úterý 7. února 2012

Michal Ryška: Anketa k transparentnosti justice

Osobně se snažím velmi silně hlásit k myšlence, že transparentní výkon funkce soudce je nejen nezbytným předpokladem demokratické kontroly justice zvenčí, ale také nejlepším (byť zdaleka ne dokonalým) nástrojem k omezení rizika mediální dezinterpretace kauzy a manipulace s veřejným míněním. I vzhledem k tomu, že daná problematika je na Jiném právu občasným předmětem kritického zájmu (viz post Vojty Šimíčka), přidávám odkaz na inspirativní výsledky čerstvě publikované ankety. I přes poměrně nešťastně formulovanou otázku pěkně ilustrují, že optika posouzení této problematiky je mezi zdejší právní scénou zcela různorodá (a to i za situace, je-li zachována anonymita dotázaných právníků). Neměly by proto uniknout pozornosti místních čtenářů.

5 komentářů:

Tomáš Pecina řekl(a)...

Soudce musí obhájit svůj názor primárně v odůvodnění svého rozsudku. To však v praxi často spočívá v jedné rozvité větě, zbytek je bezpracný sandwich rekapitulace a nákladové části.

IMHO, čeští soudci se účasti na veřejné debatě (až na nečetné výjimky) brání nikoli proto, že by mohla ohrozit jejich nezávislost, ale že by se ukázala jejich chatrná odborná úroveň.

Anonymní řekl(a)...

ad Pecina : to bude asi tím, že právo ve valné většině soudních případů není žádná věda, takže požadavek odbornosti je nesmysl.

Jan Holousek

Lubomir Majercik řekl(a)...

Pro srovnání, kde je debata u nás a kde je debata v UK: UK Supreme Court is tweeting, but where are the other courts?. Autor si v tomto textu stěžuje, že britský Nejvyšší soud už o své činnosti tvítuje (což sleduje 4000 lidí), živě přenáší veřejná slyšení online a je celkově velmi uživatelsky přístupný. A co nižší soudy? Ty pouze zveřejňují svá rozhodnutí v snadno prohledatelné databázi, nic víc! No je toto možné?!

FORTUNA řekl(a)...

já si zase myslím, že soudci se žádné veřejné debaty účastnit nesmějí. To by byl v podstatě střet zájmů.
Advokáti, státní žalobci, atd., ano, soudci rozhodně ne.
Soudy musejí o své činnosti informovat,musejí umožnit všem přístup k jednání, nesmějí se nechat veřejností rušit. Ne jako jeden soudce, který se bál veřejnosti a před začátkem soudního řízení si zavolal policisty a nechal kromě asi 5 lidí ostatní vytlačit z budovy soudu. To pak není soud.

Jan Potměšil řekl(a)...

Po přečtení postu doc. Šimíčka i komentářů/reakcí z oné ankety upozorňuji na obsáhlý rozhovor s místopředsedkyní ÚS Eliškou Wagnerovou v posledním Respektu zde.

Jmenovaná je velmi otevřená, a ač s ní v řadě věcí více či méně nesouhlasím, myslím, že je v pořádku, když své názory otevřeně říká. Víme, kdo soudí, jak soudí, proč tak soudí, může nad rámec odůvodnění obhajovat svá rozhodnutí, vysvětlovat své názory, motivy, přijímat kritiku i souhlas (EW má jistě řadu příznivců a nikoliv bezdůvodně). Nevidím v tom žádný problém, zejména, pokud jde o věci již rozsouzené. Co se mi už moc nezdá, je, když dotyčná výslovně nabádá, s čím konkrétně se mají lidé či ústavní orgány na ÚS obracet, aby to ÚS mohl zrušit, protože to ona považuje za protiústavní (jakkoliv s ní tentokrát většinou souhlasím). Pokud ji někdo vyslyší (jak se stalo i ve věci Melčák), myslím, že by se měla vyloučit pro podjatost, alespoň pokud by se řídila názorem ÚS, který komentuje doc. Šimíček.