sobota 14. listopadu 2015

Nový gigant mezi kriminologickými teoriemi?

Tento týden byla udílena Stokholmská cena – nejvyšší ocenění v kriminologii. Obdrželi jí dva muži a jedna žena, dva Američané a Švéd působící na University of Cambridge. První oceněný vytvořil teorii v šedesátých letech, druhá oceněná jí podpořila empirickými závěry v osmdesátých letech a třetí jejich argumenty rozvinul do (nejspíše) aktuálně nejpropracovanější kriminologické teorie. Jedná se o Situational Action Theory (SAT), která patří k obecným kriminologickým teoriím – snaží se tedy vysvětlit každý spáchaný trestný čin.

Nebudu zde detailně vysvětlovat, v čem tato teorie spočívá. Pro zájemce je teorie zjednodušeně vysvětlená včetně výsledků zde, předání Stockholmské ceny, kde jsou přednosti těchto teorií vysvětleny, zde (cca 5:00-25:00).

Základní uvažování o spáchání zločinu (popřípadě porušení jiného pravidla) podle SAT je naznačeno na obrázku níže.

Zdroj http://www.springerreference.com.

Čím je SAT zajímavá? Není pouze teorií – přes deset let byla testována v britském středně velkém městě Peterborough. Přes 700 dětí bylo sledováno včetně míst jejich pohybů v čase. A zajímavé jsou zejména závěry. Zejména ten, že počet spáchaných trestných činů záležel na dvou základních faktorech – místu a osobě.

Dětí a dospívající, kteří nejsou náchylné k trestným činům, nepáchají trestné činy ani v prostředí, ve kterém jsou vystaveni možnostem je páchat. Děti a dospívající, kteří jsou středně až vysoce náchylní k páchání trestným činům, příliš nepáchají  trestné činy v prostředích, které k tomu nevybízíejí či k tomu vybízejí jen částečně. Pokud se ale spojí osoba náchylná k páchání trestným činům a prostředí k tomu vyzívající, největší počet trestných činů je spáchán. Pěkně to ukazuje tento graf.(zdroj www.scopic.ac.uk)

Jeden by řekl – zní to logicky, člověku to napoví selský rozum. Cílem kriminologie je nejen teorie vytvářet, ale pak je i testovat a snažit se je vyvrátit, aby se na nich dalo případně stavět.

Otázka v nadpisu je lehce přehnaná – nejedná se o giganta, ale jedná se o teorii, která bude jednou z panujících teorií v příštích letech. A proto má cenu o ní alespoň vědět.

Žádné komentáře: