středa 7. března 2012

Za Davidem Seikelem

Vážení přátelé a kolegové,

mám smutnou povinnost oznámit Vám, že nás navždy opustil náš dlouholetý spolupracovník, poradce a přítel, dr. David Seikel.

Veřejné rozloučení s Dr. Davidem Seikelem se uskuteční dne 8. března v 8:40 v Malé obřadní síni Krematoria Strašnice, Vinohradská 2807, Praha 3. Prosím předejte informaci o rozloučení mezi ostatní kolegy a
přátele, kteří Davida znali.

Obřadu se rovněž zúčastní Davidovi přátelé, kteří ve středu odpoledne přilétají z USA a projevili zájem setkat se s Davidovými studenty. Prosím dejte mi vědět, pokud byste se s jeho přáteli chtěli ve středu večer setkat, či na rozloučení pronést pár slov. Květiny ponechané pro Davida v hale PF UK budou přeneseny na obřad. Děkuji všem za pěknou vzpomínku.

Chcete-li si připomenout, kým byl tento obdivuhodný člověk, dovolil jsem si připojit nekrolog.


Po velmi intenzivní kariéře advokáta ve Spojených státech se David usadil v Praze. Od roku 2004 intenzivně předával studentům své zkušenosti v oblasti moot courtů jako kouč a poradce řady soutěžních týmů úspěšně reprezentujících Právnickou fakultu UK na mezinárodních soutěžích ve Washingtonu (Jessup), Vídni (Willem C. Vis) a dalších městech Evropy (CEEM). V roce 2007 rovněž působil jako Národní administrátor pro soutěž Jessup v ČR a v posledních letech se účastnil Pražského Vis Pre-Mootu jako rozhodce. V roce 2005 také vyučoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze kurz "Legal Advocacy". Během svého studia právnické fakulty v Texasu se David zúčastnil osmi soutěží - moot courtů a vyhrál řadu ocenění, včetně šampionátu v Jessupu v roce 1971, a ceny Best Oralist Award (nejlepší řečník). Davidovo úmrtí bohužel jeho dlouhodobou spolupráci se studenty Právnické fakulty ukončilo. Pro nás studenty byla spolupráce s Davidem radost, účast na moot courtech byla úžasným zážitkem. David nás naučil hodně potřebného pro naší budoucí právní praxi. Za to vše bychom chtěli vyjádřit naše poděkování.

2004/2005 - Legal Advocacy: How to Prepare and Present An International Law Moot Court Case - výuka výběrového předmětu

2003/2004 - Jessup Moot Court - kouč a poradce
2004/2005 - Jessup Moot Court - kouč a poradce
2006/2007 - Jessup Moot Court - národní koordinátor pro ČR

2005/2006 - Central and Eastern European Moot Court Competition - kouč a poradce
2006/2007 - Central and Eastern European Moot Court Competition - kouč a poradce

2009/2010 - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot - poradce a rozhodce
2010/2011 - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -
poradce a rozhodce
2011/2012 - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -
poradce a rozhodce

___________________________________________________________________________

Dear friends and colleagues,

We regret to inform you that our colleague, advisor and friend, David Seikel has passed away.

As a reminder of this admirable person, please find attached his obituary.

You are invited to join us in the public memorial ceremony and goodbye to David Seikel that will take place on 8th March at 8:40 am in the Small ceremonial hall (Mala obradni sin) of the Krematorium Strasnice, Vinohradská 2807, Praha 3. Please distribute the information about the funeral ceremony among other Davids students and friends, so that they can attend. Thank you,

David Seikel was a retired US lawyer, specialized in business, securities, and investment litigation. In Prague, he has found a new pursuit in working with students. In 2005, he taught "Legal Advocacy" at the Charles University Faculty of Law. Also, he has helped coach Charles teams in the Jessup and in the Central & Eastern European mooting competitions. In 2007, he was the Czech National Administrator for the Jessup Competition. For the last two years, he served as an arbitrator at the Prague Vis Pre-Moot. Last year, he worked with the Charles Vis team. David Seikel was also former top USA debater and moot court champion. During law school, he competed in eight mooting competitions, winning numerous awards, including the 1971 Jessup Championship and Best Oralist Award. Unfortunately this sad news has ended his longterm cooperation with students of law school in Prague. For us, students, the cooperation with David Seikel was a source of pleasure, participation on moot courts was a tremendous experience and we have learned much for our legal practice. For all that, we would like to express our thanks.

2004/2005 - Legal Advocacy: How to Prepare and Present An International Law Moot Court Case - teaching facultative course

2003/2004 - Jessup Moot Court - coach and advisor
2004/2005 - Jessup Moot Court - coach and advisor
2006/2007 - Jessup Moot Court - national coordinator for the Czech Republic

2005/2006 - Central and Eastern European Moot Court Competition -
coach and advisor
2006/2007 - Central and Eastern European Moot Court Competition -
coach and advisor

2009/2010 - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -
advisor and arbitrator
2010/2011 - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -
advisor and arbitrator
2011/2012 - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot -
advisor and arbitrator

With kind regards,

Vojtěch Bartoš
President of the Common Law Society
,

3 komentáře:

Jan Komárek řekl(a)...

Nechtěl jsem rušit text, který mi poslali kolegové z CLS, tak se chci alespoň na tomto místě s Davidem rozloučit. Potkal jsem se s ním při koučování týmu v CEELMC v roce 2005-2006, kam mě velkoryse přizval. I pro mě byl ohromnou inspirací a je rozhodně jedním z nejlepších právníků, ale zároveň i inspirativních lidí, které jsem během svého potýkání se právem potkal. Je mi moc líto, že jsem schůzku s ním odkládal tak dlouho...

Martin Kopa řekl(a)...

Taky bych rád jménem všech, kdo se věnují mootům na olomoucké fakultě, vyjádřil naši lítost a smutek nad Davidovou smrtí. Mootologie (jak rád nazýval vše to skvělé, co mooty přináší) přišla o svého o guru, který bude nepochybně všem mootologům (a nejen jim) obrovsky chybět...

Martin Kopa

Anonymní řekl(a)...

Dovolím si také přispět. Pražský Vis Moot tým vděčí Davidovi za významný podíl na svých úspěších v soutěži. Davidovo nasazení, přístup ke studentům i právní argumentaci, jeho schopnost vidět „za roh“ a přicházet pořád s novými argumenty, ale i jeho slavné „grilování“ z pozice rozhodce nám umožnili rok od roku se zlepšovat a vnímat mooting jako jednu z nejúžasnějších věcí, kterou může student na právnické fakultě zažít. Bude nám chybět.

Stanislav Kuba