čtvrtek 10. května 2007

... the end of the world as we know it?

Ústavní výbor Sněmovny lordů dnes na svých internetových stránkách uveřejnil dokumenty, týkající se zahájení činnosti Ministerstva spravedlnosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (Ministry of Justice, s roztomilou zkratkou MoJ).

Na jednu stranu se jedná skutečně o historickou událost: Anglie ani Británie centrální MoJ nikdy neměla. Na druhou stranu se ale dnes už asi jedná jenom o změnu kosmetickou: od té doby, co existuje Department of Constitutional Affairs, který již de facto byl ministerstvem spravedlnosti (měl pod sebou Courts Service, tedy správu soudů a další agendu v kontinentálních státech typicky vykonávanou ministerstvy spravedlnosti), tak existuje správa „spravedlnosti“ na centrální úrovni. Nový MoJ pod sebe kromě správy soudů také převezme od Ministerstva vnitra (Home Office) správu vězení, probační službu a další věci související s ukládáním a výkonem trestu.

S tím, že by stvoření MoJ byly pouze kosmetické změny v rámci jednotlivých resortů nesouhlasí (nikoliv překvapivě) služebně starší soudci. Podle jejich názoru se jedná o zásadní posun v ústavních konvencích vlády ve Velké Británii. Požadují od nového MoJe, vlády Jejího Veličenstva a Lorda kancléře vyjasnění vztahů mezi MoJ a mocí soudní co se týká financování soudů, správy soudů a vztahů mezi mocí soudní a výkonnou. Že by se nám Británie napříště připojila k tradičním kontinentálním soudně-politickým tanečkům?

Žádné komentáře: