čtvrtek 8. března 2012

Judikát roku 2011

Časopis Jurisprudence oznamuje, že do ukončení nominací na Judikát roku 2011 zbývá už jen necelý měsíc. Cena Judikát roku navazuje na původní poslání časopisu Jurisprudence – podporovat roli judikatury na utváření práva, a to nejen v České republice, ale i na evropské úrovni. Klade si za cíl představit odborné i laické veřejnosti nejen významné, přelomové nebo také odvážné judikáty, které zásadním způsobem ovlivnily právo a jeho prostřednictvím celou společnost, ale také judikáty, které vynikají brilantní argumentací a mimořádnou silou přesvědčivosti.

Porota složená z členů redakční rady časopisu Jurisprudence a dalších přizvaných odborníků udělí cenu na základě zaslaných nominací, a to podle následujících kriterií:
- Právní argumentace: brilantnost, síla a přesvědčivost právní argumentace odůvodnění rozhodnutí.
- Společenský dopad: význam rozhodnutí z hlediska jeho dopadu na společnost.
- Elegance rozhodnutí: celkový sloh, struktura, přehlednost a literární zpracování rozhodnutí.

Své nominace můžete zadávat buďto na portále http://www.pravnickeforum.cz anebo na email redakce@jurisprudence.cz. Nominátor vítězného judikátu získá knižní cenu od nakladatelství Wolters Kluwer ČR.

Nominace judikátů

• Nominovat judikáty do soutěže může odborná i laická veřejnost.
• Nominováno může být rozhodnutí kteréhokoli soudu (bez rozdílu instancí) České republiky, Soudního dvora Evropské unie nebo Evropského soudu pro lidská práva. V případě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie nebo Evropského soudu pro lidská práva musí mít judikát přímou relevanci k právu České republiky.
• Nominované judikáty se mohou týkat jakéhokoli odvětví práva (soukromého i veřejného).
• Pro zařazení do soutěže musí nominovaný judikát splňovat podmínky zadání formuláře dostupného z www.judikatroku.cz.
• Každý nominátor může nominovat více judikátů.
• Pro ročník 2012 mohou být do soutěže nominovány judikáty vyhlášené v roce 2011. Rozhodnutí nemusí být v době nominace pravomocné.
• Nominovat judikáty lze výlučně prostřednictvím formuláře dostupného na portálu www.pravnickeforum.cz.
• Při nominaci nového judikátu musí nominátor uvést platný odkaz na internetový zdroj, kde lze nalézt plné znění judikátu, anebo musí přiložit dokument s plným zněním judikátu (ve formátu pdf, doc, rtf, html).
• Přiložený text judikátu musí být nominátorem anonymizován. Redakce si vyhrazuje možnost anonymizovat nominovaný judikát, který nominátorem nebyl anonymizován.
• Již nominovaný judikát může být podpořen nominacemi dalších nominátorů.
• Nominátor může při nominaci přidat krátké věcné zdůvodnění své nominace, k němuž hodnotící porota může přihlédnout.

Uzávěrka nominací judikátů byla prodloužena do 31. března 2012. O průběhu soutěže bude informovat portál www.pravnickeforum.cz a časopis Jurisprudence.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Existuje i nějaká kategorie typu "Zlatá malina"? Za nejhorší/nejzpackanější judikát?
P.B.