sobota 30. května 2015

Sympozium Nové trendy v soudcovské tvorbě práva

Právnická fakulta Masarykovy univerzity si vás dovoluje pozvat na vědecké sympozium Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, které se uskuteční v prostorách fakulty dne 26. 6. 2015.
Toto sympozium je organizováno v rámci projektu specifického výzkumu Nové trendy v soudcovské tvorbě práva (MUNI/A/1287/2014), jehož hlavním výstupem je monografie s plánovaným termínem vydání v roce 2016. Na sympoziu vystoupí účastníci projektu a čestní hosté. Ostatním přihlášeným účastníkům bude umožněna účast pasivní spojená s možností vstoupit do diskuze. Konferenční poplatek se nevybírá. Přihlašovat je se možno do 12. 6. 2015, nebo vyčerpání kapacity sálu.

Více informací o této akci (včetně přihlašovacího formuláře) můžete nalézt na internetové stránce: http://pravniteorie.law.muni.cz/content/cs/

Žádné komentáře: