13 května 2015

Karlovarské právnické dny 2015

Jelikož se blíží začátek června a s ním tradičně i Karlovarské právnické dny, je zde (také již tradiční) pozvánka na tuto konferenci. Letošní program rozložený do dvou dnů (3. - 4. 6.) nabízí jedno výrazné téma, které bylo v Karlových Varech dosud spíše opomíjeno, a tím je problematika veřejných zakázek, a to včetně oblasti právních služeb. Prostor samozřejmě dostanou i stále aktuální otázky soukromoprávní rekodifikace (závazky, korporace i obecné otázky), ale i insolvence, odpovědnost státu za nezákonná rozhodnutí, ochrana spotřebitele, nebo soukromoprávní vymáhání soutěžního práva. Pojďme se tedy podívat blíže na to, o čem budou letos ve Varech soudci, advokáti, akademici, státní zástupci či podnikoví právníci diskutovat.


Jak jsem již naznačil v úvodu, nezanedbatelný prostor bude tentokrát věnován právu veřejných zakázek, o němž budou hovořit osoby vskutku povolané. Jako první k tomuto tématu vystoupí David Raus, soudce Krajského soudu v Brně, jenž přezkoumává rozhodnutí ÚOHS. David bude hovořit o soudní praxi v oblasti aplikace zásad zákona o zadávání veřejných zakázek (i ve světle unijních směrnic, jež zákon transponuje). Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal se následně zaměří na trestněprávní aspekty veřejných zakázek. Jiří Hes, právník společnosti ČEZ, pak naváže tématem šikanózního postupu při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Blok příspěvků z této oblasti uzavře Antonín Mokrý, místopředseda ČAK, který se bude věnovat zajímavému a do jisté míry ožehavému  tématu soutěžení advokátů o veřejné zakázky.


Konference však nabídne zajímavé přednášející a témata i mimo veřejné zakázky. Z oblasti soukromoprávní rekodifikace se můžete těšit např. na předsedu senátu Nejvyššího soudu Pavla Horáka s příspěvkem diskutujícím institut smluvní pokuty dle nové úpravy, a to i s ohledem na použitelnost dosavadní judikatury. Hlavní autor občanského zákoníku, Karel Eliáš, bude hovořit o pojetí dispozitivnosti občanského zákoníku, zatímco Filip Melzer si pro své vystoupení vybral zajištění společného jmění manželů. Chybět nebudou ani příspěvky z oblasti obchodních korporací, kde si svou premiéru na Karlovarských právnických dnech odbude Petr Šuk, předseda klíčového "korporačního" senátu Nejvyššího soudu, jenž se bude věnovat tématu ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným. Vedle Petra Šuka se dalším tématům z oblasti ZOKu budou věnovat i tradiční přednášející Jan Dědič a Ivana Štenglová.


V oblasti trestněprávních příspěvků pořadatelé rádi opět přivítají i vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, jejíž loňské vystoupení se setkalo s velkým ohlasem. Letos si pro svou přednášku vybrala téma zajišťování důkazů v místech výkonu advokacie. Další "trestař", František Púry, předseda senátu Nejvyššího soudu, bude diskutovat souvislosti nové soukromoprávní úpravy s postihem hospodářské a majetkové kriminality.

K již v úvodu zmiňované oblasti insolvenčního práva vystoupí Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu, a Michal Žižlavský, advokát a člen představenstva ČAK.

V oblasti ochrany slabší smluvní strany se budou různým tématům (včetně problematiky dodavatelských vztahů k obchodním řetězcům) věnovat Josef Bejček, Kristián Csach či jeho slovenští kolegové Jozef Vozár a Andrea Borgul'ová

Jako tradičně vystoupí s příspěvky majícími relevanci i pro českého právníka také přednášející z Německa a Rakouska  a dle svých časových možností účast předběžně přislíbil i ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Podobně jako v minulých ročnících čeká účastníky společenský večer s vyhlašováním právnických cen a hlavně mnoho příležitostí k neformálním diskusím s přednášejícími i ostatními kolegy napříč právnickými profesemi.

AKTUÁLNĚ: V rámci snahy o zpřístupnění účasti na konferenci i nejmladším členům právnické obce bylo rozhodnuto o výrazném snížení účastnického poplatku pro studenty, doktorandy a koncipienty, a to na 3 400 Kč + DPH. Pro vysokoškolské pedagogy, představitele justice a advokáty do 33 let je konference přístupná za účastnický poplatek ve výši 4250 Kč + DPH. Více zde

Kompletní program a další podrobnosti najdete na www.kjt.cz