pátek 16. října 2009

Kdyby se v té Plzni o pivo tolik nezajímali … i univerzitu by si tam zřídit mohli

Vnímání času v moderní době je lineární. Pokrok, vzestup, růst. Vše musí konstatně růst, jinak je něco špatně. Při pohledu do nejmenované publikace, která se mi nedávno dostala do rukou, a srovnání tam diskutovaných názorů s věcmi, které v diskusích na tomto blogu v poslední době zaznívají, bych si vůbec nebyl jist, že osvícenecké „napřímení“ časové osy nebyl odjakživa jen mýtus. Neboť vše se vrací kruhově či spirálovitě zpět. Zde je příklad: níže přetiskuji několik vybraných pasáží z oné nejmenované publikace, kterou myslím není problém identifikovat.

Pokud je oprávněna a nutná čistá theorie? … My té theorie méme ještě ohromně málo u nás v Čechách. U nás je produktivní vědecké práce úžasně málo. Stojíme tu na velmi nízkém stupni…

Co tedy všeobecné vzdělání je? Není sumou vědomostí, sice by konversační slovník byl nejlepším prostředkem vzdělávacím. Lidé s takovým encyklopedickým vzděláním nám neimponují …

… mluvě pak o univerzitách, mluvím hlavně o fakultě filosofické a právnické … university nefungují dnes tak, jak bychom si přáli. Vidím na nich tyto vady: předně, že slučují dvojí účel, jednak universitou se mají vzdělávat úředníci, učitelé, kněží, tedy lidé oficiálně úřadující ve společnosti vůbec, praktikové. To je úkol nějaké akademie, nějaké odborné školy. Vedle toho se má pěstovat na universitách a pěstuje se také věda pro vědu, ale je patrné, že tento dvojí účel je velmi různý, a ne každému se podaří náležitě ho spojit. Odtud ten rozpor, ta nejednotnost na našich fakultách. Nevyhovuje se ani jednomu ani druhému účelu. Ani věda se nemůže volně pěstovat, ani se nezdělávají náležití praktikové …

Druhá vada universitního vzdělávání je způsob přednášek. De facto naše universita nedělá nic jiného, než že se přednáší. To je hodně málo; tento způsob přednášení je zastaralý … University vznikly v době, kdy poměry byly zcela jiné, nebylo knih; psát bylo ohromné břemeno, ohromná obtíž, profesor nepsal knihu, ani žák nic nepsal, včecko bylo ústní; profesor se často držel knih osob jiných. Všech těch prostředků pro vzdělání, jež jsou těď, nebylo: knih, komunikačních prostředků … Ale jak to bývá, my jsme dochovali formu starou, a zatím jsou poměry docela jiné…

V novější době vznikají semináře, a tím se tyto vady paralysují, ale v míře velice skromné… Při vzdělávání právě hlavní věcí je methoda: naučit se, jak se to dělá, to pro mladého studenta v přednášce patrné není…

Ovšem u nás jsou poměry abnormální … První velikou abnormálností je, že je universita jedna a ta že je neúplná … První tedy je, aby byla druhá universita. Kdybychom skutečně stáli o kulturní práci více nežli dosud, již bychom měli mluvit o třetí universitě. Proč tak bohaté město, jako je Plzeň, nemohlo si samo zřídit universitu, kdyby jen nestálo tolik o plzeňské pivo.

My nemáme českých účebnic. Není-li to trapné, když já … mám podávat prameny: českých není, řeknu titul anglický, francouzský, student však neumí ani anglicky, ani francouzsky, jen německy, já musím pak pořád udávat německé knihy. To je národní lež, že my proti Němcům bojujeme – z německých učebnic studujeme …

87 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Podotkl bych, že právě přednášky T.G.M. patřily na obou školách k nejnudnějším. Nepřátelství k jeho osobě totiž nepochází z boje o rukopisy nebo z helsnereiády, jak se snažila prvorepubluková propaganda rozšířit, ale jednodušše z toho, že nebyl na škole oblíben studenty jako pedagog, za což se studentům poměrně silně mstil vyhazovy.
Pro nezasvěcené bych doporučil jeho studii o sebevraždách - udělejte si názor sami.

T.G.M. byl sám jako vědec i pedagog nula, naopak Emanuel Rádla jako necitovanější český vědec všech dob je u nás neznámý.

A perlička na konec o T.G.M.. Víte, kdo se stal milencem baronesy Mary Vetserové (milenky Štefánika) po Štefánikově smrti?

Michal Jedlička

Anonymní řekl(a)...

Pane Jedličko, zkusil byste něco k tématu?
Karel Smrček

Anonymní řekl(a)...

Předpokládám, že umíte číst. Za 1. republiky došlo k neskutečřnému nárustu byrokracie na ministerstvech oroti R-U, akademické svobody jednotlivých VŠ byly minimální - z té doby je pravidlo, že schvaluje profesory prezident, kvalita českých škol byla oproti německým nulová. Z R-U jsem si přenesli akademickou titulománii (tu oprávněnou a logickou šlechtickou jsem ale naopak zakázali). Taky si píšete doc. LLM,PhD. JUDr. ?
Smáli jsem císařovi ale Brněnskou VŠ jsem si pojmenovali po novém mocnáři. Většina ulic za Masaryka dostala jména po politicích-nacioanlistech (pardon obrozencích). Nechápete ?

T.G.M. mohl mít v úsudku možná pravdu, ale to je jako kdyby nás komunista poučoval o nebezpečnosti totality. Byl profesor a prezident a pro kvalitu VŠ ve smyslu své úvahy neudělal nic, naopak (nevědomky) škodil jak mohl. Kdo dnes čeká něco od Pospíšila nebo MIninsterstva, šeredně se mýlí. Někdo zde zmínil nečinnost kontroly ze strany AS. Studenti z Plzně dnes na trhu mají smůlu - mohou si za to ale sami.

Jedinný pražský AS, který je známý tím, že od roku 1990 za něco bojoval, byl paradoxně senát KTF UK, který chtěl v původním složení bránit neschopného (resp. všehoschopného) děkana Wolfa, pak to studentům (seminaristům) došlo, co by takový člověk pro ně znamenal, a AS totálně vyměnili. Když to šlo u katolíků, mohlo to jít i v Plzni. Každému co jeho jest.

Michal Jedlička

Anonymní řekl(a)...

Paní Volopichová napadla zdejší prominenty. Tak, co pane Kuhne, Kyselo, přiznáte se ? Proč utekla do náruče pana Sobka do Plzně :-) ?

Otázka :
Neměla jste problémy se zkouškami v Praze?

Měla jsem pocit, že v Praze jsou profesoři vůči mně zaujatí a o to víc jsem musela dokazovat svoje znalosti.

Milan Vodička

Guy Peters řekl(a)...

Zaujal mne 3. odstavec úryvku. Podle mého názoru je problém v Humboldtově universitní reformě (u nás ji realisoval Thun). Starou dobrou 3letou artistickou fakultu nahradil 5letým doktorským studiem. To se těžce neosvědčilo. Bolognský program to rozpoznal; bohužel jej právnické fakulty boycottují. Čím dříve přebereme 3letý bakalářský program vzdělávání praktiků, 2letý magisterský program vzdělávání specialistů a 3 až 5letý doktorský program vzdělávání vědců, tím lépe.

Aleš Ziegler řekl(a)...

Off topic: Zdá se, že představa o tom, jak zákaz anonymních komentářů kultivuje debatu, nám tady poslední dobou na celé čáře selhává.

Anonymní řekl(a)...

Ad Jedlička : z toho je vidět, že největší chybou bylo rušení piaristických a jezuitských škol :-) Pravda ale je, že prof. Armbruster byl svého času dlouho dobu jediným profesorem UK, který vystudoval na západě a tam také dostal profesuru (tu skutečnou profesuru, ne jen označení lektor nebo Dr.). I když Japonsko je vlastně na východě :-) Letošní rok mu bude 81 let a končí s funkcí děkana. Borec :-)

Lukáš Matoch

Anonymní řekl(a)...

Karel Smrček pravděpodobně nezná a ani nepochopil, kdo je autorem výše uvedené úvahy :-)

Petr Rambousek

Anonymní řekl(a)...

Příspěvel Aleše Zieglera (IMP) je ukázkou toho, že ani tzv. podpis (rozuměno anonymní profil) není zárukou smyslplnosti příspěvku.
Btw Na jakou školu hodláte přestoupit ?

Tereza Hltáková

Anonymní řekl(a)...

Můj milý Peters,

a co by mělo být naplní artistiky ? Kurs historie filosofie, teoreické bláboly o sociologii, psychologii ? V součtu by to vyšlo na stejno, problém přeci není v oborech, ale v tom, jak jsou učena.

JUDr. et. Bc. David Ocásek, Phd. LLM

Anonymní řekl(a)...

Ludvík Armbruster ještě žije ? Pamatuji si ho někdy z pol. 90 let, když přijel na rok z Japonska a vyprávěl na FF UK o morálním vědomí Japonců (a podobných východních kultur). Tu historku o jednom hodném Japonci, dvou sprostých, třech hrozných a tisíci opět slušných si pamatuji dodnes. Nejlepší bylo, že tam byli nějakcí katolíci a on tehdy už jako starý jezuita vyprávěl, jak v 50.letech učil po večerech japončíky z katechismu a po dvou hodinách, když mu Japončíci říkali : my v boha věříme, ale jak to tady čtete z katechismu, tak v něj věříme stále méně " pochopil, co je ve víře, resp. v teologii vpravdě židovské, helenistické nepřenosné do jiných kultur a co univerzální. Těm pak spadla čelist. Dobrá historka byla o tom, jak se snažil (marně) na Univerzitě vysvětlit a přeložit do japonštiny fenomenologické spisy.

Tak že mu přeju hodně zdraví a pohody !! Chodil jsem k němu na Kanta a Heideggera jako rodilý český rakušák, byl třída a ještě k tomu kouzelný (nemalicherný po česku) člověk.

Jan Kranát

Anonymní řekl(a)...

No, nakonec se mu to evidentně povedlo :
* Objekt und Transzendenz bei Jaspers. Sein Gegenstandsbegriff und die Möglichkeit der Metaphysik. Innsbruck 1957
* Gijutsuron. (Komentovaný překlad do japonštiny Heideggerovy knihy „Die Technik und die Kehre“. Ve spolupráci s T. Kojima) Tokio, 1965
P.H.

Anonymní řekl(a)...

Pro Michala Jedličku:

Baronesa Mary Vetserová byla milenkou korunního prince Rudolfa a byla nalezena mrtvá 30. ledna 1889 v Mayerlingu (Dolní Rakousy). Poměrně známý morytát.

Vaše ostatní sdělení jsou ze stejného pramene? ;-)

Omlouvám se za příspěvek mimo téma, ale zatím nikdo nereagoval.

jiří schauer

Aleš Ziegler řekl(a)...

Ad Tereza Hltáková

Koukám, že jste si nevšimla, že jméno i instituci, na které mám tu pochybnou čest studovat, jsem si napsal do profilu. Jelikož jsem o Vás v životě neslyšel, řekl bych, že Vaše jméno je vymyšlené. Zbytek raději bez komentáře

Anonymní řekl(a)...

A kdyby se nezajímali tolik o to pivo, možná by ubylo i nenávisti (která k pívu spolu s buřty tak neodmyslitelně patří). Jakou úroveň mohou fakultě zajistit akademici, urážející se způsobem, jaký předvedl asistent Sobek na LEBLOGU v reakci na text svého kolegy prof. Eliáše dne 29.6.2008. Poté, co mu někdo (zřejmě v zlomyslném očekávání nějaké urážky) nadhodil citaci z Eliášova článku, píše: "Tento naivní text, který mi připomíná tzv. naléhavou poezii, je o několik levelů pod úrovní topho, kde jsem ještě ochoten diskutovat."
viz http://leblog.cz/?q=node/271

Jan Pechar

Tomáš Sobek řekl(a)...

ad Jan Pechar

Tenkrát jsem použil velmi nevybíravá slova. Byla to chyba. Dnes bych to takto určitě nenapsal.

Nicméně obecně si myslím, že je lepší, aby mladí akademici své starší kolegy velmi ostře kritizovali, než aby jim adoračně poklonkovali (lze to říct i jinak).

btw. Prof. Eliáše si vážím a mám s ním přátelské vztahy.

Anonymní řekl(a)...

Pane Sobku, souhlasím, občas to ujede každýmu. Eliáše to jistě nezabilo ale posílilo.

Zajímá mě ale jiná věc, co to je ta naléhavá poezie a kdybyste uvedl nějaký příklad ?

Michal Strnad

Guy Peters řekl(a)...

Náplní 3letého bakalářského právnického studia by mělo být to, za co se v USA dává J. D., tj. praktické právo.

Pravou artistickou fakultu nyní již nepotřebujeme, neboť máme gymnasia.

Tomáš Sobek řekl(a)...

Ad Jan Strnad

Jednalo se o prokazatelně nepravdivé teze o právním positivismu, které se staly populární v Německu po druhé světové válce. Nebyly to tenkrát pouze nějaké omyly, ale byl to ideologický způsob, jak morálně exkulpovat německé soudce. V tomto smyslu jsem mluvil o naléhavé poezii. Podrobně o tom píšu ve své nové knize "Fiktivní právo", jejíž rukopis asi za týden odevzdám nakladateli.

Takže nešlo o to, že by Karel Eliáš psal naléhavou poezii, to si opravdu nemyslím (smajlík), ale že v jiném kontextu a s jiným záměrem zopakoval něco, co ve své době tuto roli hrálo.

Anonymní řekl(a)...

Stále nechápu, ale co to znamená "naléhavá poezie". To jako že je pateticky naléhavá "my přijde blíž, blíž !!" anebo je to od verba "lehati", tj. jde o verše modernistické ?

Fiktivní právo ? Nejde o nějakou kriminální povídku na téma výuky na Plzeňské fakultě ? :-)))

Jan Strnad

Tomáš Sobek řekl(a)...

Ad JS

Básníci měli v minulosti tendenci nějak svým dílem reagovat na politickou situaci, a to často na úkor kvality své poezie. Ironicky to označuji "naléhavá poezie".

K něčemu podobnému dochází i v teorii práva. Jako příklad bych uvedl velmi nekvalitní Knappovu knihu "Problém nacistické právní filosofie".

Anonymní řekl(a)...

Doufam jsem sice, že jde o nějaké pikantně sarkastické narážky na "na-lehávání", ale s vysvětlením i tak jsem spokojen.

V. Knapp byl známý tím, že byl schopen na společenskou objednávku vyplyvnout cokoliv. Ačkoliv je zařazován do předválečné školy zohavené 50.lety i jeho zásluhou, domnívám se, že na pořádné zhodnocení jeho dílo (zas tak velký objem to nebyl) ještě stále čeká. Za sebe bych ho zařadil do myšlení sochumanismu 60.let. Ani tehdy ale do konce svého života nepochopil, že to nemá se západním humanismem a s hnutím na západě nic společného, což je jeho druhý znak : nakonec pochopit vždy vše pozdě ale postavit se tomu do čela. V závěru života se de facto vrátil k právu, u kterého začal a pokud vím, tak se za své chování a soudružské vyhazovy z 50.let nikdy nestyděl. jsou to někdy ale osudy...

Jan Strnad

Alena Králová řekl(a)...

Chápu správně, že to je TGM? Pokud ano, je to vtipné. Díky.

K tématu je dobrý Kuhnuv post na Leblogu. Doporučuji k prečteni.

Guy Peters řekl(a)...

Podle mne byl Knapp obecně reformními kommunisty vnímán jako člověk odpovědný za 50. léta. Proto ho odstavili z přípravy OZ 1964 a on se jim za to odvděčil tvrdou kritikou.

Anonymní řekl(a)...

Obávám se, že v roce 1964 žádní reformní komunisté v ČR neexistovali. Vládla z části jen druhá garda, která nechala odejít ty nejhorší kouskyn, např. Urválek v dobách přípravy OZ byl stále předsedou NS.

Knapp si to samozřejmě vykládal po bolševicku jako osobní pomstu ale důvod byl ten, že se podílel na přípravách toho předchozího jako člen rekodifikace pro věcná práva a smyslem přípav OZ nebylo dílo zopakovat ale napsat něco nového , i když z dnešního pohledu ten "střední" byla daleko horší zrůdnost a odklon od evropské kultury práva než ten z 50.let. I kdyby se na práci podílel, asi by nebyl jiný - 60.léta zanechala v jeho myšlení trvalé stopy a jeho propojení tehdější sociologické terminologie do právu to dosvědčuje (viz. jeho poslední Teorie práva).


Milena Stránská

Vojtěch J. Cepl řekl(a)...

Myslím, že problém akademika Knappa jsme rozebrali na prvočinitele již zde
http://jinepravo.blogspot.com/2008/03/prvnkovy-sprvn-odpovdi-s-bonusem.html
někde od polovičky debaty.

Právnictvo se dodnes dělí na jeho opatrné příznivce s výhradami a jeho nepříznivce... většinou také s výhradami.

Anonymní řekl(a)...

Tohle jsou všechno opravdu jenom povídačky z Florencie.

Skandál Fakulty právnické Západočeské univerzity ("plzeňských práv") nyní zaplňuje každý den stránku ve všech novinách.

Blog „Jiné právo“, jehož oficiální blogeři stejně jako diskutéři tak rádi tepou do českého právnického vzdělávání, ale stále mlčí. Diskuse o skandálu se vede jenom na postech, jejichž úvodník se věnuje něčemu jinému.

"Plzeňským právům" se nevyhnete, jindy tak sebevědomí pánové „jinoprávníci“! Nebo se vám kvůli nějakým osobním ohledům nechce? Pak to ale není „padni komu padni“. Pak nejste tak nezávislí a vlivní, jak chcete být vnímáni a jak se chcete cítit.

Témata pro debatu jsou zjevná:

(1) Proč skandály vypukly právě na právnické fakultě? Čím zrovna obor právo přitahuje politiky, byznysmeny, celebrity, ba mafiány chtivé titulu?

(2) Proč skandály vypukly právě v Plzni? Zda a jak se tato fakulta odlišuje od ostatních? Nejsou příčiny především v personální politice fakulty (moc učitelů za málo peněz, všichni učí na dalších školách)? Mají ostatní právnické fakulty nakročeno k podobným problémům?

(3) Kdo za skandály nese právní, morální a politickou odpovědnost? Televizní příšerky české právní akademie, totiž bývalý děkan Zachariáš, proděkan Kindl a proděkan-disertant Tomažič? Co poslední, dosud nejmenovaný proděkan, co vedoucí kateder? Akademický senát, učitelští a studentší senátoři? Učitelé fakulty, studenti fakulty včetně těch, které tisk nyní vyzdvihuje jako schopné a poctivé? Vědecká rada fakulty? Jakou odpovědnost pak má celá univerzita? Její rektor a akademický senát?

(4) Nemálá část "internetového lidu" píše a hlasuje: „plzeňská práva zavřít!“ Bylo by to správné, nebo ne? Za co lze škole odejmout nebo odepřít akreditaci klíčového studijního programu a způsobit tak její konec? Jaké by takový konec měl dopady na české právnické vzdělávání?

(3) Je fakulta vyléčitelná? Jaké kroky by měl budoucí děkan činit, aby fakultu začal opravdu léčit? Je dočasný správce a pravděpodobný budoucí děkan Pospíšil vhodnou osobou pro takové léčení?

Filip Křepelka, Masarykova univerzita

Michal Bobek řekl(a)...

Ad A. Králová:

Ano, jde skutečně o T.G.M., a to konkrétně sbírku jeho esejů „Jak pracovat“. Dostal se mi do ruky jeden výtisk, kde jsem si říkal, že se o vybrané perly musím podělit. Poté, co jsme to předatloval do počítače, tak jsem zjistil, že i toto je online: http://www.masarykovaspolecnost.info/masarykovaspolecnost/pred02.htm

Ad F. Křepelka:

Ty otázky si kladu také. Jsem ale bohužel jaksi odříznut od přímých informačních kanálů a italské či mezinárodní noviny zatím existenci PF ZČU nezaznamenaly, takže si na ně nejsem schopen zatím moc odpovědět. Moc rádi ale poskytneme prostor Tvým myšlenkám na toto téma – stačí je sepsat a poslat mě či komukoliv jinému ze stálých přispěvatelů mailem.

Martin Bílý řekl(a)...

Cituji: "Plzeňským právům" se nevyhnete, jindy tak sebevědomí pánové „jinoprávníci“! Nebo se vám kvůli nějakým osobním ohledům nechce? Pak to ale není „padni komu padni“. Pak nejste tak nezávislí a vlivní, jak chcete být vnímáni ..."

Kdybyste si místo pateticky urážlivých blábolů sescrolloval úvodní stránku dolů, najdete tenhle článek:
http://jinepravo.blogspot.com/2009/09/plagiat-roku-desetileti-plzenska-etuda.html

Sleduje se tam téma plzně od počátku. Takže jestli zdejším autorům vytýkáte (a to poměrně osobně), že se tématu nevěnují, tak:
1) oni se tomu věnují, takže se mýlíte
2) mohl jste si to najít sám, kdybyste nebyl líný, a ušetřit si tak trapas
3) mohl jste o tom napsat svůj článek a všem to tady ukázat, jak se to má dělat.

Martin Bílý řekl(a)...

Prostě, ačkoliv Vaše otázky mají opodstatnění, nemůžete jen tak (a neprávem) nastoupit na redakci a začít jim spílat pro nedostetk nezávislosti...

Anonymní řekl(a)...

Panu Jedličkovi:
Nemá jít o Emanuela Rádla, tj. první pád Rádl?
Nechápu tu Vetserovou: to snad byla milenka korunního prince Rudolfa pěkných pár let před Štefánikovou smrtí. A Mary Vetserová zemřela s Rudolfem, Štefánika rozhodně nepřežila.
Hana Neumannová

Tomáš Pecina řekl(a)...

Pane Křepelko, skutečná moc spočívá v tom určovat thema diskursu. Zhruba před rokem jsem se pokoušel o totéž, co vy, tzn. zaměřit debaty na Jiném právu trochu jiným směrem, a dopadl jsem, jak možná víte, neslavně: nejdřív mne označili za grafomana, potom začali moje texty censurovat, až mne donutili na Jiné právo téměř nepsat.

Soudím, že vás čeká stejný osud. Smiřte se s tím, že PF ZČÚ je zde tabu.

Vojtěch J. Cepl řekl(a)...

Pro Filipa Křepelku:

Aféra je tak kolosální, že kdekdo musí být zdrženlivý, protože mu reálně hrozí, že se mu případ dostane v té či oné podobě na stůl; například jako ochranu osobnosti si to umím představit živě, a jako kontrolu správního rozhodnutí ještě živěji (to máte hned asi půlku bloggerů).

Ale lze samozřejmě zpatra říci k vašim dotazům:

(1) Proč skandály vypukly právě na právnické fakultě?

- mohly vypuknout leckde jinde; v případě soudů a zastupitelů už ostatně vypukly. V Praze vypukly rovněž, ale nyní si to kupodivu nepamatuje ani tisk. A být jinde, vůbec bych si nebyl jist, že ještě nevypuknou.

"Čím zrovna obor právo přitahuje politiky, byznysmeny, celebrity, ba mafiány chtivé titulu? "

- otázka je triviální - snad v žádném oboru není tak jasný vztah k moci a k penězům.

(2) Proč skandály vypukly právě v Plzni?

- viz 1. Zřejmě zde ztratili akademičtí činitelé soudnost ještě o velký kus víc, než jinde. Jinde jsou problémy zřejmě také (Jiné právo do nich tepe často a zčásti oprávněně), ale zřejmě věci nedospěly k úplnému šílenství, jako v té Plzni.

(3) Kdo za skandály nese právní, morální a politickou odpovědnost?

- na to vám dá odpověď další zkoumání a soudní spory; zatím padla tři jasná jména. Je skoro jisté, že by jich mělo být více.

Jinak vidím selhání jako částečně systémový problém; "akademicky svobodná" kontrola ve skutečnosti nic nekontroluje. Chybí kontrola zvenku a tlak veřejnosti. V tomhle by mohl skandál v Plzni pomoci i ostatním - třeba se jinde včas chytí za nos.

(4) Za co lze škole odejmout nebo odepřít akreditaci klíčového studijního programu a způsobit tak její konec?

- to už je otázka pro akreditační komisi a konkrétní rozhodnutí. Do toho bych jim kecat nechtěl.

(5) Je fakulta vyléčitelná?

- viz výše. Je tím vyléčitelnější, čím více se bude snažit o nápravu, a nezametat malér pod koberec.

Anonymní řekl(a)...

Pane Křepelko, vám chybí ofiko prohlášení jinéhopráva nebo nejste schopen dohledat chybějící diskusi za pomocí google jineprávo plus plzeň podvod?
Jedinný pravidelný přispěvatel z Plzně je p.Sobek a ten několik postů poslal.

Vy budete asi ale agent provokatér. Na ty zde máme nalíčeno : DD na vás podá žalobu na ochranu osobnosti a zmíní vaše nekvalitní vzdělání na MU, petit napíše p. Sobek, soudit to bude Ryška, zbavíme vás titulu, zaplatíte nám odškodnění a na správní žalobu o svého JUDráčka chytíte Kuhna, zobecní to pak doktrinálně Kysela a Bobek s Molkem nato napíšou komentář do impactu.
Rozumíte konečně? Už teď jste mrtvej člověk, bez titulu, rodina po vás ani neštěkne.

Abych nezapoměl, nakonec vás dodělá p.Pecina ručně tzv. evropalcátovýmm právem.

Petr Nový
pro Plzeňáky, Brňáky a Olomoučáky upozornění : jedná se o inteligentní pražský právnický vtip !

Anonymní řekl(a)...

Pane Ceple,

nemáte srach :-)) ?
http://zpravy.idnes.cz/urednici-si-posviti-na-rychlostudenty-uz-kontroluji-vsechny-budouci-pravniky-gcw-/studium.asp?c=A091019_151654_studenti_bar

Jindřích Bar

Anonymní řekl(a)...

Srach je v této souvislosti vynikající novotvar :-)

Už je pan Sobek za mřížemi nebo stále odolává akreditační komisi podle ukryt v menze za Standovou rigoroskou?

Jan Patok

Vojtěch J. Cepl řekl(a)...

Pane Bare,
kdybystek tomu něco dodal, možná bych se chytil, proč mám mít strach; případně se rovnou začal bát.

Michal Ryška řekl(a)...

Dříve, než se kolega Cepl začne třást strachem a já rozsoudím avizovanou žalobu, přidám odkaz na (tradičně) skvělý příspěvek brněnského soudce Michala Kabelíka na NP. Tentokrát právě na téma Plzeň (ale i Brno):

http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-cesta-do-hlubin-studakovy-duse-dsd-/p_spolecnost.asp?c=A091015_171003_p_spolecnost_wag

Anonymní řekl(a)...

Chvíli jsem si myslel, že té legrace bylo dost, že události na PF ZCU jsou vlastně tragické, ale nakonec jsem došel k názoru, že je lepší se smát.
Jen bych podotknul, že rozdíl mezi Plzní a ostatníma je jen v tom, že si Pospíšil chce udělat jméno na úkor studentů. Na těch ostatní fakultách mají děkani poněkud větší rozum (o morálce nemluvím).

David Kosík

Peter Brezina řekl(a)...

ad Michal Ryska:

ten clanek na NP jsem uz cetl a mel jsem k nemu okamzite nekolik docela ostrych pripominek. Do diskuse na psovi se mi moc nechce, tady je pro to snad vhodnejsi prostor.

1) obecny ton: z celeho toho spisku strasne cpi nafoukana nadrazenost (cekal bych to spise od "Prazaku", ale mozna uz i Brno vzbuzuje u nekoho pocit metropole); s tim rovnez souvisi naprosta rezignace na usili o jakkoli castecne, ale preci jenom OBJEKTIVNI pochopeni toho, co se tam stalo, a zejmena prave ted deje - "kdyby jenom polovina z toho byla pravda" - a co kdyz neni? co kdyz to opravdu byla "zertovna" disertace a dr. Tomazic opravdu hned v pondeli rano na tiskovce ukazoval tu skutecnou (jak tvrdi dr. Kindl - budu pouzivat jeho stary titul jednak kvuli odliseni od doc. Kindla, byvaleho prazskeho dekana, jednak proto, ze habilitaci na bratislavske Akademii policajneho zboru proste odmitam za relevantni uznat -, pricemz o NICEM takovem nase objektivni media neinformovala)? 400 studentu s kratsi dobou studia - jenom? vzdyt jenom z Prahy jich tam "na statnice" utikaly rocne (minimalne) desitky. atd.

2) studenti: souvisi to s bodem 1; ja osobne (zrejme podobne jako autor toho clanku, ale v tom se mohu mylit) nikoho z akteru teto kauzy neznam, v zivote jsem je nevidel (dr. Tomazice asi 2 krat v Praze na chodbe), v zivote jsem s nimi nemluvil, nicmene cetl jsem nekolik ucebnic dr. Kindla a spol. (to spol. docela kopiruje jeho udajne "spojence", pricemz v tech knizkach je zmena autora naprosto zretelna) a musim rict, ze napriklad jejich ucebnice obcanskeho procesu je nejzazivnejsim a pedagogicky nejinstruktivnejsim uvodem do teto discipliny, jaky jsem dosud mel v ruce (jisteze napr. prazska ucebnice je erudovanejsi, ale garantuju vam, ze tu Kindlovu si na nocni stolek date s mensimi rozpaky); pokud tedy dr. Kindl uci stejne zazivne, jako pise, vubec se nedivim tomu, ze studenti budou spis verit oblibenemu kantorovi nez notoricky nespolehlivemu zdejsimu tisku - vzdyt co jim jen trvalo casu, nez tisk prestal mluvit o studentovi Grossovi, dokonce i v Respektu si zpletli Ph.D. a PhDr., atd.; a na rozdil od zbytku republiky studenti v Plzni nejspis vedi, ze se fakulta pred casem stehovala, takze muze mit v zaverecnych pracech binec - to nam taky nase objektivni zpravodajstvi zatajilo;

3) akademicky senat a VS autonomie vubec: (priznavam predem, ze na tema akademicke samospravy jsem citlivy) tady jde uz o cistou snusku lzi, polopravd a irelevantnosti: akreditacni komise neni jidinym organem statniho dozoru nad VS, prave naopak! AK je alespon organem odbornym, daleko vetsi kompetence ma samozrejme MSMT a s obrazem absolutni autonomie urcite neni v souladu ani intenzivni dozor ministerstva financi, popripade dalsich (zkuste se nekdy zeptat na ekonomickem oddeleni fakulty...) - nebo si myslite, ze ty desitky ruznych kontrol, co byly loni zjara na "neposlusne" UK byly dilem prave akreditacni komise?
a dale: minimalne od ucinnosti stavajiciho zakona o VS skolach je rozhodovani o prijeti a vylouceni studentu VYLUCNOU pravomoci dekana - takze koho to brnensky akademicky senat vyloucil a pak zase vzal na milost? a kdy to bylo? od soudce bych ocekaval alespon elementarni obeznamenost s vecmi tohoto charakteru - soudit podle "vzpominky" na nekdejsi upravu by si v talaru jiste nedovolil...

abych to shrnul: ackoli je ten plzensky skandal opravdu vazny a desivy (kdyby to vyse napsane nahodou vyznelo jinak, tak to fakt JE prusvih a tento komentar NENI obhajobou byvaleho vedeni FRP ZCU), k jeho vyreseni urcite nepomuzou lacine odsuzujici esejisticke komentare. V danem pripade to zamrzi o to vic, ze pri dodrzeni jiste elementarni objektivity by prave lide jako soudce Kabelik mohli nasemu verejnemu prostoru uzasne pomoci z pozice "verejneho intelektuala" - byt toto oznaceni by asi mezi jejich nejoblibenejsi nepatrilo...

Anonymní řekl(a)...

skvělý příspěvek brněnského soudce Michala Kabelíka ??

No, nevím, podle mě to je humor třetí kategorie. O věcnost mu ani nešlo, jen zesměšnit a ještě špatně.

K věci : přijimačky i zkoušky se dají koupit na všech právnických školách. PF UK se jen modlí, aby kostlivci nezačali padat z děkanátu.

Jakub Dvořák

Michal Ryška řekl(a)...

PB:

Vzhledem k tomu, že Brno je "maloměsto, kde se všichni znají" (Vojtěch Cepl v dnešním Respektu), zkusím zítra "veřejného intelektuála" na tuto debatu upozornit, ať přijde se svou troškou do mlýna.

Peter Brezina řekl(a)...

ad MR:

to jenom uvitam, ten komentar rozhodne nebyl myslen nejak sproste ad hominem, spis tak nejak vyjadruje moje zhnuseni nad urovni debaty o teto kauze spojene s tim, ze jsem na debatu medialni momentalne v Baskicku zcela odkazan :)

Anonymní řekl(a)...

Ad Peter Brezina: Naopak Peťo domnievam sa, že Kabelík výborne vystihol groteskné prvky plzenského škandálu. Naviac veľmi trefne nastavil zrkadlo študentom, keď ich reakciu charakterizuje ako „servilní a opatrné vyčkávání, jak to dopadne.“ Toto hodnotenie, podľa môjho názoru tne do živého. Z vlastných postrehov by som si vsadila, že v Prahe by reakcia väčšiny študentov bola obdobná. Vysokoškolské právnické prostredie aspoň na PF UK totiž od študentov „podbízivost“ síce nepriamo ale zato citeľne vyžaduje. Kata Kuk.

Anonymní řekl(a)...

A co by měli běžní studenti jako dělat, když ryba smrdí od hlavy?? Oni chodí na přednášky, učí se atp.

To jsem podle stejné logiky jako v Praze měl po Standově magistru nebo po tom, co jsem zjistil a co zde někdo před časem napsal, že třetina kruhu měla přijimací testy koupené předem od jedné ze studjiních referentek začít kříčet, že to je všechno podvod ? Proč to neudělali zdejší VIP p.Zdeněk Kühn,p. Jan Kysela ?

Nic bych nikomu neprokázal a stal bych se pro okolí Uhlem - všude bych kázal o morálce a sám přitom lustroval na ČTK -jak se před čase přiznal - samozřejmě bez zákonného oprávnění a ještě tehdy lustrace označoval za nezákonné. Dobrá 5ekno na tvrdo : Nešel jsem na práva, abych se stal morálnějším nebo abych se setkal s morálním výkvětem, to bych si zvolil teologii - a to bůhví jestli vůbec. Šel jsem na školu proto, abych se něco naučil (v tom mě Standové nijak nebránili) a proto, že to je podmínka výkonu povolání.

Pokud studenti v Plzni něco chtějí, tak to je dodělat školu a odchod pana Pospíšíila, který tu trapnost prohlubuje. Nechápete ? Pokud pomineme dřívější podmínku výkonu funkci doc./prof., pokud pominu jeho celebritálnost, tak jeho mediální výstupy se Standovou "rigorozkou", s výpovědmi pedagogů jsou trapné, ale oblíbené v TV a ve veřejnosti má vzbudit dojem boje Cattaniho a chobotnice. Seznam studentů a počet let mohl klidně zveřejnit, Brno i Praha to v SISech zveřejněno má. Přesto udělat divadýlko a ptal se jako poslušný úředníček ministerstva. Věřím, že ho AS donutí odejít a zvolí si někoho inteligentního.

Ten článek v NP není moc vtipný, ale především postrádá jednu důležitou věc. Aby někdo mohl kázat o morálce jiných, musel by být sám vzorem. Ať se nejprve pan soudce podívá na své kolegy a se stejnou odvahou, kterou vyžaduje od Plzeňáků, napíše něco o nich. Pak mu jeho slova možná uvěřím. Mě už se z lidí, co se strefují do Plzně, začíná dělat nevolno.

Michal Jedlička

Vojtěch J. Cepl řekl(a)...

Peter Brezina:

Na akademické svobody jste citlivý... Hm. Je to jak se soudcovskou nezávislostí; mohu na ni být také citlivý a považovat ji za věc naprosto zásadní, ale přesto nemohu nevidět, že v ní zejí velikánské díry.

Akademická svoboda v režimu západním - řekněme americkém - je doplněna velmi drsnou kontrolou přes školné a dolary. Stát se něco podobného právům někde v Georgetownu nebo Columbia, je to katastrofa, ze které se škola bude těžce sbírat; nejlepší studenti se pohrnou jinam, milodary ctihodného soudce X na penzi také.
U nás nic podobného nehrozí - platy ani množství studentů nejsou závislé na úspěchu školy. Škola má z ostudy kabát, ale je jí to srdečně jedno.

Podruhé - svoboda v systému, kde jsou nadřízení a podřízení, je do značné míry iluze. Studenti málokdy řeknou učiteli, co si o něm doopravdy myslí; a pokud to vzácně udělají, obvykle toho litují. V tuto chvíli mají studenti postavení rukojmích, případně živých štítů.

Tomáš Sobek řekl(a)...

Ad Vojtěch Cepl

"Škola má z ostudy kabát, ale je jí to srdečně jedno."

To je brněnská cesta.

Když se na FPr MU zjistilo, že Ilona Schelleová je plagiátor, tak se z toho neodvodily žádné důsledky. Schelleová vesele učila dál a celé akademické obci se tím vysílal signál, že plagiátorství je něco, co se v Brně toleruje.

V Plzni jsme před měsícem odhalili plagiát a všichni tři zainteresovaní už na fakultě skončili. Nejen ve funkcích, ale též jako učitelé.

Peter Brezina řekl(a)...

ad VJC:

souhlas, rozhodne netvrdim, ze akademicka svoboda, jak se praktikuje napr. posledni dobou v Plzni, je to prave. Nicmene je potreba ji branit principialne, nebot je take principialne ohrozena. A jeji alternativou je urednicke nebo pseudomanazerske rizeni skol, coz by veskere tyto problemy jeste prohloubilo (ja jsem kuprikladu presvedcen, ze Milan Kindl by byl prave ten typ cloveka, ktereho by cesky "externi" spravni rada za dekana kdykoli zvolila...
vec, se kterou uplne nesouhlasim, je ztotozneni svobody s necim na zpusob "moci rict nekomu, co si o nem doopravdy myslim". Ja treba jako student takove nutkani skoro nikdy nemel.

ad MJ: ano, zminil jste jednu velice dulezitou vec, ktera souvisi s vyse napsanym a ktera zatim zapada prachem - co to je proboha za pravnickou fakultu (prip. jeji vedeni), kdyz ceka s kazdym svym krokem na pravni expertizu, nejlepe z ministerstva skolstvi?? Umite si nekdo predstavit lekare ve fakultni nemocnici, ktery by se o lecbe pacienta sel poradit na ministerstvo zdravotnictvi? Nebo na dekana? Nicmene se obavam, ze to je rovnez jisty obraz stavajiciho stavu vysokeho skolstvi u nas...

Anonymní řekl(a)...

Michal Jedlička to vystihl přesně. Šedá je teorie, zelený strom života. Přiznejme si, že naše vzdělání stojí za starou belu - spousta biflování, opisování, taháky, ponižující zkoušení z memorizováná a ze slovíček a definic.

Je to ale problém v praxi ? Podle mého skromného názoru nikoliv. O úspěchu rozhoduje fakticita a tu chytrý člověk pochopí, doučí se a ten hloupý pláče, co to za hroznou fakultu vystudoval a jak mu ublížili. Pokud je pro výkon funkce formálně důležitý diplom ale ve skutečnosti je na dvě věci, pak se vyplatí si ho koupit. Já jsem studoval poctivě, šprtat historii atp. mě ale nebavilo, nijak se mě studenti typu Staníka nedotýkají. Dělají ostudu těm, co mu dali zápočty, ne mě jako (jakoby) spolužákovi. Necítím se totiž jako spolužák, ale jako právník a to, že mými kolegy je spousta hochštaplerů, kteří poskytují nekvalitní služby, beru za danost a necítím potřebu zkoumat, zda za jejich chování je špatné vzdělání, nedostatečná praxe nebo obyčejná lidská hloupost.


Daniel Liška

Peter Brezina řekl(a)...

ilustrace "urovne" zpravodajstvi:

prvni veta dnesniho clanku na ihned.cz (v podnadpisu!)

"Dvě disertace, schválené narychlo odcházejícím vedením, jsou špatné."

Slo pritom samozrejme o dve prace rigorozni, ktere samozrejme nema vedeni co schvalovat, byly jenom obhajeny pred byvalym prodekanem Kindlem. Jednu jsem si prolistoval a spatna fakt je :)
Nicmene, v jedne jedine vete, ktera je navic v podnadpisu clanku, jsou dve zjevne chyby - fakt se divite tomu, ze se studenti na zaklade informaci z takovychto zdroju nebouri?

Anonymní řekl(a)...

Pane Ceple, asi vám uniklo, že plagiátorství v Brně se toleruje programově, zatímco v Plzni plagiátoři skončili.

Ludvík Stránský

Vojtěch J. Cepl řekl(a)...

Tomáš Sobek:

Souhlasím do té míry, že tepu do másel na hlavě všech našich škol (a nejen škol) rovnoměrně, neb si myslím, že efekt je všude vypozorovatelný, jen u té Plzně se dosáhlo vyšší míry. To rozhodně není zásluha těch ostatních; a možná jde dokonce jen o jinou časovou fázi téhož. Pražská aféra je to samé, a závěr je hrůzostrašný - nic se nestalo.
Stran Plzně si na optimismus ještě počkám. Zatím padla jedna hlava, pokud dobře počítám; o dvou se stále ještě diskutuje.

Peter Brezina:
"vec, se kterou uplne nesouhlasim, je ztotozneni svobody s necim na zpusob "moci rict nekomu, co si o nem doopravdy myslim"."

- Smyslem akademické svobody je odjakživa IMHO prosazovat myšlenky, které jsou nové, nepříjemné, ba dokonce kacířské; na akademické půdě bylo dovoleno vyslovit to, co se jinde nesmělo. Tento nápad je pro fungování svobodného myšlení klíčový; jinak si nevyhnutelně začnou myšlet všichni to samé, co nejctihodnější profesoři.

Takže říkat profesorům nepříjemné věci, které jdou proti jejich skriptům, podle mne nevyhnutelně mohou souviset i s temnými otázkami ad personam, pokud se týkají akademického života ("o čem že jste to psal habilitační práci, pane docente?"). Tohle je podle mne naopak jádrem té akademické svobody; a toužil jsem se mnohokrát svých učitelů na podobné věci ptát, párkrát jsem to udělal, párkrát toho litoval, a párkrát se toho prostě neodvážil, protože tehdy to nebylo tak snadné. A i dnes se klást některé otázky jaksi nesluší. To, jak se studenti navenek předhánějí v projevech loajality vypadá dost zlověstně.

Zdenek Novy řekl(a)...

Ad Tomáš Sobek:

"V Plzni jsme před měsícem odhalili plagiát a všichni tři zainteresovaní už na fakultě skončili. Nejen ve funkcích, ale též jako učitelé."

Pane Sobku, to myslíte vážně? Velmi mě rozesmálo zejména, že "jste odhalili" plagiát. Bravo! Jste tedy, rozumím-li dobře, vítězové, nikoliv poražení...

Za prvé, o nepořádku, minimálně nestandardních praktikách, ne-li korupci na PRF ZČU, se mluvilo už v roce 2001, kdy jsem dělal přijímací zkoušky na VŠ. O těchto praktikách tedy musela nebo měla vědět většina plzeňských učitelů. Pokud nevěděla, také to něco nasvědčuje...

Za druhé, mi připadne odchod inkriminovaných pánů z fakulty jako samozřejmost (it goes without saying). V civilizované zemi by byli na dlažbě druhý den.

Vyhození z fakulty je tedy pochopitelně strašně málo. Co dělá policie? Trestní oznámení byla podána snad několika osobami. Jaktože nejsou pánové děkan a proděkani ve vazbě? Aby nemohli zametat důkazy (viz nenalezené práce) a ovlivňovat svědky? Není to tím, že rychlostudenty byly také policejní špičky?

Za třetí, jak je již nyní zřejmé, v plzeňské kauze už zdaleka nejde jen o plagiát(y). Jde o Chobotnici.

No zkrátka - la nausée.

Ondrej.Rucka řekl(a)...

Vážený pane Sobku,
Ilona Schelleová na PrF MU skončila (byla ukončena) již před nějakým časem, tak skutečně netuším, proč ji sem taháte jako nějaký exemplární příklad brněnské prohnilosti. Zaznamenal jste to vůbec, nebo kolem sebe kopete jen tak z principu jako raněné zvíře? Příliš se vám nedivím, ale je to jen váš boj, že jste si to jako vyučující na fakultě neuměli pohlídat a do vedení fakulty (tam ostatně Schelleová nikdy nebyla) jste si v rámci akademické samosprávy vybrali lidi, kteří z Plzně udělali to, čím je dnes. Laskvě si udělejte nejdříve pořádek ve vlastním chlívečku.

Anonymní řekl(a)...

Jaká vazba ? Nejste už blázen ? To jako bude policie hlídat, zda čestný diplom svazu rybářů nedostal podloudně syn majitele rybníků ?

Autorských práv nechť se domáhají autoři - pokud sami předtím nepoužili copyright někoho před nimi. Zbtek si musí vyřešit na škole lidé mezi sebou. Jestli budou soudy řešit uplácení ve fotbale nebo na školách, pak se vraťme do roku 1948, případně do Protektorátu. Němci o kvalitě českých asi věděli své a vyřešili to poměrně rázně i bez akreditační komise.

Nedávný případ plagiátorství na MU Brno se také vyřešil ke všeobecné spokojenosti, nikomu to nevadilo.

Ivan Složil

Zdenek Novy řekl(a)...

ad L. Stránský:

FYI, MU v Brně má nejtransparentnější systém, pokud se týká diplomových, rigorózních a disertačních prací. Od roku (tuším) 2005 jsou tyto práce dostupné elektronicky včetně posudků oponentů. Takže si každý může udělat obrázek. Rovněž lze jednotlivé práce dohledat v elektronickém katalogu a půjčit si je prezenčně ve fyzické podobě.

Pokud mohu mluvit ze své osobní zkušenosti na PrF MU v Brně, jsem přesvědčen, že se zde nic podobného jako v Plzni neděje a nemůže dít jednak díky integritě učitelů, jednak díky transparentnosti systému.

Mohu tedy uzavřít, že Váš názor je postavený na vratkém základě.

Anonymní řekl(a)...

Ale ale pane Ručka, Případ Ilona Schelleová se táhl několik měsíců, MU dělala, že se nic neděje a plagiátorka odešla sama.

Fatima Cvrčková

Anonymní řekl(a)...

V Brně Schelleová učila ještě několik let po své plagiátorské aféře a nikomu to nevadilo. Prostě velcí bojovníci proti plagiátorství. Tomu se říká pokrytectví.

K. Minařík

Ondrej.Rucka řekl(a)...

Hohoho, to mě skutečně baví. V Praze nechali vystudovat Grosse, Plzeň raději nemluvit a tady všichni řeší jednu Schelleovou a to navíc půlka z nich ani neví, že již před více jak rokem byla odejita. Většina pak věc hodnotí díky informacím agentury JPP, aniž by skutečně věděli, co se na fakultě v souvislosti se Schelleovou dělo nebo nedělo.

Tomáš Pecina řekl(a)...

To si představujete příliš jednoduše, pane Ručko. Co mohl proti "Chobotnici" pan Sobek reálně dělat? Vždyť jsme to věděli všichni, že v Plzni je titul ke koupi, ale kdokoli to řekl, byl ihned okřiknut (vzpomínám si, že i na JP mne takhle okřikl Bohumil Havel, když jsem pronesl nějakou neuctivou poznámku na adresu politiků s titulem z Plzně). Máš důkazy? Nemáš. Tak mlč!

Názor, že stát nesmí orgány činnými v trestním řízení zasahovat do fotbalu, do církví, do politických stran, do spolků, do vysokého školství, do stavovských organisací a vůbec kamkoli, kde existuje vyšší či nižší stupeň samosprávné autonomie, pokládám za zásadní nepochopení úlohy státu ve společnosti.

Ondrej.Rucka řekl(a)...

Přidal bych k tomu jen toto a dále již téma Schelleová nebudu rozvíjet - ten problém začal být řešen IHNED po nástupu děkanky Rozehnalové do funkce a ač to bylo velmi komplikované a zdlouhavé, byl již VYŘEŠEN a to již před více jak rokem. Byl bych rád, kdyby se totéž dalo prohlásit i o jiných tíživých problémech ostatních fakult.

Ondrej.Rucka řekl(a)...

Já nevím, co dělá proti chobotnici teď. Poukazování na staré aféry jiných fakult mi moc jako boj proti chobotnici a boj za lepší fakultu nepřipadá.

Anonymní řekl(a)...

Pecino,
děkuji všem, který stejně jako autor nechápe úloho státu ve společnosti a nechce, aby stát do církví, fotnbalu nebo škol zasahoval.

Ing. Vanouch

Peter Brezina řekl(a)...

ad VJC:

no, myslim ze jsme si v teto veci nazorama bliz, nez to na prvni pohled vypada, akorat to neumime (alespon ja) nalezite vyjadrit... Ale asi toho radsi necham, mel bych ted formulvat uplne jine myslenky :)

ad Ondrej Roucka a spol.:

Kluci, co kdyby jste se sli vyrvat radsi nekam na fotbal? ZADNA z ceskych pravnickych fakult si nemuze delat narok na to, ze by byla jakoukoli autoritou ve vedecke poctivosti, takze hadky o tom, kdo kde a na co reagoval rychleji, jsou uplne zcestne. K tomu zbytku je uz vubec skoda se vyjadrovat...

obecne: jeste jednou se hodne primlouvam za kriticky odstup od bezprostredni medialni reality, coz by ostatne melobyt, prinejmensim u lidi pracujicich hlavou, naprostou samozrejmosti.
Podivejte se u te prilezitosti treba na stranky Milana Kindla a na to, jake hruzy nostrifikovalo uz pred 5 lety MSMT pres hlavu rektora ZCU (ja se o nostrifikovani te ukrajinske pofidernosti ucici v Praze dovedel jako clen prijimaci komise UK PF az tusim o 2 roky pozdeji, a to uz je snad opravdu, v duchu vazanosti pravnim nazorem nadrazeneho organu [jeste jednou, kde je ta autonomie??], nostrifikovala sama ZCU).

Jakub Moc řekl(a)...

Mohl by mi někde z přítomných plzeňáků vysvětlit duševní pochody (již bývalého) šéfa katedry správního práva? Já tomu prostě nerozumím.

