středa 20. května 2015

Nabídka krátkodobého zaměstnání: právník-lingvista u Soudního dvora EU

Soudní dvůr EU v Lucemburku hledá právníky se zkušeností v oblasti překládání (příp. se zájmem o tuto oblast) za účelem obsazení míst, která se mohou dočasně uvolnit (zejména náhrady za mateřskou dovolenou/rodičovské volno) v českém překladatelském oddělení v Lucemburku.

Jedná se o krátkodobé pracovní pozice se zařazením dle příslušných ustanovení pracovního řádu ostatních zaměstnanců. Náplní práce jsou překlady právních textů (zejména rozsudků a usnesení jednotlivých soudů SDEU, stanovisek generálních advokátů a žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce předkládaných vnitrostátními soudy) do českého jazyka.

Vedle obecných podmínek podle příslušných právních předpisů jsou stanoveny následující kvalifikační požadavky:
- ukončené univerzitní vzdělání v oblasti českého práva osvědčené diplomem o absolvování studia, umožňujícím přístup k doktorskému studiu;
- bezvadná znalost českého jazyka a české právní terminologie;
- výborná znalost francouzského jazyka (bude ověřena písemným testem – překlad právního textu z francouzského do českého jazyka);
- velmi dobrá znalost anglického, italského, německého nebo španělského jazyka;
- zkušenosti v oblasti překládání, případně zájem o tuto činnost.

V případě zájmu, a pokud splňujete výše uvedené požadavky, zašlete prosím do 7. června 2015 svůj životopis na adresu candidatures.communications@curia.europa.eu (do předmětu e-mailu uveďte „Juriste linguiste CZ“).

Žádné komentáře: