středa 8. února 2012

Ľubomír Majerčík: Peter Tomka předsedou Mezinárodního soudního dvora

Jaký je hierarchicky nejvýše postavený mezinárodní soud? Debaty o fragmentaci mezinárodního práva stranou – hlavním soudním tělesem Organizace spojených národů je Mezinárodní soudní dvůr. Kdo stojí od pondělka v jeho čele? Slovenský soudce Peter Tomka.

Peter Tomka je společně s japonským soudcem Owadou nejdéle sloužícím soudcem zasedajícím v haagském Peace Palace. Oba byli (znovu)zvoleni Valným shromážděním a Radou bezpečnosti OSN k devítiletým mandátům počínajícími od roku 2003 a 2012. Hisashi Owada si předsednictví vyzkoušel v letech 2009-2012 a nyní předal žezlo svému slovenskému kolegovi.

Dalo by se snadno namítnout, že soudce Tomka si jako dosavadní místopředseda předsednické místo svým způsobem zasloužil. Jednak to ale zdaleka není pravidlem: předchozí místopředseda byl povolán zachraňovat jordánskou politiku, kde ho záhy jmenovali premiérem. (Ne že by aktuální slovenská politika rovněž nepotřebovala záchranu.) Především však pohled na životopis Petra Tomky vypovídá o jeho dlouholeté kariéře mísící vysokou diplomacii s mezinárodněprávními posty.

Účast soudců pocházejících z česko-slovenských končin je u Mezinárodního soudního dvora minimální. Ve věcí Corfu Channel (1948) zasedal Igor Daxner jako ad hoc soudce zastupující Albánii, ze zdravotních důvodů byl vystřídaný Bohuslavem Ečerem. Ve věci Aerial Incident of 27 July 1955 (1959) zastupoval Bulharsko ad hoc soudce Jaroslav Žourek, známý propagátor “socialistické vědy mezinárodního práva”. Z toho důvodu je volba Petra Tomka nejspíš nejvýše dosažená judiciální meta v mezinárodním právu v slovenské a potažmo československé právní historii.

Jaká bude nyní role soudce Tomky? Na rozhodnutí MSD čeká řada zajímavých případů, mj. spor mezi Chorvatskem a Srbskem vznesený na základě Úmluvy o genocidě. Předseda může mít rozhodující hlas, dojde-li ke shodě, řídí veřejná slyšení, ale také soud reprezentuje v rámci OSN i navenek. Britská soudkyně Rosalyn Higgins, jež předsedala MSD v letech 2006 - 2009, měla podle rozhovorů (zde nebo zde) velmi jasnou představu o úloze soudu, jeho slabinách i možnostech reformy. Z jejích slov vyplývá, že se jedná o náročnou pozici kladoucí jak vysoké odborné, tak osobnostní nároky. Doufejme, že se soudci Tomkovi povede proplout nástrahami tak exponovaného místa dobře a dále přispěje k propagaci mírového urovnávání sporů.

1 komentář:

kocour řekl(a)...

Peteru Tomkovi upřímné blahopřání.

A jsme-li u českých, resp. čsl. mezinárodněprávních špiček, asi by měl být zmíněn i Václav Mikulka, ředitel kodifikační divize UN Office of Legal Affairs.

Pavel Hasenkopf