchu moderátorů. Samozřejmě nemůžeme tuto příležitost nechat nevyužitou z pohledu trestněprávního s historkou, již jindy publikovat nelze.

Následuje přepis zvukové nahrávky z hlavního líčení u Okresního soudu v Kladně:

21:41 (soudkyně Jiřina Říhová) [SPÁCHAL JSTE -CENZUROVÁNO-]?
22:00 (obžalovaný) Ne.
22:01 (soudkyně Jiřina Říhová) To ne?
22:02 (obžalovaný) Ne.
22:02 (soudkyně Jiřina Říhová) Takže, vůbec se to nestalo?
22:05 (obžalovaný) Ne.
22:05 (soudkyně Jiřina Říhová) Vůbec se nestalo, že [-CENZUROVÁNO-]? Ani jednou se to nestalo?
22:17 (obžalovaný) Ne, nikdy bych to neudělal.
22:20 (soudkyně Jiřina Říhová) A kdo a jakým způsobem to zjistil? [!!!]

Když obžalovaný popře, že čin spáchal, soud se jej okamžitě zeptá, kdy se na čin přišlo!

Tedy Okresní soud v Kladně má o vině prostě předem jasno, ještě než se začnou provádět důkazy. Cílem hlavního líčení je toliko objasnit, kdo a jakým způsobem to zjistil. Ach ty nepředpojatosti soudu, ty nám jenom překážíš ...

Obhajoba samozřejmě byla nucena ocenit výkon soudu námitkou podjatosti a připomenout, že soudce má zapovězeno předem vyjadřovat názor na vinu obžalovaného. Citovali jsme pochopitelně právní názor z rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 4 Tdo 100/2015 ("Je třeba konstatovat, že při rozhodování posuzované věci nemůže být nestranný soudce, který v rámci hlavního líčení při čtení výpovědi obviněného pronáší takové výroky a komentáře, ze kterých vyplývá, že se ztotožňuje s podanou obžalobou či je dokonce přesvědčen o vině obviněného před tím, než provedl potřebné důkazy a ty hodnotil dle § 2 odst. 6 tr. ř. [...]"). Na výsledek čekáme a napětím nedýcháme.

Děkuji klientovi za laskavé zproštění mlčenlivosti a souhlas s publikováním na Jiném právu.
Celý příspěvek

středa 30. prosince 2015

Host Jiného práva 2016

V roce desátého výročí založení Jiného práva se pokusíme ve vší parádě obnovit tradičního Hosta. Tedy každý měsíc pozveme hostujícího blogera nebo blogerku, aby se podělili o své rozumy. V tento okamžik máme takřka každý měsíc příštího roku zarezervován a musím říct, že jde o pěknou sestavu.
Celý příspěvek

neděle 27. prosince 2015

Zbavit generálního ředitele Vězeňské služby hodnosti generála? Aneb civilizace vězeňství

Aktuálně zuří spor v rámci Vězeňské služby České republiky. Jeden ředitel nebo dva ředitelé? Může jeden odvolávat podřízené, jak se mu zachce, nebo to musí podepsat i ten druhý? Mají mít oba přístup na Generální ředitelství? A jakou roli má sehrát ministr spravedlnosti? Tyto otázky jsou důležité a řeší zajímavé právní problémy z hlediska dvojvládí i problémy v mezilidských vztazích. Tento článek se jim ale věnovat nebude. Budu řešit jinou otázku, která by na současnou situaci měla vliv. Má být generální ředitel Vězeňské služby vůbec příslušníkem bezpečnostního sboru?
Celý příspěvek

pondělí 21. prosince 2015

Fisher v. University of Texas - pozitivní diskriminace

V prosinci proběhlo ústní jednání před Nejvyšším soudem USA ve věci pozitivní rasové diskriminace u příjmaček na University of Texas. O případu jsem na JP psal zde. Co se na First Street stalo? Zástupci univerzity trochu posunuli svou argumentaci, Scalia vyvolal drobný skandál, soudkyně Ginsburg do věci rýpala hlouběji, soudkyně Kagan se opět neobjevila a není jasné, jak moc soud do afirmativní akce zasáhne.
Celý příspěvek

pondělí 14. prosince 2015

Česká právní věda v mezinárodním srovnání

Think-tank IDEA při CERGE-EI a AV ČR zveřejnil výsledky výzkumu ohledně výkonu české vědy v mezinárodním srovnání. Zde jsou výsledky v novinovém článku. Analýza posuzuje publikační výkon českých vědců v období let 2010 až 2014, a to pomocí kvantitativního hlediska (počet článků) a kvalitativního hlediska (kvalita časopisů, kde se články objeví). Česká věda je porovnávána s jedenácti vybranými zeměmi, a také vůči průměru jejich publikačních výsledků. Tento průměr jedenácti zemí tak stanovuje jakýsi mezinárodní standard, se kterým je ČR srovnávána. Srovnání probíhá v rámci poměrně úzce definovaných disciplín, a to jak v přírodních vědách, tak i ve společenských vědách.

Obecně z výsledků vyplývá, že česká věda dosahuje určeného průměru nebo jej překonává pouze v některých disciplínách přírodních věd a inženýrství/technologie. Společenské vědy jsou hluboko pod průměrem, a to včetně práva.

Autory studie jsou Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich a Samuel Škoda.
Celý příspěvek

Jan Vučka: Obviněný nemusí znát důkazy; stejně by jim nerozuměl!

Pozoruhodnému zacházení se znaleckými posudky, zejména neochotě přezkoumávat zjevné vady posudků a naopak přeochotě zadávat zbytečné posudky, jsme zde věnovali již opakovaně (zde a zde nebo zde).
Dlouholetým problémem české justice je, že pro nezanedbatelnou část orgánů představují znalecké posudky skvělou možnost, jak shodit odpovědnost za rozhodnutí na jiného, což jim velice vyhovuje. Jakékoli přezkoumávání posudků před trestním orgánem toto pohodlíčko samozřejmě nabourává, takže do posudků je z pohledu orgánů záhodno šťourat co nejméně a nestarat se příliš o podklady nebo argumentaci. Hlavní je přece závěr …
Od posledního příspěvku přes můj stůl přešlo nebo na něm pořád leží několik zajímavých kazuistik na toto téma, z nichž vybírám pár nejzajímavějších.
Celý příspěvek

sobota 12. prosince 2015

Krajský soud v Brně hledá asistentky/asistenty soudce pro úsek správního, obchodního, občanskoprávního a trestního soudnictví

Krajský soud v Brně hledá vhodné kandidáty na pozici asistentky/asistenta soudce pro všechny úseky soudnictví [pracoviště v Brně (Rooseveltova 16 a Husova 15) a pobočky ve Zlíně a v Jihlavě]. Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce. Práce je po právní stránce velmi zajímavá, obsahově pestrá, neopakující se, z převážné části tvořená psaním rozsudků a procesních rozhodnutí.

Celý příspěvek

středa 9. prosince 2015

Šárka Ošťádalová: Balancování na hraně - Sankce Rady bezpečnosti OSN vs. ochrana lidských práv

Dag Hammarskjöld, druhý generální tajemník OSN, v polovině padesátých let v souvislosti s rolí organizace ve světě pronesl následující, dnes již velice slavný citát. „Vše se dá do pořádku. A víte kdy? Až lidé přestanou OSN vnímat jako jakousi podivnou Picassovu abstrakci a začnou vidět obraz, který načrtávají oni sami.“ V říjnu letošního roku oslavila OSN sedmdesát let od svého založení a Hammarskjöldova slova za tu dobu neztratila nic ze své pravdivosti. Organizace nadále zůstává výtvorem politického, mocenského i společenského dění ve světě. Jedněmi vyzdvihovaná, druhými zatracovaná. Nejvíc pozornosti a kritiky přitahuje především Rada bezpečnosti – hlavní výkonný orgán OSN nadán pravomocí přijímat pro členské státy právně závazné rezoluce. Nakolik však musí být tyto rezoluce v souladu s lidskými právy a základními svobodami? A jak se s výše uvedenou problematikou reálně vypořádává samotná Rada bezpečnosti?  Právě těmto otázkám se budou následující řádky věnovat.
Celý příspěvek

pondělí 7. prosince 2015

Teorie páva: oblékání advokátů podle gusta ČAK

Do divadla se nechodí v žabkách, do Vídeňské opery vás nepustí bez smokingu a do skutečně dobrého podniku bez kravaty.“ říká ČAK ve svém vyjádření k 20. schůzi představenstva. To nakonec, inspirováno praxí evropských advokátních komor, v říjnu 2015 ukotvilo veřejnoprávní povinnost advokátů nosit tzv. „společenský oděv“. Jenomže i toto prohlášení ČAK je spíše svědectvím toho, jak čtyřicetiletá devastace džentlmenské etiky dokázala posunout vnímání společenského oděvu v této naší republice. Do Vídeňské opery vás totiž nepustí ani ve smokingu, a pokud do podniku vstoupíte v kravatě, nabydou hosté dojmu, že do města přijelo Humberto. Takže si v tom pojďme udělat jasno – co je společenský oděv a jak na něj?

Celý příspěvek

neděle 29. listopadu 2015

Ondřej Trubač: Koncipient generace Y

V poslední době se o něm často bavím se svými kolegy a určitě ho také všichni znáte – rád by chodil do práce nejdříve na desátou a kdyby to bylo možné, odešel by každý den v šest. Všude byl (minimálně na Erasmu a LL.M.) a všechno zná (líp než Wikipedie). Bez uzardění předstírá, že umí latinu, a navíc se ji nebojí použít. Zůstává tvrdošíjným liberálem a současně zakukleným socialistou, ačkoliv mu táhne na třicítku a rád by se stal právoplatným členem advokátního stavu. A propos, věří na spravedlnost a má pocit, že advokáti by měli sloužit nejen klientovi, ale také veřejnému zájmu. Píše všemi deseti a mračí se na kolegu, který to neumí – doporučí mu proto vhodný výukový software...
Celý příspěvek

pátek 27. listopadu 2015

Městský soud v Praze hledá ASISTENTKY/ASISTENTY SOUDCE pro úsek správního soudnictví

Městský soud v Praze hledá vhodné kandidáty na pozici asistentky/asistenta soudce pro úsek správního soudnictví (pracoviště Hybernská).

Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce. Práce je po právní stránce velmi zajímavá, obsahově pestrá, neopakující se, z převážné části tvořená psaním rozsudků a procesních rozhodnutí.
Celý příspěvek

úterý 24. listopadu 2015

Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v ČR

Think-tank IDEA při CERGE-EI pořádá seminář a diskusi na téma: Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v ČR.

Panelisté:
  • Libor Dušek, VŠE a IDEA, autor studie
  • Vladimír Zimmel, náměstek ministra spravedlnosti
  • Helena Válková, poslankyně Parlamentu ČR
  • Pavel Horák, náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR
Čas a místo: 4.12.2015, 10:00 - 11:30, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1
Celý příspěvek

sobota 21. listopadu 2015

Proč se lidé řídí právem?

Existují dvě teorie toho, jak právo dokáže ovlivňovat lidské jednání: Podle té první se lidé právními normami řídí bez dalšího; právo tedy lidské ovlivňuje už svou pouhou existencí. Podle té druhé lidé jednají v souladu s právem proto, že za protiprávní jednání jim hrozí sankce; právo bez sankcí by dle této teorie žádným způsobem jednání subjektů práva neovlivňovalo. Ve své letošní knize The Force of Law se můj oblíbený americký právní filosof Frederick Schauer (Virginia Law) snaží posoudit správnost těchto teorií.
Celý příspěvek

čtvrtek 19. listopadu 2015

Nabídka stáží v kabinetu generálního advokáta Michala Bobka - Soudní dvůr Evropské unie

Generální advokát Michal Bobek nabízí právníkům se zájmem o unijní právo možnost stáží v rámci svého kabinetu. Nabídka je určena především postgraduálním studentům, justičním čekatelům či asistentům soudců, advokátním koncipientům, advokátům, případně i jiným odborníkům působícím, alespoň částečně, v oblastech práva Evropské unie.
Celý příspěvek

neděle 15. listopadu 2015

Přijdou ruští atleti o letní olympijské hry 2016 v Riu de Janeiro?

Rada Mezinárodní atletické federace (IAAF) dočasně pozastavila členství Ruské atletické federaci (RAF), a to s okamžitým účinkem. V praxi to mimo jiné znamená, že ruští atleti nesmějí startovat na mezinárodních soutěžích pod hlavičkou IAAF a pokud RAF neprovede změny, které po ní IAAF požaduje, je v ohrožení i jejich účast na letních olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro. Důvodem verdiktu Rady IAAF je dopingový skandál, který vypukl v pondělí 9. listopadu po zveřejnění zprávy  nezávislé vyšetřovací komise Světové antidopingové agentury (WADA). 
Celý příspěvek

sobota 14. listopadu 2015

Nový gigant mezi kriminologickými teoriemi?

Tento týden byla udílena Stokholmská cena – nejvyšší ocenění v kriminologii. Obdrželi jí dva muži a jedna žena, dva Američané a Švéd působící na University of Cambridge. První oceněný vytvořil teorii v šedesátých letech, druhá oceněná jí podpořila empirickými závěry v osmdesátých letech a třetí jejich argumenty rozvinul do (nejspíše) aktuálně nejpropracovanější kriminologické teorie. Jedná se o Situational Action Theory (SAT), která patří k obecným kriminologickým teoriím – snaží se tedy vysvětlit každý spáchaný trestný čin.
Celý příspěvek

čtvrtek 5. listopadu 2015

Konec pozitivní rasové diskriminace na amerických univerzitách?

V letošním roce bude Nejvyšší soud USA opět posuzovat otázku pozitivní rasové diskriminace u přijímaček na americké univerzity. Už skoro 40 let v USA v podstatě platí, že používat rasu jako faktor při hodnocení studentů hlásících se na univerzity je možné, ale za poměrně striktních podmínek. V roce 2003 SCOTUS do jisté míry uvolnil posuzování pozitivní diskriminace na vysokých školách, když liberální většina rozhodla, že univerzitám lze přiznat jistou volnost při stanovování mechanismu hodnocení rasy jako faktoru u přijímaček. V roce 2013 naopak tuto volnost konzervativní většina omezila a stejný případ se po krátkém intermezzu u texaských soudů dostal před SCOTUS znovu. Je možné očekávat, že až soud případ Fischer II posoudí, dojde k dalšímu omezení praxe zvýhodňování některých rasových a etnických menšin.
Celý příspěvek