pátek 9. října 2015

Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá stážisty/stážistky

Centrum pro lidská práva a demokratizaci hledá stážisty a stážistky pro pravidelné psaní textů do Bulletinu o lidských právech, řešení grantových projektů, práci na provozu Centra, přípravu policy paperů a seminářů, atd. Deadline pro zaslání přihlášek je 22. října 2015.
Celý příspěvek

pátek 2. října 2015

Právnická povídka 2016 (PrF MU)

Zdá se Vám, že všechny problémy práva nelze vyjádřit pouze paragrafy a obvyklými právnickými texty? Máte literární talent? Pak neváhejte a zúčastněte se soutěže o nejlepší právnickou povídku, fejeton či báseň, kterou pořádá Katedra právní teorie PrF MU.
Celý příspěvek

čtvrtek 24. září 2015

V souvislosti s uprchlickou krizí nabízí Krajský soud v Plzni dvě asistentská místa


Výběrové řízení se týká obsazení dvou míst asistentů/tek soudců, kteří budou vykonávat svoji funkci pro soudce rozhodující především ve věcech cizineckých. Náplní práce asistenta soudce bude zejména činění úkonů k přípravě věcí k rozhodnutí a zpracovávání konceptů rozhodnutí. Pracovní poměr bude na dobu určitou, a to na dobu 1 roku. Bude-li trvat uprchlická krize a podaří-li se zajistit rozpočtové prostředky, lze uvažovat i o nabídce prodloužení pracovního poměru. Prodloužení pracovního poměru však nelze nyní garantovat.
Celý příspěvek

středa 23. září 2015

Věra Honusková: Individualizovaná odpověď na hromadný příliv osob

Dovolím si přispět k současné debatě o uprchlících a dalších osobách, které potřebují ochranu. Dávám na papír myšlenky, kterými se zabývám v posledních týdnech, bez ambicí nalézt řešení, chci jen přispět právní troškou do společenského mlýna. Vím, že na mnoha místech zjednodušuji, problematikou se zabývám už patnáct let a jsem si vědoma její složitosti. Toho, že bych téměř za každým slovem měla mít vysvětlující poznámku pod čarou, že na většinu věcí existují další a další názory. Z pochopitelných důvodů ale zůstanu jen u jednoduššího textu. 

Celý příspěvek

úterý 22. září 2015

Povinné kvóty na rozdělení uprchlíků: poznámky k jedné ministerské „legislativně právní analýze“


Je mi trapné, že ačkoli problematika uprchlíků už jistě plní i Mateřídoušku a na ulici se bonzují nejen kominíci (na Hradě jejich nebezpečí nicméně podcenili…), Jiné právo kupodivu prozatím stálo stranou. Dovolím se proto svést na vlně populárního tématu a sepsat pár odstavců o nyní tolik diskutovaném návrhu Komise zavést povinné kvóty přerozdělující uprchlíky z nejvíce postižených států na hranicích EU do jiných zemí. Obecný obsah návrhu je myslím dobře známý a nebudu jej zde opakovat, stranou ponechám rovněž faktické zhodnocení proveditelnosti a užitečnosti řešení. Přeci jen jsme seriózní médium :-) Místo toho se zaměřím na vybrané právní aspekty návrhu zmíněné v českých médiích, především dnes (21.9. 2015) vydanou analýzu Ministerstva vnitra poukazující na „nejasnosti“ související se zavedením povinných kvót. 

Celý příspěvek

neděle 20. září 2015

Jeden o voze a druhý o koze: Realismus a pozitivismus v právu a jinde

Na skutečnost, že právo často připisuje konkrétnímu slovu jiný než jeho konvenční, běžný význam, jsem si již slyšel stěžovat mnohé (například pojem „firma“). Specifický význam je však některým slovům připisován i při jejich používání v rámci právní vědy. Naplňování stejného slova různými významy v kontextu práva a mimo něj může způsobit, že si dvě komunikující strany nerozumí; jedna mluví o voze a druhá o koze. V tomto příspěvku bych rád krátce upozornil na dva takové pojmy: realismus a pozitivismus.
Celý příspěvek

středa 16. září 2015

Ministerstvo spravedlnosti hledá právníka do ústavněprávního oddělení

Oddělení ústavněprávní MSp hledá právníka na služební místo vrchní ministerský rada. Jedná se o služební poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup je v listopadu 2015 a služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

V rámci uvedeného služebního místa bude státní zaměstnanec vykonávat zejména zabezpečování odborných podkladů pro zastupování ministerstva v orgánech s ústavněprávním prvkem, vyjádření k souladu návrhů právních předpisů s ústavním pořádkem, stanoviska k dalším zásadním ústavněprávním otázkám v působnosti ministerstva, zabezpečovat součinnost ministerstva s Kanceláří prezidenta republiky při vyřizování žádostí o milost, provádět šetření v řízení o žádostech o milost a přípravu podkladů pro rozhodování v těchto věcech, vypracovávat návrhy pro rozhodnutí o žádostech o milost, předkládaných ministrem prezidentu republiky, zabezpečovat činnost ministerstva ve věcech amnestie, zejména realizaci rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii.

Žadatel musí být zletilým, svéprávným a bezúhonným občanem či občankou ČR / EU / EHP s právnickým VŠ vzděláním a potřebnou zdravotní způsobilostí. Náležitosti žádosti a další informace jsou k dispozici na infoDesce MSp.

Termín pro odevzdání žádosti je sobota 10. října 2015 (poštou, osobně nebo elektronicky do datové schránky kq4aawz).
Celý příspěvek

neděle 13. září 2015

Konference – Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: příklady České republiky a Slovenska

Vážení čtenáři Jiného práva, rádi bychom Vás tímto pozvali na konferenci "Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: příklady České republiky a Slovenska" organizovanou Právnickou fakultou MU v Brně ve spolupráci s Institutem CEELI (Central and Eastern European Law Initiative) a Českou společností pro evropské a srovnávací právo. Konference se uskuteční ve Vile Grébovce v Praze 15. října 2015. 
Celý příspěvek

sobota 12. září 2015

Martin Madej: Non-refoulement ve Štrasburku: politika "Oui, mais...", důkazní břemeno a hlavně sluníčkářům vstup zakázán

Ve svém rozsudku z 10. září ve věci R.H. proti Švédsku ESLP nevyhověl somálské stěžovatelce, která se bránila proti vyhoštění ze Švédska do své rodné země. Navázal tak na další recentní švédské rozsudky K.A.B. a J.K. a ostatní, které nechávají poslat všechny somálské a irácké stěžovatele zpět do jejich konflikty rozvrácených zemí. Na následujících řádcích v krátkosti porovnám tři rozsudky, které se týkají pouze somálských občanů, a sice Sufi a Elmi proti Spojenému Království, zmíněný K.A.B. proti Švédsku a nejnovější R.H. proti Švédsku, a upozorním na zvláštní přístup, který ESLP zaujal.

Celý příspěvek

středa 9. září 2015

Forum 2000: Pomáhají univerzity k rozšiřování demokratického prostoru?

Vážení čtenáři Jiného práva, jménem Oxford and Cambridge Alumni Society (OCAS) vás zveme na diskusi organizovanou v rámci konference Forum 2000 na téma: Pomáhají univerzity k rozšiřování demokratického prostoru? Tuto a další otázky budou diskutovat Michal Bobek (College of Europe, University of Oxford), Josef Šlerka (Karlova univerzita) a Kryštof Vosátka (Oxford University Czech and Slovak Society); moderuje Jan Baláč (Prezident OCAS).

Diskuse se koná v pondělí 14. září 2015 od 15:45 do 17:15 v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1) a bude vedena v anglickém jazyce. Registrace není potřebná a vstup je zdarma. Bližší podrobnosti o akci jsou k dispozici také zde. Těšíme se na Vaši účast!

Celý příspěvek

pondělí 17. srpna 2015

Žebříček právnických fakult v USA podle citací v odborných časopisech

Žebříčky právnických fakult mají vcelku dlouhou historii (v USA např. U.S.News) a ostatně i v ČR již nějakou dobu probíhají (LN a HN). Jedním z kritérií většiny seriózních žebříčků je jistě i odborná kvalita akademiků dané fakulty, což je opět možné měřit mnoha různými způsoby. Jedním z nich je i počet citací odborných článků napsaných akademickými členy fakulty v odborné literatuře. Toto kritérium z pohledu amerických právnických fakult poctivě prozkoumali profesoři z University of St. Thomas School of Law (Minnesota), a to pro tzv. “Scholarly Impact Score”, podle kterého následně sestavili žebříček "odborně nejvlivnějších" amerických právnických fakult.
Celý příspěvek

sobota 8. srpna 2015

Právnická latina – DOs and DON‘Ts

Ruku na srdce - poslední jurista s poctivým zásobníkem aktivní latiny byl nejspíš Otakar Sommer. Z nějakého důvodu je dnes ale používání fragmentů latinských pořekadel a jiných zaklínadel pořád in, skoro jakoby součást stavovské kultury, projev určitého zasvěcení, zakrnělý výron vznešenosti právnického stavu dob minulých... já nevím.

Máme to zapotřebí?

Celý příspěvek

pondělí 3. srpna 2015

Josef Montag: Nehody a náhody - proč zatím nesnižovat trestní odpovědnost viníků nehod

Jakub Drápal před několika dny zveřejnil na blogu Jiné právo a poté v Lidových novinách (30. července) článek kritizující možný trest odnětí svobody pro řidiče kamionu ze Studénky. V něm argumentuje, že by šlo o trest nespravedlivý, nefunkční a iracionální. Debata o tom, jaké tresty jsou v podobných případech vhodné a jak podobným situacím efektivně bránit, je velmi potřebná. Některé autorovy argumenty, ač dobře míněné, jsou však analyticky chybné. Implementace jeho doporučení by pak mohla mít za následek zhoršení bezpečnosti dopravy a ztráty lidských životů. Proto považuji za potřebné tyto omyly uvést na pravou míru.
Celý příspěvek

úterý 28. července 2015

Nedbalostní trestné činy a nehoda ve Studénce

Na železničním přejezdu ve Studénce na Novojičínsku uvízl mezi závorami řidič kamionu. Řidič daného kamionu byl polské národnosti. K přejezdu se blížil vlak. Nic se ale nestalo a řidič dostal pokutu 2500 Kč. O dva roky později totožná situace – jen vlak narazil do kamionu. Ztráty na životech, zdraví i majetku. Je spravedlivé udělit v jednom případě za jedno jednání minimální pokutu a za druhé trest odnětí svobody v rozmezí tří až deseti let? Má o takto rozdílných trestech rozhodovat i náhoda – např. po které koleji jel vlak?
Celý příspěvek

středa 22. července 2015

Soutěže prací pro studenty (nejen) právnických fakult

Napsal jsem výbornou studentskou práci (nebo si to alespoň myslím) a chtěl bych ověřit její kvalitu v soutěži s ostatními. Láká mě jak zjištění, zda uspěji, tak třeba i určitá prestiž s výhrou spojená (či materiální odměna). Kam mám svoji práci poslat? Takovou otázku si klade vícero studentů právnických fakult a zde se na ní pokouším odpovědět. Víte-li o nějaké další soutěži, prosím doplňte ji v komentářích.
Celý příspěvek

pátek 10. července 2015

Tomáš Kindl: Zákaz kouření chrání svobodu

Tabákové korporace, které mají na kouření svůj existenční zájem, je v historii propagovaly mýty o tom, že kouření prospívá zdraví i ekonomice. Dnes je fatální škodlivost aktivního i pasivního kouření jednoznačně prokázána[1] a údajná ekonomická výhodnost popřena.[2] Posledním kolbištěm tabákové propagandy je vytváření mýtu, že kouření znamená svobodu a zákazy kouření svobodu omezují. Ve skutečnosti je tomu jinak.
Celý příspěvek

čtvrtek 9. července 2015

O (možné) funkčnosti peněžitých trestů v podobě denních pokut III.

V minulých dvou příspěvcích jsem se věnoval základním otázkám, proč peněžité tresty nefungují. Zde obrátím a budu navrhovat řešení. Tedy jak by bylo možné za současné úpravy správně ukládat peněžité tresty a jak by soudci mohli konkrétně rozhodovat.
Celý příspěvek

pondělí 6. července 2015

Výběrové řízení na tři služební místa právníka na Odboru komunitárního práva MZV ČR

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje výběrová řízení na tři služební místa právníka na Odboru komunitárního práva / agenda v působnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU. Více informací naleznete zde
Celý příspěvek

čtvrtek 2. července 2015

Pozvánka na přednášku, Marija Bartl, Internal Market Rationality, Private Law and the Direction of the Union: Resuscitating the Market as the Object of the Political


Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) srdečně zve na přednášku na téma: "Internal Market Rationality, Private Law and the Direction of the Union: Resuscitating the Market as the Object of the Political", kterou přednese Dr. Marija Bartl a která se koná 9. července od 17 : 00 hod v zasedačce v 7. patře.
My paper proposes a concept of ‘internal market rationality’ for the analysis of the political, legal and economic consequences of European integration. Internal market rationality refers to a specific pattern of political action in the field of internal market, which has emerged gradually due to the confluence of three main factors: first, the EU’s functional institutional design; second, the processes of post-national juridification; and third, a more contingent influence of ideas. In the interplay of those three factors, the interpretation of internal market has become overdetermined, restricting thereby the space of (democratic) politics in its regulation. This reification of internal market rationality has had a direct influence on the content of European law, as I demonstrate through the example of European private law. Internal market rationality has transformed the very concept of justice underpinning private law, the concept of the person or subject of law, the (re)distributive pattern of private law as well as the normative basis on which private law stands. I argue, finally, that a close examination of the legal, institutional and ideological arrangement behind internal market rationality provides clues for the democratisation of the EU.

Marija Bartl is assistant professor at the Centre for the Study of European Contract Law and a researcher in the project 'The Architecture of Post-National Rulemaking: Views from Public International Law, European Public Law and European Private Law'. She wrote her PhD thesis ‘Legitimacy and European Private Law’ at the European University Institute in Florence. In her PhD, Marija critiques the EU functionalist institutional design both for its amplification of the EU's 'democratic' and 'social' deficits as well as dis-embedding of European private law.

Registrace: agha@ilaw.cas.cz.
Celý příspěvek

pondělí 29. června 2015

Různé -- hlavně antitrust

Níže uvádím vicero odkazů na texty, které mne v poslední době zaujaly. Převážně jde o věci související s antitrustem, ale je tam např. i troška k OBERGEFELL ET AL. v. HODGES, DIRECTOR, OHIO DEPARTMENT OF HEALTH, ET AL.

Celý příspěvek

středa 24. června 2015

Biologický pas: Kde leží hranice (ne)porušení antidopingových pravidel? Díl III – Obvinění se dokazuje, nebo ne?

Případ biologického pasu Romana Kreuzigera je u konce. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) a Mezinárodní antidopingová kancelář (WADA) stáhly 5. června veškerá svá obvinění a Arbitrážní soud pro sport o sporu rozhodovat nebude. Pro českého cyklistu je to jistě dobrá zpráva. Původně očekávaný rozhodčí nález však mohl stanovit precedent pro podobné případy v budoucnosti. Biologický pas stále zůstává zahalen v závoji otázek, na které bude dříve nebo později třeba odpovědět. 
Celý příspěvek

pátek 19. června 2015

#knihovnavaclavahavla [doplněno]

Možná to pro čtenáře JP není žádná novinka, ale Knihovna Václava Havla má velmi bohatý YouTube kanál, který kromě záznamů politických a kulturních debat obsahuje i několik zajímavých kousků s právníky jako Jiří Přibáň, Zdeněk Kühn, Jan Kysela, Kateřina Šimáčková, Vojen Güttler a tak dále. Jedná se především o tři videa, a to záznam dubnové debaty k příležitosti vydání knihy Tomáše Němečka Padni komu padni, lednové diskuze ke knize Jiřího Přibáně Obrana ústavnosti a naposledy květnové debaty s Lenkou Bradáčovou, Josefem Baxou a Ivo Ištvánem.


Celý příspěvek

pondělí 15. června 2015

Poločas rozkladu bloggera: pětifázové drama na rozloučenou

Fáze jedna: nadšení. Je to nové. Je to krásné. Všude se dá klikat. Posíláte nažhaveně odkazy na nový blogspot do světa snad všem lidem, kteří Vám kdy neprozřetelně svěřili svoji emailovou adresu. S neskrývanou pýchou zjišťujete, jak Vám roste čtenost. Máte stále nové nápady. Je o čem psát. Za každý komentář jste vděčný: skoro se s ním na obrazovce mazlíte.

Fáze dva: on nás někdo čte! Úžasné. Poprvé někde na konferenci slyšíte odkaz „psali o tom na Jiném právu“. Dmete se pýchou. Jste připraven se nonšalantně bavit o významu toho racionálního právního diskurzu a roli veřejného intelektuála v něm. K příspěvkům na blogu se rozvíjejí debaty, do kterých přispívají zajímaví lidé.Každou půlhodinu si klikáte na Jiné právo, abyste nezmeškal žádný nový komentář.

Fáze tři: ono už to ale vážně čte hodně lidí. Jste stále více překvapen, kolik lidí si k ranní kávě otevře Jiné právo. Anebo tedy spíše po obědě, v rámci pomeníčkové prokrastinace. Dokonce Váš blog citují soudy, včetně Ústavního soudu. Začínáte se tak trochu vézt na vavřínech. Stále tedy ještě pravidelně něco vypotíte, ale už to není s takovým svěžím nadšením a hravostí, jako dříve. Přibývají inzeráty. Přibývají také exhibicionisté mezi komentátory. Nejde jim o debatu. Chtějí to každému natřít a ukázat, jak jsou skvělí. Autor, stejně jako ostatní komentátoři jsou naprosto, ale naprosto tupí. Stále více předchozích komentátorů, ze kterých jste měl radost, a díky kterým se táhly komentáře do stovek, protože s nimi stálo za to debatovat, začíná odcházet. Nemají chuť být v „diskusi“ označováni nějakými statečnými anonymy za kretény. Zkoušíte to regulovat. Jste označen za cenzora, který omezuje svobodu slova.

Fáze čtyři: ke svému dítěti začínáte mít postupně trochu ambivalentní vztah. Stále Vás těší, že to někdo čte. Kromě postupného otrávení z měnícího se ovzduší na blogu se ale hromadí také Vaše osobní faktory. Jednak pochopitelně lenivíte. Druhak máte ostatní práce nad hlavu: představa, že po deseti hodinách strávených u počítače bušením čehosi pak budete tvořit originální příspěvky na blog se stále více přesouvá do krajiny science fiction. Přestáváte ale také pociťovat potřebu stále někam něco psát. Vlastně už nechcete nikomu nic moc veřejně sdělovat. Navíc jak se postupně plížíte po společenském potravinovém řetězci nahoru, tak také už nemáte možnost psát úplně o všem o čem byste chtěl. Začínáte osifikovat.

Fáze pět: jste bloggovací mrtvola. Již dlouhé měsíce jste na blog nic nenapsal, ale stále zůstáváte. Říkáte si, co kdyby ta múza zase jednou přiletěla a třeba Vás i políbila. Stále ale nic nepřistává. Runway zarůstá keři. Z jinoprávních příspěvků se stávají jinoprávní inzeráty, které vyvěsíte se zpožděním, když Vás k tomu někdo šestým emailem dokope. Komentáře ani komentátoři už Vás vůbec nezajímají. Nečtete je. S ohledem na internet a kvalitu debat na něm jste se stal nechutným elitářem: nechápete, jak by se slova racionální, právní, diskurz, a internet dala vměstnat do jedné a té samé věty, pokud by v sobě Alexy při její formulaci neměl osm dvanáctek. Píšete jen z donucení a pouze do tištěných periodik, či raději rovnou do knih, kde nehrozí nebezpečí, že by na to někdo někdy reagoval. Dojdete k nevyhnutelnému závěru, že jediným řešením je blog buď zavřít, nebo předat dál (zn. mladí sekáči a ještěrky, co se nezakecají).

Dnes:
balíte to a odebíráte se do věčných bloggerských lovišť. Děkujete všem Vašim čtenářům, kterých za těch let i snad pár bylo. I přes nahromaděný cynismus si myslíte, že to byla skvělá zkušenost. Kdyby Vás někdo mohl dotlačit zpět nahoru do fáze jedna, šel byste do toho určitě znovu. Zamačkáváte e-slzu a přejete mladým ještěrkám a sekáčům mnoho zábavy.
Celý příspěvek

úterý 9. června 2015

Pozvánka na 3. ročník PhD Workshopu

Annual European and Comparative Law PhD Workshop - 3. ročník (aneb domníváte se, že píšete vážně skvělou disertaci? Tak se zastavte ...)

Termín: 6. – 8. listopadu 2015

Místo: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Organizují: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo s podporou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

ANOTACE: Annual European and Comparative Law PhD Workshop má ambici nabídnout pro zainteresované mladé vědce fórum, na kterém mohou diskutovat svoje disertační projekty a probrat své problémy či překážky při formulování a psaní disertace. Workshop poskytne několika vybraným doktorandům studujícím na českých a slovenských univerzitách anebo v zahraničí právo či právní problematiku příležitost prezentovat výstupy jejich práce na odborném fóru specificky zaměřeném na psaní disertace, a to v odpovídající hloubce. Tyto výstupy budou vzápětí podrobeny detailní konstruktivní kritice ze strany jejich kolegů, stejně jako etablovaných výzkumných pracovníků a pedagogů. Diskuse nad jednotlivými pracemi či projekty bude dále doprovázena obecnými debatami o metodologii výzkumu a jednotlivých přístupech k právu. Celkovým cílem semináře tak je nabídnout vybraným doktorandům, kteří mají potenciál i zájem, možnost posunout jejich výzkum na kvalitativně jinou úroveň, která obstojí v mezinárodním srovnání. Leitmotiv celého workshopu je tedy jít do hloubky a zaměřit se na disertaci jako celek (namísto jednotlivých článků).

FORMÁT A ORGANIZACE: Seminář je otevřen všem studentům doktorandského studia (prezenční či distanční forma) studujícím na českých, slovenských či zahraničních univerzitách. Jazykem semináře je čeština a slovenština (nicméně práce samotná může být i v angličtině). Všichni účastníci by měli být schopni číst a komunikovat jak česky/slovensky, tak anglicky.

Zájemci o účast na semináři zašlou nejpozději

do 31. 8. 2015 e-mailem na adresu info@csesp.cz:

(i) krátký abstrakt (ne více jak 2.000 slov) práce, kterou by chtěli na semináři prezentovat, a
(ii) svůj stručný životopis.

Aby byla zachována maximální zpětná vazba, ze zaslaných shrnutí vyberou organizátoři nejvýše 10 nejzajímavějších příspěvků. Vybraní jedinci pak budou pozváni k účasti na semináři a k zaslání kompletní kapitoly (či dvou kratších kapitol) disertace a shrnutí celého projektu, a to

do 17. 10. 2015 e-mailem na stejnou adresu. Zaslat je třeba:

(i) jednu či dvě kapitoly (v pracovní či konečné podobě) samotné disertace v celkovém rozsahu ne více jak cca 10 tisíc slov;
a
(ii) krátké shrnutí celého projektu v rozsahu 3-5 stran.
Shrnutí projektu musí mít následující strukturu:
- shrnutí v laickém jazyce ne delší než 200 slov,
- cíle projektu,
- vymezení projektu,
- hlavní výzkumnou otázku projektu, případně hypotézy projektu,
- použitá metodologie,
- v čem spočívá originalita projektu, nástin obsahu ostatních kapitol a
- krátký seznam klíčové literatury.
Úkolem shrnutí je seznámit účastníky workshopu s vaším disertačním projektem jako celkem, aby si mohli zasadit vámi prezentovanou kapitolu do kontextu celé práce a posoudit vhodnost vámi zvolené metodologie.

Další zájemci z řad doktorandů mohou být v případě zájmu pozváni pouze k účasti na semináři bez prezentace vlastního výzkumu (nicméně s povinností věcné diskuse a aktivní účasti na semináři).

Disertační projekt/práce může oborově spadat do jakékoliv oblasti práva. Může se jednat také o práci z jiného oboru (politologie, sociologie, historie aj.), pokud se zabývá právní problematikou. Rozhodující je kvalita práce a její evropský či srovnávací přesah: práce, ať již v jakémkoliv oboru práva, musí mít ambici jít nad rámec prostého převyprávění zákona či shrnutí vybraných soudních rozhodnutí. Musí jít o kritický, analytický text. Jinak řečeno, evropský a/nebo srovnávací má být přístup, nikoliv nezbytně téma samotné práce.

Pokud bude doktorand přijat k účasti na semináři, po zaslání práce mu bude přidělen mentor. Mentorem je v oboru zkušený akademik s relevantními publikačními zkušenostmi v Česku a zahraničí. Mentor poskytne autorovi detailní zpětnou vazbu a kritické poznámky k jeho projektu disertace a zaslané kapitole na semináři samotném. Další úlohou mentora pak, v případě zájmu autora, bude napomoci publikaci práce na odpovídající úrovni. Od všech účastníků semináře se nicméně očekává, že navštíví všechny prezentace a budou se aktivně zapojovat do debaty. Účelem setkání je zprostředkovat širší výměnu, na které se budou podílet všichni účastníci, přičemž si rozšíří obzory mimo „tunel“ vlastního oboru. Konečně naším cílem je nejen poskytnout příležitost k diskusi vědeckých výstupů, ale rovněž dát zainteresovaným právníkům šanci strávit pohromadě tři dny věnované ničemu jinému než „bavení se o všem možném“ souvisejícím s vašimi profesními zájmy, a to v rámci formálního programu i mimo něj. V ideálním případě by mělo dojít k vytvoření vazeb přesahujících trvání workshopu.

PRŮBĚH SEMINÁŘE: Seminář je třídenní. Začíná v pátek v poledne a končí v neděli v poledne. První odpoledne po krátkém úvodu proběhne první blok prezentací a kritická diskuse o jednotlivých pracích. Druhý den dopoledne začne krátkým přednáškovým blokem o různých metodách výzkumu a psaní v právu. Odpoledne pak bude vyhrazeno pro druhý blok prezentací. Závěrečné dopoledne třetího dne se zaměří na proces psaní disertace (aneb „od disertačních nápadů k publikované knize“), na publikování v zahraničních časopisech a na to, jak postupovat při budování akademické kariéry.

Pro diskusi každého projektu je vyhrazena minimálně jedna hodina. Začíná krátkým představením disertačního projektu i jeho potenciálních úskalí ze strany doktoranda v délce ne více jako deseti minut. Doktorand má pouze vyzvednout hlavní otázky svého projektu; není třeba opakovat obsah již zaslaných materiálů. Předpokládá se, že všichni účastníci prostudovali zaslané materiály. Na představení projektu reaguje mentor se svými poznámkami a podněty v délce cca 20 až 30 minut. Následuje obecná debata se všemi mentory a ostatními účastníky. Cílem je poskytnout konkrétní, kritickou, a také detailní zpětnou vazbu ohledně všech klíčových aspektů disertačního projektu: vhodnosti a relevance tématu, metodologie, východisek, hypotéz, proveditelnosti projektu, stejně jako, na základě zaslané kapitoly z disertace, otázek stylu a kvality psaného projevu.

***

ORGANIZÁTOŘI: Michal Bobek, David Kosař, Robert Zbíral a Zuzana Vikarská.

MENTOŘI: Marek Antoš; Michal Bobek; Kristián Csach; Libor Dušek; Bohumil Havel; Barbara Havelková; Jiří Kindl; David Kosař; Zdeněk Kühn; Jan Kysela; Pavel Molek; Hubert Smekal; Radim Polčák; Tomáš Richter; Robert Zbíral.
(N. B.: Jedná se o seznam potenciálních mentorů; konkrétní mentor bude vybrán v závislosti na oborovém zaměření pro seminář vybraných příspěvků. Stejně tak mohou být v případě tématické/oborové potřeby přizváni mentoři další.)
Celý příspěvek

pondělí 8. června 2015

Ministerstvo zemědělství: Vedoucí oddělení právní a licenční podpory

Ministerstvo zemědělství
Odbor legislativní a právní

vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Vedoucí oddělení právní a licenční podpory.

Více informací dále v příspěvku.
Celý příspěvek

neděle 31. května 2015

O nefunkčnosti peněžitého trestu II.

Mysleli jste si, že peněžitý trest je dnes přiměřený majetku pachatele? V minulém příspěvku jsem toto vyvrátil. Domnívali jste se, že peněžité tresty jsou dnes přiměřené závažnosti jednání? Opět špatná úvaha. Mysleli jste si, že za přestupky se udělují menší peněžité sankce, popřípadě že soudci rozhodují přibližně stejně? A znova...
Celý příspěvek

sobota 30. května 2015

Sympozium Nové trendy v soudcovské tvorbě práva

Právnická fakulta Masarykovy univerzity si vás dovoluje pozvat na vědecké sympozium Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, které se uskuteční v prostorách fakulty dne 26. 6. 2015.
Celý příspěvek

čtvrtek 28. května 2015

Workshop Ekonomické myšlení v právu

Ústav ekonomie PEF Mendelu zve na workshop „EKONOMICKÉ MYŠLENÍ V PRÁVU“, který se uskuteční dne 12. června 2015 na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně od 15.30 hod. do cca 18.30 hod.
Celý příspěvek

středa 27. května 2015

Vojtěch Bartoš: Cui bono? Nejen o ochraně osobních údajů v případu Willems.

Dne 16. dubna tohoto roku vydal čtvrtý senát Soudního dvora se zpravodajem Jiřím Malenovským rozsudek ve spojených věcech C-446/12 až C-449/12 Willems týkající si ochrany osobních údajů zpracovávaných orgány veřejné moci při vydávání cestovních dokladů. Jednalo se o případ, kdy v rámci řízení směřující k vydání pasu nebo občanského průkazu nizozemští občané museli poskytnout některé biometrické údaje, přičemž nizozemské zákony takovým žadatelům nezaručují, že tyto údaje nebudou veřejnou mocí využity pro jiné účely než pro samotné vydání a evidenci předmětného dokladu (zejména zpracovávání pro účely navazujících policejních a jiných databází).
Celý příspěvek

pondělí 25. května 2015

Bludný Holanďan správního trestání v soutěžních věcech

Na páteční konferenci věnované Listině základních práv EU se řešila mnohá zajímavá témata. Jedním z nich bylo i správní trestání v soutěžních věcech a uplatňování zásady ne bis in idem nebo zákazu sebeobviňování v této oblasti. Je pravda, že je v tom pěknej guláš. Listina EU a Úmluva se liší v "teritoriálním dosahu" zásady ne bis in idem. A co se zákazu sebeobviňování týče, Štrasburk i Lucemburk taky říkají něco jiného. Jádrem všech diskuzí se poté ovšem ukázal být pan Engel a pár jeho nizozemských kámošů. Je totiž kriticky důležité, zda se podle nich má ve správním trestání v soutěžních věcech vůbec použít čl. 6 Úmluvy. V diskuzi na konferenci většinově zaznívalo, že spíš ne. Podle mě by se ale čl. 6 Úmluvy i v těchto věcech aplikovat měl. Zkusím na následujících řádcích rozebrat proč.
Celý příspěvek