pátek 4. května 2007

Konference v českém Senátu o evropském soudnictví

Milé jinoprávničky, milí jinoprávníci!

Dne 11. května se v Senátu koná konference, jejíž program připojuji níže. Myslím, že přinejmenším v rámci českého rybníka jde o kvalitně obsazenou akci, která slibuje zajímavá vystoupení a podnětnou diskusi. Našemu blogu, který se podílel na obsahové i personální složce konference, se od hlavního pořadatele dostalo té cti, že tímto můžeme české právnické veřejnosti zprostředkovat místa, která nebyla obsazena pozvanými účastníky.

Ti z Vás, kteří by se této konference chtěli účastnit, nechť se hlásí paní Strunecké na emailové adrese struneckaj@senat.cz. Paní Strunecká Vám nebude Vaši účast potvrzovat, ale pouze odmítat, bude-li již Vaše žádost nad limit (nepřijde-li tedy žádná reakce, je to dobré znamení;) ).
Těšíme se nashledanou příští pátek v Senátu!

Program konference:

Konference

„Evropské soudnictví na ústavní křižovatce“

která se uskuteční
dne 11. května 2007 od 9:00
v Jednacím sále Senátu
(vchod z Valdštejnské ulice, recepce A)


9.00 – 9.30
Prezence účastníků
9.30 – 9.40
Zahájení konference, přivítání v Senátu: Petr Pithart (1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky)
9.40 – 9.50
Zahájení konference: Karel Schwarzenberg (ministr zahraničních věcí ČR)

I. blok: Soudní dvůr jako součást soudního systému členských států – vrchol pyramidy nebo nástroj rozkladu soudních hierarchií?
9.50 – 10.20
Úvodní příspěvek: Soudní dvůr ES a jeho reforma (Tomáš Boček, vládní zmocněnec pro zastupování před Soudním dvorem ES a Soudem prvního stupně, MZV)
10.20 – 10.35
Přestávka
10.35 – 11.35
I. panel
předseda: Irena Pelikánová (soudkyně Soudu prvního stupně)
účastníci: Jan Passer (soudce Nejvyššího správního soudu), Richard Král (docent Katedry evropského práva, PrF UK), Jan Komárek (postgraduální student právnické fakulty Oxfordské univerzity)
11.35 – 12.30
Diskuze
12.30 – 14.00
Přestávka na oběd
14.00 – 14.05
Zahájení odpoledního bloku: Luděk Sefzig (předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR)

II. blok: Soudní dvůr jako neutrální arbitr sporů o rozdělení pravomocí mezi členskými státy a Evropskou unií nebo „motor integrace“?
14.05 – 14.35
Úvodní příspěvek: Jiří Malenovský (soudce Soudního dvora ES)
14.35 – 15.35
II. panel
předseda: Jan Kysela (tajemník Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury)
účastníci: Eliška Wagnerová (místopředsedkyně Ústavního soudu ČR), Zuzana Maršálková (Právní služba Evropské komise), Jiří Georgiev (Zahraniční odbor Kanceláře Senátu)
15:35 – 16:30
Diskuze
16.30 – 16.45
Shrnutí diskuse a závěrečné slovo: Ondřej Liška (předseda Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR)
16.45
Číše vína

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

A komu je konference určena? Doufám, že zejména našim zákonodárcům.:-)
Jana Jirkalová