středa 1. února 2012

Rozloučení s Ladislavem Vyhnánkem a přivítání Jana Kratochvíla

Leden utekl jak voda a tak přichází další střídání stráží na postu hostů Jiného práva. V prvé řadě bychom chtěli poděkovat našemu lednovému hostu Ladislavu Vyhnánkovi za jeho podnětné posty o ústavním přezkumu sociálních práv. Budeme jen rádi, když se debaty na Jiném právu bude účastnit i nadále, ať už jako komentátor nebo jako občasný blogger.

Současně s potěšením vítám a představuji hosta únorového – Jana Kratochvíla. Honza působí jako právník v české sekci Kanceláře Evropského soudu pro lidská práva, a tudíž by nám mohl umožnit nahlédnout „pod pokličku“ této štrasburské instituce. Nečekám, že Honza konečně splní sen všech stěžovatelů před Evropským soudem pro lidská práva a ozřejmí, jak vypadá ta „kouzelná štrasburská tabulka“ (prý vůbec neexistuje), podle které se vypočítává výše přiznané materiální a morální újmy, ale těším se i na jiné „povídačky ze Štrasburku“. Honza (naštěstí) nezanevřel ani na akademické psaní, a tak se můžeme třeba dočkat i pokračování debaty nad ochranou sociálních práv (Honzovi na toto téma nedávno vyšla kniha) či nad úskalími doktríny prostoru pro uvážení ve štrasburské judikatuře (viz jeho článek v Netherlands Quarterly of Human Rights). Přejeme Honzovi, aby jeho hostování na Jiném právu bylo pro něj příjemnou zkušeností, a čtenářům jeho postů inspirativní čtení.

Žádné komentáře: