05 září 2017

Adriena Petrová: European Lawyers Programme v Edinburghu

European Lawyers Programme predstavuje 3-mesačný program pre 10 právnikov z Európskej únie, v rámci ktorého majú možnosť nadobudnúť znalosti o škótskom práve a spolupracovať so škótskymi advokátmi. 

Po absolvovaní programu majú účastníci možnosť stať sa členmi European Lawyers Association (ELA) a program predstavuje dobrý základ pre zloženie skúšky spôsobilosti (Aptitude test), na základe ktorej sa môžu kvalifikovať ako škótski právnici (solicitors). Účastník obdrží taktiež certifikát o úspešnom absolvovaní programu.

Program je rozdelený na dve časti, pričom počas prvých dvoch týždňov absolvuje účastník úvod do problematiky škótskeho právneho systému a zvyšný čas je účastník priradený ku konkrétnemu junior advokátovi, senior advokátovi (Queen’s counsel) a sudcovi najvyššieho súdu v Škótsku (Court of Session / High Court of Justiciary).

Národný zástupca European Lawyers Association pre Slovenskú a Českú republiku je Adriena Petrová (adriena.petrova@gmail.com). Deadline na zaslanie prihlášky je 31.10.2017

Termín ELP 2018 je od 03.04.2018 do 29.06.2018. Podmienkou účasti je ukončené právne vzdelanie, minimálna dvojročná právna prax a dobrá znalosť anglického jazyka (na úrovni IELTS 7.0 alebo TOEFL 100). Účasť je bezplatná, ale účastník si musí pokryť náklady na svoj pobyt v Edinburghu.

Link na článok o tohtoročnom ELP: http://www.scottishlegal.com/2017/06/27/eurodevils-say-thanks-for-experience-of-a-lifetime/

Článok na najpravo.sk: http://www.najpravo.sk/clanky/zazi-european-lawyers-programme-2018.html

Žádné komentáře: