středa 2. května 2007

Eurozatykač před Soudním dvorem

Pouze stručné upozornění na poslední chvíli - zítra v 9:30 by měl ESD vynést rozhodnutí ohledně slučitelnosti rámcového rozhodnutí o eurozatykači s čl. 34 (2)(b) a čl. 6(2) SEU (předběžná otázka ve věci C-303/05 Advocaten voor de Wereld podaná belgickým Arbitragehof (Cour d'arbitrage)), takže zájemcům o tento judikát doporučuji zítra sledovat internetové stránky ESD. Čekání na rozsudek si můžete krátit třeba četbou stanoviska generálního advokáta Colomera:-)

Žádné komentáře: