16 září 2007

Ako sa dostať na Oxbridge (3): Financovanie štúdia

Dnes nabízíme závěrečnou část tipů a postřehů ohledně přijímacího řízení a studia na Oxfordu a Cambridge. Předchozí díly jsou k dispozici zde a zde.

Šťastie praje pripraveným, a tak aj keď sa vám to dnes môže zdať priďaleko, o financovaní vášho štúdia na Oxbridge musíte začať premýšľať takmer ihneď potom, ako sa rozhodnete, že práve tam povedú vaše kroky v septembri 2008. Možno máte bohatú pratetu, ktorá sa nevie dočkať, ako sa bude v golfovom klube chváliť nadaným synovcom študujúcim na Cambridge – alebo ste v r. 2000 stihli predať svoju dot-com spoločnosť a tieto riadky čítate na zadnej palube svojej drobnej jachty kdesi v Karibiku. V tom prípade prijmite moje úprimné blahoželanie, pretože po prijatí na jednu z našich dvoch často spomínaných univerzít vám už v štúdiu nebude brániť naozaj nič. Zvyšok tohto postu je však venovaný tým ostatným z nás, ktorí sa chystajú svoju prvú jachtu zakúpiť až po návrate z Oxbridge a pár rokoch radostného zarábania peniažkov právnou hrdlačinou.

Aj keď sa vám možno darilo počas vášho štúdia „na Erasmovi“ pracovať a zarábať si tak čiastočne na živobytie, na Oxbridge je taký prístup skôr výnimkou – univerzita samotná upozorňuje študentov na praktickú nemožnosť kombinácie náročného štúdia s prácou. Navyše, jednou z podmienok prijatia je podmienka finančná (viď predošlý post), univerzite teda budete musieť dokázať pred nástupom do štúdia, že máte na účte dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie univerzitných a college poplatkov a svojich životných nákladov. Práve preto budete potrebovať zaistiť si sponzoring čo najskôr, dobrou správou však je, že zdrojov je k dispozícii pomerne dosť (i keď o každý z nich sa prirodzene zvádza krutý boj). Nezabudnite, že každé štipendium má uzávierku na prihlášky, väčšina býva buď v čase posielania prihlášok na univerzity (t.j. november až január), alebo až po zverejnení prijatí (t.j. máj až júl). Čo sa týka typológie zdrojov financovania, zjednodušene sa dajú rozdeliť na univerzitné, vládne a privátne. V ďalšom texte teda uvádzam takto štruktúrovaný (ale neúplný!) zoznam tých, o ktoré som zakopol ja, s doplňujúcimi informáciami, ak mám s nimi akú-takú osobnú skúsenosť.

1. Univerzitné zdroje

Univerzita v Oxforde:
Štipendiá ponúkané univerzitou sú prehľadne zhrnuté v notes of guidance k prihláške do štúdia (Booklet C, str. 1-20), pričom na vyjadrenie záujmu postačí zaškrtnúť príslušný štvorček v prihláške do štúdia (viď predchádzajúci diel). Podľa môjho vedomia sú čs. študenti spôsobilí na štipendiá Dulverton a Scatcherd European, pražskí študenti ešte na štipendium Jenkins Memorial Fund.
V roku 2007 bola Weidenfeldovým inštitútom vytvorená nová štipendijná schéma (tzv. Weidenfeld Scholarship), inšpirovaná známym Rhodes Scholarship, a teda pokrývajúca všetky študijné a životné náklady. Tieto štipendiá sú určené iba študentom humanitných vied (vrátane práva) z vybraných geografických regiónov, medzi ktoré patrí i stredná a východná Európa.
Výborný zoznam štipendií sprostredkovaných, spravovaných alebo udeľovaných oxfordskou právnickou fakultou je na fakultných webstránkach. Každé z týchto štipendií má vlastný termín uzávierky prihlášok a hlásiť sa nedá centrálne.
Mnoho colleges ponúka vlastné štipendiá (tie udeľované výhradne právnikom sú takisto uvedené na webe fakulty), takže určite nezabudnite skontrolovať stránky tej college, o ktorú sa budete uchádzať, aby vám neušla táto možnosť súperiť o štipendium s podstatne menším počtom uchádzačov.

Univerzita v Cambridge:
Podaním prihlášky a vyplnením sekcie „B“ (viď predchádzajúci diel) sa automaticky uchádzate o všetku finančnú podporu zo strany univerzity, ktorú môžete teoreticky dostať. Najzaujímavejšie a najkompetitívnejšie je štipendium od Gates Cambridge Trust, ktoré pokrýva všetky finančné náklady vrátane životných (podobne ako Weidenfeld alebo Rhodes na Oxforde), ale poteší aj čiastočné štipendium od European Trust.
Podobne ako na Oxforde, mnoho colleges má vlastné štipendijné schémy, tie ale treba hľadať na ich webstránkach. Zaujímavou v tomto ohľade je Trinity College, ktorá každoročne ponúka dve štipendiá určené pre študentov zo strednej a východnej Európy (pozor však na pomerne skorý termín uzávierok).

„Domáca“ univerzita:
Spýtajte sa na svojej univerzite, či neexistuje možnosť čiastočného sponzoringu z jej strany. Na pražskej právnickej fakulte je možné sa uchádzať o financovanie z tzv. Fondu mobility alebo z nadácie Sasakawa, ale len v prípade, že dotyčný adept na jednoročný program v zahraničí vycestuje ako interný doktorand jednej z katedier.

2. Vládne zdroje

Veľká Británia
Arts and Humanities Research Council je hlavným štátnym zdrojom financovania postgraduálneho štúdia v oblasti humanitných vied. Uchádzať sa o grant ale treba prostredníctvom danej univerzity, a to na konci marca (teda dosť tesne po vydaní rozhodnutia o prijatí). Preto si prečítajte pomerne komplikované inštrukcie dostatočne dopredu (okrem iného budete opäť potrebovať dve odporúčania) a majte prihlášku pripravenú na rýchle podanie kvalitnej žiadosti ihneď po obdržaní rozhodnutia od vami preferovanej univerzity.
British Chevening Scholarships Programme je štipendijná schéma pre zahraničných študentov (na rozdiel od AHRC, ktorý je určený primárne Britom), spravovaná v ČR a SR prostredníctvom lokálnych Britských rád (British Council). Pozor na podmienky spôsobilosti, medziiným je vyžadovaný minimálny vek 25 rokov a takisto pozor na deadline, ktorá je už na začiatku akademického roka (september/október).

Česká republika
Osobne si nie som vedomý žiadnych českých vládnych štipendií, ktoré by sa hodili na štúdium na Oxbridge, ale priznávam vopred, že ako slovenský občan som veru veľa času zisťovaním týchto možností nestrávil. Prirodzene uvítam doplnenie formou komentárov k tomuto postu.

Slovenská republika
Program Minerva/Štefánik, vytvorený v r. 2006 predošlou slovenskou vládou a spravovaný Slovenskou akademickou informačnou agentúrou poskytuje dôkladne vybraným študentom plné štipendium na štúdium na špičkových zahraničných školách. Myslím, že doteraz nebola podpora udelená nikomu z Oxbridge, ale dôvodom určite nebola nedostatočná kvalita ktorejkoľvek z týchto škôl. Háčikom je, že podporení študenti sa musia zaviazať k dvojročnej kariére na jednom zo štyroch spôsobilých ministerstiev.

3. Privátne zdroje

Z československých potenciálnych zdrojov financovania odporúčam neopomenúť:
Cena Penty ČR / SR
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Nadácia SPP, štipendijný program Hlavička
Štipendijný program Nadácie USS

Ďalšie informácie o financovaní postgraduálneho štúdia, resp. štúdia vo Veľkej Británii, idúce nad rámec tohto postu, nájdete napr. na nasledujúcich stránkach:
http://www.britishcouncil.org/education/funding/index.htm
http://www.postgrad.hobsons.com/
http://www.llm-guide.com/
Týmto príspevkom sa moje trojdielne votrelectvo na Jinom práve končí, a tak mi na záver ostáva len poďakovať vám za pozornosť a zaželať veľa šťastia tým, ktorí sa rozhodnú vydať cestou smerujúcou k fandeniu jednému z dvoch modrých tímov na The Boat Race. Nezabúdajte, že každoročne na obe oxbridgeské univerzity vycestuje študovať právo LL.M. a MJur. niekoľko Čechov a Slovákov. Tak nech sa to podarí aj vám!
Kubo Mačák

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Ahoj Kubo,

díky moc za tvůj třídílný seriál. Je přehledný a uštří člověku spoustu práce...

Zbyšek Kordač