pátek 27. listopadu 2015

Městský soud v Praze hledá ASISTENTKY/ASISTENTY SOUDCE pro úsek správního soudnictví

Městský soud v Praze hledá vhodné kandidáty na pozici asistentky/asistenta soudce pro úsek správního soudnictví (pracoviště Hybernská).

Hlavní náplň práce asistenta soudce představuje zpracovávání podkladových materiálů pro rozhodovací činnost soudce. Práce je po právní stránce velmi zajímavá, obsahově pestrá, neopakující se, z převážné části tvořená psaním rozsudků a procesních rozhodnutí.
Celý příspěvek

úterý 24. listopadu 2015

Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v ČR

Think-tank IDEA při CERGE-EI pořádá seminář a diskusi na téma: HROZÍ OPĚT PŘEPLNĚNÍ VĚZNIC? PREDIKCE POČTU VĚZŇŮ V ČR.
Panelisté:
  • Libor Dušek, VŠE a IDEA, autor studie
  • Vladimír Zimmel, náměstek ministra spravedlnosti
  • Helena Válková, poslankyně Parlamentu ČR
  • Pavel Horák, náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR

Čas a místo: 4.12.2015, 10:00 - 11:30, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Počet vězňů v České republice před amnestií vytrvale rostl, a nyní roste opět. Zatímco na konci ledna 2013 vykonávalo trest ve věznicích 14 016 vězňů, v září 2015 jich bylo již 18 513. Jak vysoko počet vězňů poroste nyní? Hrozí opět přeplnění věznic? K zodpovězení těchto otázek vyvinul autorský tým IDEA při CERGE-EI model predikující vývoj počtu vězňů v České republice. Nová studie prezentuje hlavní výsledky tohoto modelu. Kromě predikcí počtu vězňů studie ukazuje I klíčové trendy v trestní politice a kvantifikuje dopady nového trestního zákoníku na počet vězňů.

Své místo si rezervujte předem e-mailem na e-mailové adrese idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře http://goo.gl/forms/CQ6lHDpGT6


Celý příspěvek

sobota 21. listopadu 2015

Proč se lidé řídí právem?

Existují dvě teorie toho, jak právo dokáže ovlivňovat lidské jednání: Podle té první se lidé právními normami řídí bez dalšího; právo tedy lidské ovlivňuje už svou pouhou existencí. Podle té druhé lidé jednají v souladu s právem proto, že za protiprávní jednání jim hrozí sankce; právo bez sankcí by dle této teorie žádným způsobem jednání subjektů práva neovlivňovalo. Ve své letošní knize The Force of Law se můj oblíbený americký právní filosof Frederick Schauer (Virginia Law) snaží posoudit správnost těchto teorií.
Celý příspěvek

čtvrtek 19. listopadu 2015

Nabídka stáží v kabinetu generálního advokáta Michala Bobka - Soudní dvůr Evropské unie

Generální advokát Michal Bobek nabízí právníkům se zájmem o unijní právo možnost stáží v rámci svého kabinetu. Nabídka je určena především postgraduálním studentům, justičním čekatelům či asistentům soudců, advokátním koncipientům, advokátům, případně i jiným odborníkům působícím, alespoň částečně, v oblastech práva Evropské unie.
Celý příspěvek

neděle 15. listopadu 2015

Přijdou ruští atleti o letní olympijské hry 2016 v Riu de Janeiro?

Rada Mezinárodní atletické federace (IAAF) dočasně pozastavila členství Ruské atletické federaci (RAF), a to s okamžitým účinkem. V praxi to mimo jiné znamená, že ruští atleti nesmějí startovat na mezinárodních soutěžích pod hlavičkou IAAF a pokud RAF neprovede změny, které po ní IAAF požaduje, je v ohrožení i jejich účast na letních olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro. Důvodem verdiktu Rady IAAF je dopingový skandál, který vypukl v pondělí 9. listopadu po zveřejnění zprávy  nezávislé vyšetřovací komise Světové antidopingové agentury (WADA). 
Celý příspěvek

sobota 14. listopadu 2015

Nový gigant mezi kriminologickými teoriemi?

Tento týden byla udílena Stokholmská cena – nejvyšší ocenění v kriminologii. Obdrželi jí dva muži a jedna žena, dva Američané a Švéd působící na University of Cambridge. První oceněný vytvořil teorii v šedesátých letech, druhá oceněná jí podpořila empirickými závěry v osmdesátých letech a třetí jejich argumenty rozvinul do (nejspíše) aktuálně nejpropracovanější kriminologické teorie. Jedná se o Situational Action Theory (SAT), která patří k obecným kriminologickým teoriím – snaží se tedy vysvětlit každý spáchaný trestný čin.
Celý příspěvek

čtvrtek 5. listopadu 2015

Konec pozitivní rasové diskriminace na amerických univerzitách?

V letošním roce bude Nejvyšší soud USA opět posuzovat otázku pozitivní rasové diskriminace u přijímaček na americké univerzity. Už skoro 40 let v USA v podstatě platí, že používat rasu jako faktor při hodnocení studentů hlásících se na univerzity je možné, ale za poměrně striktních podmínek. V roce 2003 SCOTUS do jisté míry uvolnil posuzování pozitivní diskriminace na vysokých školách, když liberální většina rozhodla, že univerzitám lze přiznat jistou volnost při stanovování mechanismu hodnocení rasy jako faktoru u přijímaček. V roce 2013 naopak tuto volnost konzervativní většina omezila a stejný případ se po krátkém intermezzu u texaských soudů dostal před SCOTUS znovu. Je možné očekávat, že až soud případ Fischer II posoudí, dojde k dalšímu omezení praxe zvýhodňování některých rasových a etnických menšin.
Celý příspěvek

středa 28. října 2015

Právníkův průvodce po metodologické galaxii

Pokud jste se rozhodli vydat se na dobrodružnou cestu psaní doktorské dizertace, ocitáte se v rizikové zóně, v níž každou chvíli může zaznít variace na otázku: „A jakou metodologii na to používáš?“  Někteří místo odpovědi zalapají po dechu, ti otrlejší možná začnou z paty tahat termíny jako analýza, dedukce nebo komparace a možná se najdou i tací, kteří ledabyle prohodí zcela samozřejmou odpověď: „Sednu a píšu.“  Je nepochybné a smutné zároveň, že ani v jednom případě se tazatel vlastně nic nedozví.  Proč k tomu však často dochází? Proč na otázky stran metodologie našeho výzkumu vlastně vůbec nejsme připraveni? Proč možná ani netušíme, co si pod pojmem metodologie máme představit? Nechci se pídit po skutečných příčinách tohoto neblahého stavu, ale zdá se mi vhodné, abychom proti nic neříkajícím reakcím začali zlehka bojovat alespoň tím, že o metodologii v právním výzkumu budeme diskutovat.

Celý příspěvek

úterý 27. října 2015

Nabídka stáže v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem (Odbor komunitárního práva Ministerstva zahraničních věcí)

Odbor komunitárního práva MZV ČR (OKP) nabízí studentům právnických fakult stáže v rámci Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU. 
Celý příspěvek

pondělí 12. října 2015

Its name is SPECTRE

Ernst Stavro Blofeld, nejslavnější padouch a protivník Jamese Bonda, a stejně tak i jeho zločinecká organizace SPECTRE, chybí ve světě agenta 007 už více než 40 let. O autorská práva k této části bondovského světa se totiž od šedesátých let soudili tvůrce Bonda Ian Fleming a jeho spolupracovník/scénárista Kevin McClory. Nakonec z toho byl nekonečný spor, který pravidelně ústil v dlouhé soudní tahanice ve Velké Británii a USA.

Spory se nicméně po padesáti letech podařilo urovnat v roce 2013, čehož výsledkem je blížící se film SPECTRE s Danielem Craigem, ve kterém hlavní roli hraje zločinecká organizace stejného jména a ústředního padoucha ztvárnil charizmatický Christopher Waltz. Proč je ale u Waltzovy role uvedeno “Franz Oberhauser” a ne Blofeld?
Celý příspěvek

neděle 11. října 2015

Vítězslav Němčák: Jiné právo školské a vysokoškolské

Správní rozhodnutí se většinou opírá o zákon, podzákonné předpisy, správní praxi a sem tam nějakou tu judikaturu. Uvědomělí autoři se v rozhodnutí někdy, je-li to třeba, opřou o právní zásadu. Školské právo je však jiné.
Celý příspěvek

pátek 9. října 2015

Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá stážisty/stážistky

Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá stážisty a stážistky pro pravidelné psaní textů do Bulletinu o lidských právech, řešení grantových projektů, práci na provozu Centra, přípravu policy paperů a seminářů, atd. Deadline pro zaslání přihlášek je 22. října 2015.
Celý příspěvek

pátek 2. října 2015

Právnická povídka 2016 (PrF MU)

Zdá se Vám, že všechny problémy práva nelze vyjádřit pouze paragrafy a obvyklými právnickými texty? Máte literární talent? Pak neváhejte a zúčastněte se soutěže o nejlepší právnickou povídku, fejeton či báseň, kterou pořádá Katedra právní teorie PrF MU.
Celý příspěvek

čtvrtek 24. září 2015

V souvislosti s uprchlickou krizí nabízí Krajský soud v Plzni dvě asistentská místa


Výběrové řízení se týká obsazení dvou míst asistentů/tek soudců, kteří budou vykonávat svoji funkci pro soudce rozhodující především ve věcech cizineckých. Náplní práce asistenta soudce bude zejména činění úkonů k přípravě věcí k rozhodnutí a zpracovávání konceptů rozhodnutí. Pracovní poměr bude na dobu určitou, a to na dobu 1 roku. Bude-li trvat uprchlická krize a podaří-li se zajistit rozpočtové prostředky, lze uvažovat i o nabídce prodloužení pracovního poměru. Prodloužení pracovního poměru však nelze nyní garantovat.
Celý příspěvek

středa 23. září 2015

Věra Honusková: Individualizovaná odpověď na hromadný příliv osob

Dovolím si přispět k současné debatě o uprchlících a dalších osobách, které potřebují ochranu. Dávám na papír myšlenky, kterými se zabývám v posledních týdnech, bez ambicí nalézt řešení, chci jen přispět právní troškou do společenského mlýna. Vím, že na mnoha místech zjednodušuji, problematikou se zabývám už patnáct let a jsem si vědoma její složitosti. Toho, že bych téměř za každým slovem měla mít vysvětlující poznámku pod čarou, že na většinu věcí existují další a další názory. Z pochopitelných důvodů ale zůstanu jen u jednoduššího textu. 

Celý příspěvek

úterý 22. září 2015

Povinné kvóty na rozdělení uprchlíků: poznámky k jedné ministerské „legislativně právní analýze“


Je mi trapné, že ačkoli problematika uprchlíků už jistě plní i Mateřídoušku a na ulici se bonzují nejen kominíci (na Hradě jejich nebezpečí nicméně podcenili…), Jiné právo kupodivu prozatím stálo stranou. Dovolím se proto svést na vlně populárního tématu a sepsat pár odstavců o nyní tolik diskutovaném návrhu Komise zavést povinné kvóty přerozdělující uprchlíky z nejvíce postižených států na hranicích EU do jiných zemí. Obecný obsah návrhu je myslím dobře známý a nebudu jej zde opakovat, stranou ponechám rovněž faktické zhodnocení proveditelnosti a užitečnosti řešení. Přeci jen jsme seriózní médium :-) Místo toho se zaměřím na vybrané právní aspekty návrhu zmíněné v českých médiích, především dnes (21.9. 2015) vydanou analýzu Ministerstva vnitra poukazující na „nejasnosti“ související se zavedením povinných kvót. 

Celý příspěvek

neděle 20. září 2015

Jeden o voze a druhý o koze: Realismus a pozitivismus v právu a jinde

Na skutečnost, že právo často připisuje konkrétnímu slovu jiný než jeho konvenční, běžný význam, jsem si již slyšel stěžovat mnohé (například pojem „firma“). Specifický význam je však některým slovům připisován i při jejich používání v rámci právní vědy. Naplňování stejného slova různými významy v kontextu práva a mimo něj může způsobit, že si dvě komunikující strany nerozumí; jedna mluví o voze a druhá o koze. V tomto příspěvku bych rád krátce upozornil na dva takové pojmy: realismus a pozitivismus.
Celý příspěvek

středa 16. září 2015

Ministerstvo spravedlnosti hledá právníka do ústavněprávního oddělení

Oddělení ústavněprávní MSp hledá právníka na služební místo vrchní ministerský rada. Jedná se o služební poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup je v listopadu 2015 a služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Celý příspěvek

neděle 13. září 2015

Konference – Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: příklady České republiky a Slovenska

Vážení čtenáři Jiného práva, rádi bychom Vás tímto pozvali na konferenci "Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: příklady České republiky a Slovenska" organizovanou Právnickou fakultou MU v Brně ve spolupráci s Institutem CEELI (Central and Eastern European Law Initiative) a Českou společností pro evropské a srovnávací právo. Konference se uskuteční ve Vile Grébovce v Praze 15. října 2015. 
Celý příspěvek

sobota 12. září 2015

Martin Madej: Non-refoulement ve Štrasburku: politika "Oui, mais...", důkazní břemeno a hlavně sluníčkářům vstup zakázán

Ve svém rozsudku z 10. září ve věci R.H. proti Švédsku ESLP nevyhověl somálské stěžovatelce, která se bránila proti vyhoštění ze Švédska do své rodné země. Navázal tak na další recentní švédské rozsudky K.A.B. a J.K. a ostatní, které nechávají poslat všechny somálské a irácké stěžovatele zpět do jejich konflikty rozvrácených zemí. Na následujících řádcích v krátkosti porovnám tři rozsudky, které se týkají pouze somálských občanů, a sice Sufi a Elmi proti Spojenému Království, zmíněný K.A.B. proti Švédsku a nejnovější R.H. proti Švédsku, a upozorním na zvláštní přístup, který ESLP zaujal.

Celý příspěvek

středa 9. září 2015

Forum 2000: Pomáhají univerzity k rozšiřování demokratického prostoru?

Vážení čtenáři Jiného práva, jménem Oxford and Cambridge Alumni Society (OCAS) vás zveme na diskusi organizovanou v rámci konference Forum 2000 na téma: Pomáhají univerzity k rozšiřování demokratického prostoru? Tuto a další otázky budou diskutovat Michal Bobek (College of Europe, University of Oxford), Josef Šlerka (Karlova univerzita) a Kryštof Vosátka (Oxford University Czech and Slovak Society); moderuje Jan Baláč (Prezident OCAS).

Diskuse se koná v pondělí 14. září 2015 od 15:45 do 17:15 v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1) a bude vedena v anglickém jazyce. Registrace není potřebná a vstup je zdarma. Bližší podrobnosti o akci jsou k dispozici také zde. Těšíme se na Vaši účast!
Celý příspěvek

pondělí 17. srpna 2015

Žebříček právnických fakult v USA podle citací v odborných časopisech

Žebříčky právnických fakult mají vcelku dlouhou historii (v USA např. U.S.News) a ostatně i v ČR již nějakou dobu probíhají (LN a HN). Jedním z kritérií většiny seriózních žebříčků je jistě i odborná kvalita akademiků dané fakulty, což je opět možné měřit mnoha různými způsoby. Jedním z nich je i počet citací odborných článků napsaných akademickými členy fakulty v odborné literatuře. Toto kritérium z pohledu amerických právnických fakult poctivě prozkoumali profesoři z University of St. Thomas School of Law (Minnesota), a to pro tzv. “Scholarly Impact Score”, podle kterého následně sestavili žebříček "odborně nejvlivnějších" amerických právnických fakult.
Celý příspěvek

sobota 8. srpna 2015

Právnická latina – DOs and DON‘Ts

Ruku na srdce - poslední jurista s poctivým zásobníkem aktivní latiny byl nejspíš Otakar Sommer. Z nějakého důvodu je dnes ale používání fragmentů latinských pořekadel a jiných zaklínadel pořád in, skoro jakoby součást stavovské kultury, projev určitého zasvěcení, zakrnělý výron vznešenosti právnického stavu dob minulých... já nevím.

Máme to zapotřebí?

Celý příspěvek

pondělí 3. srpna 2015

Josef Montag: Nehody a náhody - proč zatím nesnižovat trestní odpovědnost viníků nehod

Jakub Drápal před několika dny zveřejnil na blogu Jiné právo a poté v Lidových novinách (30. července) článek kritizující možný trest odnětí svobody pro řidiče kamionu ze Studénky. V něm argumentuje, že by šlo o trest nespravedlivý, nefunkční a iracionální. Debata o tom, jaké tresty jsou v podobných případech vhodné a jak podobným situacím efektivně bránit, je velmi potřebná. Některé autorovy argumenty, ač dobře míněné, jsou však analyticky chybné. Implementace jeho doporučení by pak mohla mít za následek zhoršení bezpečnosti dopravy a ztráty lidských životů. Proto považuji za potřebné tyto omyly uvést na pravou míru.
Celý příspěvek

úterý 28. července 2015

Nedbalostní trestné činy a nehoda ve Studénce

Na železničním přejezdu ve Studénce na Novojičínsku uvízl mezi závorami řidič kamionu. Řidič daného kamionu byl polské národnosti. K přejezdu se blížil vlak. Nic se ale nestalo a řidič dostal pokutu 2500 Kč. O dva roky později totožná situace – jen vlak narazil do kamionu. Ztráty na životech, zdraví i majetku. Je spravedlivé udělit v jednom případě za jedno jednání minimální pokutu a za druhé trest odnětí svobody v rozmezí tří až deseti let? Má o takto rozdílných trestech rozhodovat i náhoda – např. po které koleji jel vlak?
Celý příspěvek

středa 22. července 2015

Soutěže prací pro studenty (nejen) právnických fakult

Napsal jsem výbornou studentskou práci (nebo si to alespoň myslím) a chtěl bych ověřit její kvalitu v soutěži s ostatními. Láká mě jak zjištění, zda uspěji, tak třeba i určitá prestiž s výhrou spojená (či materiální odměna). Kam mám svoji práci poslat? Takovou otázku si klade vícero studentů právnických fakult a zde se na ní pokouším odpovědět. Víte-li o nějaké další soutěži, prosím doplňte ji v komentářích.
Celý příspěvek

pátek 10. července 2015

Tomáš Kindl: Zákaz kouření chrání svobodu

Tabákové korporace, které mají na kouření svůj existenční zájem, je v historii propagovaly mýty o tom, že kouření prospívá zdraví i ekonomice. Dnes je fatální škodlivost aktivního i pasivního kouření jednoznačně prokázána[1] a údajná ekonomická výhodnost popřena.[2] Posledním kolbištěm tabákové propagandy je vytváření mýtu, že kouření znamená svobodu a zákazy kouření svobodu omezují. Ve skutečnosti je tomu jinak.
Celý příspěvek

čtvrtek 9. července 2015

O (možné) funkčnosti peněžitých trestů v podobě denních pokut III.

V minulých dvou příspěvcích jsem se věnoval základním otázkám, proč peněžité tresty nefungují. Zde obrátím a budu navrhovat řešení. Tedy jak by bylo možné za současné úpravy správně ukládat peněžité tresty a jak by soudci mohli konkrétně rozhodovat.
Celý příspěvek

pondělí 6. července 2015

Výběrové řízení na tři služební místa právníka na Odboru komunitárního práva MZV ČR

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje výběrová řízení na tři služební místa právníka na Odboru komunitárního práva / agenda v působnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU. Více informací naleznete zde
Celý příspěvek

čtvrtek 2. července 2015

Pozvánka na přednášku, Marija Bartl, Internal Market Rationality, Private Law and the Direction of the Union: Resuscitating the Market as the Object of the Political


Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) srdečně zve na přednášku na téma: "Internal Market Rationality, Private Law and the Direction of the Union: Resuscitating the Market as the Object of the Political", kterou přednese Dr. Marija Bartl a která se koná 9. července od 17 : 00 hod v zasedačce v 7. patře.
My paper proposes a concept of ‘internal market rationality’ for the analysis of the political, legal and economic consequences of European integration. Internal market rationality refers to a specific pattern of political action in the field of internal market, which has emerged gradually due to the confluence of three main factors: first, the EU’s functional institutional design; second, the processes of post-national juridification; and third, a more contingent influence of ideas. In the interplay of those three factors, the interpretation of internal market has become overdetermined, restricting thereby the space of (democratic) politics in its regulation. This reification of internal market rationality has had a direct influence on the content of European law, as I demonstrate through the example of European private law. Internal market rationality has transformed the very concept of justice underpinning private law, the concept of the person or subject of law, the (re)distributive pattern of private law as well as the normative basis on which private law stands. I argue, finally, that a close examination of the legal, institutional and ideological arrangement behind internal market rationality provides clues for the democratisation of the EU.

Marija Bartl is assistant professor at the Centre for the Study of European Contract Law and a researcher in the project 'The Architecture of Post-National Rulemaking: Views from Public International Law, European Public Law and European Private Law'. She wrote her PhD thesis ‘Legitimacy and European Private Law’ at the European University Institute in Florence. In her PhD, Marija critiques the EU functionalist institutional design both for its amplification of the EU's 'democratic' and 'social' deficits as well as dis-embedding of European private law.

Registrace: agha@ilaw.cas.cz.
Celý příspěvek