"Původní výtisk byl ale odnesen a místo něj byl po několika dnech vrácen jiný, obsahově částečně upravený výtisk práce. K této události došlo bez mého vědomí a zásahu. K vypůjčení ani následnému vrácení práce jsem nedával žádný souhlas ani pokyn," řekl Kramář. Za nepříznivou skutečnost pro sebe označil to, že vrácený a upravený výtisk práce je jeho vlastním výtiskem, jenž si svázal na začátku září pro osobní potřebu. Chtěl ho jako náhradu za původní výtisk, jenž se ztratil. Protože chtěl nový výtisk jen pro sebe, nedbal, aby se shodoval s původním textem."

Tak chtěl nahradit ztracený výtisk, ale udělal si jej jen pro vlastní potřebu? Co tedy chtěl vlastně nahradit? Nebo někdo ukradl nejříve výtisk v knihovně, pak mu ukradl jeho výtisk "pro osobní potřebu", pak mu ukradl i náhradní výtisk pro osobní potřebu a pak ho zase podstrčil do knihovny? A tomu jako má někdo věřit? Co na to Mulder a Scullyová? Jsou na FPR ZČU ufoni? Nezlobte se na mě, ale to snad překonává i surrealistickou historku o vynašečích plagiátů. :-)

Dan Dvoracek řekl(a)...

JM: Kdybych chtěl být zlý, tak bych řekl, že by bylo asi dobré prozkoumat, zda se ten vynechaný text v té nové verzi shodou okolností nepodobá nějakému jinému textu někde jinde. Ale tak snad ne, no. Snad jen ti ufouni.

Tomáš Pecina řekl(a)...

děkuji všem, který stejně jako autor nechápe úloho státu ve společnosti a nechce, aby stát do církví, fotnbalu nebo škol zasahoval

Netvrdím, že by měla být soudně přezkoumatelná každá žlutá karta, ale co by ze státního dozoru vyňato být rozhodně nemělo, jsou úplatky, protože kde se uplácí, tam autonomní regulace selhala. A kausa ZČÚ samozřejmě "je o penězích".

Ondrej.Rucka řekl(a)...

Pane Brezino,
jednak bych Vám doporučil lépe zkoumat a dále reprodukovat jméno oslovované osoby, jednak nechápu, co je k nepochopení na tom, že někdo srovnává causu Schelleová s celou tou plzeňskou operetní fraškou a na základě toho dokonce vyvozuje srovnání vyznívající v neprospěch Brna! Kéž by si všichni raději zametli nejprve před vlastním prahem, zvlášť když před ním mají skládku toxického odpadu.

Peter Brezina řekl(a)...

ad OR:

za komoleni jmena se omlouvam, zbytek vaseho komentare je presne to, co ani mne, ani spoustu jinych pravidelnych ctenaru a komentatoru (soudim podle jejich zavileho mlceni) ani v naznaku nezajima. Dekuji za informaci o "odejiti" dr. Schelleove, jinak porad cekam na diskusi s lidmi, kteri pri tom nepotrebuji plivat kolem sebe.

Aleš Ziegler řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymní řekl(a)...

P. Procházka

Plagiátorský skandál Ilony Schelleové začal v roce 1997. Schelleová učila na právnické fakultě v Brně do roku 2008.

Anonymní řekl(a)...

ad Procházka : a vidíte, přesto si Brňáci myslí, že se s paní S. rychle vyporádali :-0 to je ta realitivita

Lubomír Sládek

Ondrej.Rucka řekl(a)...

Matouš 7-3

Anonymní řekl(a)...

Proč si školy nekladou otázky ?
a) kolik potřebuje praxe právníků
b) jaký okruh vlastností a schopností budoucí právník má mít , jaké jsou testovatelné na vstupu, v průběhu studia a na výstupu
c) jak dosáhnout (jakou skladbou předmětů) dobrých testovatelných výsledků
d) jak jsou kontrolovány výkony lektorů a cesty k c)
e) kdy se podíváne na výsledek, vyhodnotíme a vylepšíme


Pokud se budou školy držet jen provozu (peníze za kus) a nezačnou si klást tyto zásadní otázky, nikdy se v evrorankingu škol nahoru neposunou.

Pak je možné vzít klidně 3000 studentů a v průběhu prváku je testovat k žádanému počtu.

Václav Slik

Dan Dvoracek řekl(a)...

VS: domnívám se, že školy si samozřejmě tuto otázku položit umějí a dokonce si myslím, že si na ni umějí vcelku správně odpovědět. Implementace však drhne, přičemž příčiny jsou podle mého názoru jasné, a to převážně personální.

Odpovědi na vaše správné otázky zákonitě povedou ke zjištění, že už některé předměty nepotřebujeme vůbec a některé jen z poloviny či třetiny. To ovšem znamená, že už nepotřebejeme Karla, Pepu a Lojzu, což jsou obvykle kámoši, nebo alespoň zasloužilí stárnoucí docenti, chudáci, co jen půjdou dělat, dyť voni vlastně ani nic jinýho neumí, než toho římana, no.
Zároveň se zjistí, že x% vyučujících sice učí jakože správný předmět, třeba civilní proces, ale učí ho nesmyslnými reictačně papouškovacími metodami. Takže buď je vyhodíme ( = nepopular) nebo je budeme drsně nutit dělat to pořádně ( = více práce pro ně = nepopular).

Zároveň z vámi navrhované analýzy vyplyne, že po studentech je třeba začít něco chtít, jako třeba samostatné myšlenky netkvící v rekapitulaci naučeného, ale k užití naučeného k řešení problémů, a to jak ve formě právně aplikační, tak i ve formě, řekněmě, akademické, neb právo není věda. Za seminárky parafrázující poznatky z učebnice parafrázující zákon je třeba nedávat zápočty, za neschopnost užívat naučené u zkoušky je třeba vyhazovat. Zase důvod k nepopularitě.

Z vaší analýzy rovněž vyplyne, že na škole je příliš moc lidí na to, aby se jim vyučujícíc mohli pořádně věnovat. Tak jich naberete míň nebo jich víc vyhodíte - takže dle dnešních rozpočtových pravidel, pro která AS pravidelně rád zvedá ruku, dostanete míň peněz z rozpočtu.

Takže když se začnete chovat dle vašich otázek budete nejnenáviděnější děkan, který přivede školu na mizinu.

Já si samozřejmě myslím, že se nedá nic dělat a když chce být někdo děkan, musí s tímhle počítat. Ale, bohužel, ochota k těmto krokům u našich děkanů a děkanek chybí.
Ostatně jeden bývalý děkan mi ještě ve funkci sdělil, že žádné podstatné kroky činit nemůže, "vždyť on nebude děkanem navždy a jednou se mezi ty lidi vrátí". Za odměnu je z něj dneska prorektor, debře jim tak.

Anonymní řekl(a)...

Nepsal zde někdo o "kvalitě" VŠFS, kterou částečně vlastní Martin Roman aneb dejavu..

http://zpravy.idnes.cz/soukroma-skola-zasobuje-ods-antitopolankovci-studuji-rychle-pu9-/studium.asp?c=A091023_1277662_studium_taj

Monika Světlá

Anonymní řekl(a)...

Nevím jestli jsem povolaný se k tomu vůbec vyjadřovat, jelikož důkladně poměry na právnických fakultách neznám, ale jak vůbec může někdo srovnávat jednoho plagiátora z Brna s kompletní mafií v Plzni? To je do očí bijící nepoměr.

Osobně je mi líto poctivých studentů, protože pokud se někde vytasí s diplomem z Plzně, budou spíš pro smích (mé dojmy ze čtení novin a z rozhovorů s "neprávníky")

P. Dvořák

Peter Brezina řekl(a)...

ad P. Dvorak:

a z ceho prosim Vas usuzujete na to, ze se v Plzni jedna o mafii? Z vyjadreni predsedkyne akreditacni komise, odbornosti politolog?

Ja plzenskou fakultu opravdu neznam, v Plzni jsem v zivote nebyl (jednou jsem tam myslim stavel v busu z Nemecka), z tamnich ucitelu "znam" tak ty "prazaky" plus Tomase Sobka a Vilema Knolla (oba jsem sice potkal tak jednou v zivote, ale nejak o sobe snad vime), ale tato medialni masaz bez dukazu me zacina rozcilovat. I kdyz, priznavam, i ja jsem tem medialnim informacim zpocatku veril - nez se zaclo mluvit napriklad o 400 rychlostudentech: to cislo je budto prilis velke - to pokudby tam mely patrit jenom opravu problemove pripady; takovemu rozsahu podvadeni jsem prote odmital uverit - nebo prilis male - KAZDY prazsky student (rekneme od tretiho rocniku vys), ucitel a absolvent z nedavne doby (tudiz nepochybne i Tomas Nemecek) moc dobre vi, ze pokud se mu studium v Praze z nejakeho duvodu zhrouti ve 4. ci 5. rocniku (blbou vlastnosti pravnickeho studia je, ze se vyhazuje spis na konci nez na zacatku jako treba na matfyzu), jednou z cest jak "se zachranit" je pokusit se prestoupit do Plzne, coz se rocne desitkam studentu darilo. Je pro ne myslim dostatecnym trestem to, cim museli projit, a ze nemaji diplom z Prahy (Univerzita Karlova totiz preci jenom i v zahranici jiste jmeno ma), a fakt si nezaslouzi jeste takoveto ostouzeni.

Verte mi, ze bych si z plzenske fakulty taky rad (dale) delal legraci - preci jenom, ja ten diplom z UK mam :) Ale tady uz nejde o legraci, ale o sprosty lync, a citim potrebu se proti tomu ozvat.

Anonymní řekl(a)...

idnes.cz: "Ohrožen je i konkurzní správce Jan Harangozzo, který je obžalován v kauze zmanipulovaných konkurzů. Je asi nejrychlejším studentem, plzeňská práva zvládl za rekordní dva měsíce."

Typický "student" z Plzně? To asi ne, ale zřejmě jeden z mnoha gaunerů, co tam získali titul.

Jakkoli mi přijdou brněnské plagiáty závažné, s mafiánskou Plzní se to jednoduše nedá srovnat.

Že jsou poctiví studenti a absolventi poškozeni, je mi jasné. Nemyslím ale, že bychom je měli obhajovat zlehčováním plzeňských problémů stylem: "to se přece děje všude". Věřím a doufám, že to není pravda, i když v tomto státě už se přestávám divit čemukoli.

Dvořák

Peter Brezina řekl(a)...

tak zrovna u toho Harangozza je prave z tech odposlechu uplne jasne, ze nekde predtim studoval. Takze plzenska prava vystudoval za 2 mesice uplne stejne jako spousta lidi puvodne studujicich v Praze, ktera tam odesla na statnice. A opakuji, pokud nekdo (a ze tech lidi bylo!) prestoupil do Plzne s tim, ze mu chybi statnice nebo diplomka (nebo jenom jedno z toho), a pokud uz tu diplomku mel i napsanou, spis bych se divil, co by tam delal dele nez par mesicu.

Nejstrasnejsi na cele veci ovsem momentalne je, ze akreditacni komise, ktera by mela byt nestrannym kontrolorem, ktery nam nakonec rekne, jak to tam ve skutoecnosty bylo, ztratila diky vystupovani sve predsedkyne veskerou duveryhodnost (u mne urcite), nebot ted to vypada, ze namisto zjistovaniskutecneho tsavu veci overuji jeji domnenky. Jednou se na teto kauze budou studenti ucit, jak se NEprovadi vysetrovani (a to bez ohledu na to, jak to dopadne).

Anonymní řekl(a)...

Máte rozumný pohled na věc. Raději budu k vyjádřením akreditační komise více skeptický. Odmítám si připustit, že o nic moc nešlo, ale zkusím se na to dívat víc bez emocí (opravdu mě představa "kupčení" s tituly dost rozčílila).

Dvořák

Hynek Baňouch řekl(a)...

I když do jisté míry chápu rozhořčení kolegů Ručky, Nového a Křepelky, přesto se dovolím zeptat na link, kde jsou práce dostupné, a od kterého roku. Nemám totiž pocit, že práce jsou nějak snadno dostupné. Komparační program "jako vejce vejci", kterému is.muni dělá slušné promo, není samospasitelný. Ale je záslužné, že jej PrF MU aplikuje na všechny práce. A jsem taky rád za ujištění, že profesoři a docenti na MU působící, dosáhli habilitací jen na uznávaných univerzitách s renomé hodným MU. Je to velmi důležité.

Přesto si dovolím podělit o dva roky starou zkušenost, kdy se mnou v knihovně mojí alma mater PrF MU velmi nepěkně zacházeli, když jsem si z domu elektronicky objednal k nahlédnutí závěrečné studentské a učitelské práce z Hospodářského práva. Činil jsem to čistě ze studijních důvodů a byl jsem zaskočen reakcí jedné paní knihovnice. Vysvětlil jsem si to nakonec jako nevyrovnanou reakci na to, že přidávám práci.
Nevíte prosím, kdy budou všechny práce digitalizovány, a kdy budou veřejně dostupné? K digitalizaci dříve či později musí dojít. Je to cenný zdroj.(Mimochodem některé odborné publikace o právu z let 1945-89, šly hned poté co jsem je vrátil, k vyřazení; nejsem si jist, že to je úplně dobře, přesvědčil jsem se, že jsou cenným zdrojem.)

Dále si dovolím sdělit svůj poznatek ze studií: když jsem se učil na právní dějiny, našel jsem ve skriptech PrF MU o dějinách v letech 1945-48(zpracovaných tuším že prof. Eduardem
Vlčkem, nerad bych se pletl) slova, která mě zarazila, protože jsem měl pocit, že už jsem je četl. Nakonec jsem zjistil, že z kávy, nervozity a nevyspání neblbnu,ale že jde o mnoho a mnoho řádků bez uvedení jakéhokoli zdroje z práce Karla Kaplana

(Československo v letech ..., SPN Praha). Zarazilo mě to, protože např. na FF nás před něčím podobným důrazně varovali. Vše jsem si vysvětlil jako opomenutí.

A nakonec si nemohu dovolit nezmínit, že když jsem při přípravě své diplomové práce (někdy 1999-2000)rešeršoval diplomky PrF MU napsané na podobné téma, byl jsem nemile překvapen jejich zcela popisným charakterem, kusostí a často i velmi špatnou vyjadřovací formou. Jsem moc rád, že podle vašich tvrzení se již vše zlepšilo, a že MU dává za své studenty, pedagogy a jejich práci ruku do ohně.
Mám tu fakultu rád a mnoha lidí, kteří zde učí si hluboce vážím. Proto jí i jim přeji jen to nejlepší, neboť je to i v mém zájmu Rád bych zde někdy učil sociologii práva podobným způsobem, jakým je mi to dovoleno na FSS.
PS: K "Plzni" soudím, že to velmi poctivě shrnul P. Kuhn zde
Při čtení velmi dobrého stanovisko kolegy Kuhna mě napadlo, že celá kauza je příspěvkem do debaty o ne/potřebnosti a ne/vynucování minimálního hodnotového kánonu, a to nejen na právech (má se při výuce byť mimoděk předávat sdělení, že "některé věci se prostě nedají"?)

Anonymní řekl(a)...

Pipkův notýsek se začíná stávat slavným. Nyní vidím, že sjem udělal chybu, když jsem spoléhal na podpisy v indexu a nevedl si diář. Zítra to napravím.

Michal Staňura

Anonymní řekl(a)...

Z celé té vysokoškolské patálie plyne jeden obrovský pokrok : lidé si snad konečně přestanou před jména psát ty nesmyslné tituly a staneme se standardní zemí s občany, kteří mají jméno a přjmení.

Marcela Hájská

Anonymní řekl(a)...

Obávám se, že už pověst Plzně - at oprávněně nebo ne - utrpěla poměrně hodně a že bude nejlepší řešení ji zavřít. Pro příště by bylo dobré, aby učitelé, kterým se nezdají jejich žáci, to řešili před školu a akademický senát. Nemohu se zbavit dojmu, že šlo o vyřizování si účtů, protože o turbostudentech (i turbodocentech) víme všichni.

Druhým důsledek bude větší ingerence státu do vysokoškolské problematiky, což je samo o sobě tragedie. Stát (ouřednící) se nechal podplatit - ať sliby nebo penězmi (viz. tržby a hospodářské výsledky soukromých škol )- již při akreditacích. Raději by ministerstvo to mělo nechat, komisi zrušit a nechat to na klientech (studentech).

Petr Vávra

Anonymní řekl(a)...

Tak už se podvádí i v Praze. Někdo začíná měnit záznamy doktorandů v SIS :-(
student


Ten pán měl ještě před měsícem uvedeno, že ukončil PhD rok po škole a bez uvedené tématu práce. Nyní tam dnes doplnili rok ukončení 2009 a práci pro jistotu dali do knihovny práci z roku 2007. Jeho spojení s jedním taky ČD absolventem nemá ceni ani zmiňovat.

Marcela Kovanová

Martin Bílý řekl(a)...

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=654605

A co tohle? Kvalita zručena:-)