čtvrtek 19. listopadu 2015

Nabídka stáží v kabinetu generálního advokáta Michala Bobka - Soudní dvůr Evropské unie

Generální advokát Michal Bobek nabízí právníkům se zájmem o unijní právo možnost stáží v rámci svého kabinetu. Nabídka je určena především postgraduálním studentům, justičním čekatelům či asistentům soudců, advokátním koncipientům, advokátům, případně i jiným odborníkům působícím, alespoň částečně, v oblastech práva Evropské unie.

Požaduje se velmi dobrá znalost anglického jazyka. Znalost francouzštiny, byť jen pasivní, je výhodou, není však nezbytnou podmínkou. Znalost každého dalšího unijního jazyka je vítána. 

Začátek a délka případné stáže jsou flexibilní a závisí na časových možnostech obou stran. Upozorňujeme, že pro tento typ stáže Soudní dvůr Evropské unie neposkytuje žádnou finanční podporu. Zájemci nechť zasílají průběžně své přihlášky na adresu Jana.Macharikova@curia.europa.eu spolu se stručným životopisem, motivačním dopisem a uvedením svých časových možností. 

3 komentáře:

Tomáš Pavelka řekl(a)...

Michal teď bloguje na http://curia.europa.eu :)

Lukas Hoder řekl(a)...

Asi taky dobrej blog.

Jakub Jošt řekl(a)...

hehehe