pátek 1. září 2017

Nabídka stáže v rámci mezinárodní konference: Immigration Detention of Children: Coming to a Close?

Ministerstvo spravedlnosti ČR hledá stážisty pro organizaci mezinárodní konference "Immigration Detention of Children: Coming to a Close?" pořádané ve dnech 25. - 26. září 2017 v paláci Žofín v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Více info zde.

Žádné komentáře: