02 června 2022

Kateřina Šimáčková: Roční placená soudcovská stáž na ESLP

Právnická práce v týmu Evropského soudu pro lidská práva je velmi inspirativní a motivující – poznáváte právní problémy své vlastní země, ale též různé způsoby přemýšlení o právu. Již druhý rok však ani jedna osoba z české justice neprojevila zájem přihlásit se na roční placenou stáž u Evropského soudu pro lidská práva, kterou vypisuje The European Judicial Training Network, což mi připadá jako škoda – škoda pro toho konkrétního jednotlivce, kterému tato možnost utekla, pro Evropský soud pro lidská práva, ale též pro českou justici jako celek nebo pro konkrétní soud či senát, v němž bude stážista po svém návratu pracovat.

Takováto stáž může být i dobrým lékem proti vyhoření a motivací k lepším výkonům v dalších letech. Mohou být soudy, které si nemohou dovolit na rok přijít ani o jednoho svého člena, ale jsou-li možné stáže na nejvyšších či odvolacích soudech, proč nevyužít takovouto skvělou mezinárodní příležitost. Této příležitosti pak mohou využít nejen soudci a soudkyně, ale i státní zástupci či státní zástupkyně.

Myslím, že jeden z důvodů, proč o toto místo není právě u nás na rozdíl od jiných zemí žádný zájem, spočívá v tom, že lidé v naší justici o této možnosti nevědí.   Přitom už minimálně dva čeští soudci mají tuto zkušenost a myslím, že si ji docela chválí (Petr Fabian o prospěšnosti a podmínkách stáže dokonce vedl workshop v Justiční akademii). Sama mohu potvrdit, že práce v českém týmu je obohacující a celý soud je velmi odborně i lidsky otevřený pro podporu nových příchozích.

Letos v září opět nikdo na uvedené volné placené místo z české justice nenastoupí. Zkusme se však připravit na stáž, která by začínala v příštím roce 2023 od září. Přihlášky se podávají v listopadu 2022. V průběhu stáže plyne příslušné osobě normálně plat a vedle toho dostává denně 120 eur jako příspěvek na pobyt v zahraničí od Evropské unie. Podmínky přijetí jsou následující: 5 až 10 let právní praxe, aktuální vykonávání funkce soudce nebo státního zástupce, schopnost v angličtině či francouzštině připravovat analýzy, písemnosti a jednodušší rozhodnutí (není nutno hned umět napsat rozsudek ani mít znalost angličtiny na úrovni britské justice, ale schopnost vyjadřovat se písemně anglicky v pojmech, jež používá ESLP). Velkým přínosem též je, že je stážujícím umožněno někdy asistovat i na deliberacích příslušné komory, tedy poslouchat špičkové právnické debaty mezi soudci ESLP nad konkrétními případy. Všechny podrobnosti najdete zde. (spolu s obdobnými programy pro Soudní dvůr EU a Eurojust).

Ti, jichž se to týká, nenechte prosím sobě ani nám společně ležet takové příležitosti ladem. Už teď se na Vás těšíme!

Kateřina Šimáčková

Žádné komentáře: