úterý 6. května 2014

Volné pozice v KVOP

Kancelář veřejného ochránce práv hledá vhodné kandidáty a kandidátky na pracovní pozici právník/právnička odboru právního se zařazením do některého z následujících oddělení: 

Oddělení rovného zacházení
Oddělení metodiky a analýz
Oddělení justice, migrace a financí

Bližší informace k činnosti jednotlivých oddělení naleznete na stránkách www.ochrance.cz


Právník Oddělení rovného zacházení
Náplň práce: vyřizování individuálních podání veřejnému ochránci práv z oblasti rovného zacházení, odborná příprava podkladů pro veřejnou ochránkyni práv, zpracovávání připomínek k právním předpisům, reprezentace Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni
Požadujeme: ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo (Mgr.); dobrou znalost mezinárodních úmluv a dokumentů OSN a Rady Evropy, Evropské unie v dané oblasti včetně judikatury ESLP a SD EU; aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem; schopnost analytické a koncepční práce; dobrou znalost češtiny, stylistické schopnosti.
Vítána je znalost dalšího světového jazyka a hlubší znalosti jiného společenskovědního oboru. Praxe v dané oblasti práva je výhodou.

Právník Oddělení metodiky a analýz
Náplň práce: evidence a analýza právních názorů veřejného ochránce práv (ESO), zpracovávání právních analýz a rešerší (zejména k průřezovým tématům), analytických a metodických materiálů, zpracovávání připomínek k právním předpisům, anotace zahraniční judikatury. 
Požadujeme: ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo (Mgr.); dobrou znalost českého práva, orientaci v evropském a mezinárodním právu; aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem (znalost Fj a Nj výhodou); samostatnost a pečlivost, schopnost analytické a koncepční práce; dobré formulační a komunikační dovednosti; dobrou znalost češtiny, stylistické schopnosti.

Právník Oddělení justice, migrace a financí
Náplň práce: vyřizování individuálních podání veřejnému ochránci práv z oblasti správy daní, ochrany spotřebitele (zejména na finančním trhu a při dodávkách elektřiny, plynu a tepla) a živnostenského podnikání, odborná příprava podkladů pro veřejnou ochránkyni práv, zpracovávání připomínek k právním předpisům.
Požadujeme: ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo (Mgr.); dobrou znalost českého práva, základní orientaci v evropském a mezinárodním právu v dané oblasti; aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem výhodou; samostatnost a pečlivost, schopnost analytické a koncepční práce; dobré formulační a komunikační dovednosti; dobrou znalost češtiny, stylistické schopnosti.

Nabízíme
Platové ohodnocení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; zařazení do 13. platové třídy; po zapracování přiznání osobního příplatku; možnost čerpat 3 dny zdravotního volna, možnost práce z domova (5 dnů + 5 dnů pro rodiče pečující o dítě do 12 let); možnost využít 5 dnů studijního volna; nabídka udržovací výuky cizích jazyků zdarma (Aj, Nj, Fj); pružná pracovní doba; smlouva na dobu určitou.

Nabídky s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zasílejte e-mailem do 23. května 2014 na adresu seifertova@ochrance.cz.

Žádné komentáře: