čtvrtek 9. června 2011

The Concept of Law po padesáti letech

Při příležitosti 50. výročí vydání Hartova The Concept of Law (česky vyšlo v překladu Petra Fantyse jako Pojem práva) uspořádala oxfordská Jurisprudence Discussion Group sérii diskusních panelů k jednotlivým kapitolám. Videozáznamy z jednotlivých panelů jsou dostupné zde.

Žádné komentáře: