čtvrtek 28. května 2015

Workshop Ekonomické myšlení v právu

Ústav ekonomie PEF Mendelu zve na workshop „EKONOMICKÉ MYŠLENÍ V PRÁVU“, který se uskuteční dne 12. června 2015 na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně od 15.30 hod. do cca 18.30 hod.
Workshop otevírá prostor nejen těmto tématům z výzkumného i pedagogického pohledu:

• Civilní právo a ekonomická analýza (občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, rodinné právo, procesní právo) • Trestní právo a ekonomická analýza • Finance, finanční systém a kapitálový trh • Tržní a netržní regulace • Antimonopolní právo a ekonomická analýza • Právo životního prostředí a ekonomická analýza • Antidiskriminační právo a ekonomická analýza • Právo duševního vlastnictví a ekonomická analýza • Behaviorální ekonomie a právní řád • Empirický výzkum v právu • Morálka a ekonomie

Velmi přivítáme aktivní účast a za tímto účelem zdvořile žádáme o zaslání abstraktu Vašeho příspěvku či rovnou celého článku (i v rozpracovaném stavu) do 09. června 2015 na emailovou adresu marek@litzman.cz. Aktivní účast samozřejmě není podmínkou.


Kontakt: Ing. Marek Litzman, ÚE PEF MENDELU, marek@litzman.cz

Vstup na workshop je bezplatný.

Žádné komentáře: