úterý 24. listopadu 2015

Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v ČR

Think-tank IDEA při CERGE-EI pořádá seminář a diskusi na téma: Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v ČR.

Panelisté:
  • Libor Dušek, VŠE a IDEA, autor studie
  • Vladimír Zimmel, náměstek ministra spravedlnosti
  • Helena Válková, poslankyně Parlamentu ČR
  • Pavel Horák, náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR
Čas a místo: 4.12.2015, 10:00 - 11:30, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Počet vězňů v České republice před amnestií vytrvale rostl, a nyní roste opět. Zatímco na konci ledna 2013 vykonávalo trest ve věznicích 14 016 vězňů, v září 2015 jich bylo již 18 513. Jak vysoko počet vězňů poroste nyní? Hrozí opět přeplnění věznic? K zodpovězení těchto otázek vyvinul autorský tým IDEA při CERGE-EI model predikující vývoj počtu vězňů v České republice. Nová studie prezentuje hlavní výsledky tohoto modelu. Kromě predikcí počtu vězňů studie ukazuje I klíčové trendy v trestní politice a kvantifikuje dopady nového trestního zákoníku na počet vězňů.

Své místo si rezervujte předem e-mailem na e-mailové adrese idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře http://goo.gl/forms/CQ6lHDpGT6


Žádné komentáře: