čtvrtek 4. května 2017

Pozvánka na konferenci "Beyond Compliance" v Brně

Ústav pro otázky soudnictví Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na konferenci organizovanou v rámci projektu GAČR „Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni“, která se uskuteční v pondělí 29. května 2017 v aule Fakulty sociálních studií MU v Brně. Hlavní příspěvek konference prosloví soudce Soudního dvora EU prof. Jiří Malenovský. Mezi další řečníky budou patřit experti z ústavních soudů České republiky a Slovenska a odborníci na obecné soudy a legislativní orgány v obou zemích.

Cílem konference je odhalit vliv rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na praxi českých a slovenských legislativních a soudních orgánů. Zkoumá, jaký význam mají taková rozhodnutí ve vnitrostátní praxi, jak s nimi české a slovenské orgány pracují a do jaké míry ovlivňují jejich činnost. Název projektu „Beyond Compliance“ naznačuje snahu vystoupit nad rámec implementace konkrétních rozhodnutí proti České či Slovenské republice a identifikovat dlouhodobější a hlubší dopady, jež členství v mezinárodním lidskoprávním režimu přináší.

Jednotliví panelisté se proto pokusí také zodpovědět, zda vnitrostátní orgány, soudy či parlamenty ve své praxi zohledňují také rozhodnutí, která byla vynesena vůči jiným státům? Dále například jestli se pro sledování mezinárodních lidskoprávních rozhodnutí používají speciální informační kanály či byla přijata zvláštní institucionální opatření, jak mezinárodní lidskoprávní judikatura ovlivňuje způsoby argumentace vnitrostátních soudů a jestli dochází k přejímání konceptů vyvinutých na mezinárodní úrovni.

Předběžný program
9:00-9:15          Uvítání a představení projektu  (David Kosař, řešitel projektu)
9:15-9:35          Teoretický rámec a shrnutí stavu poznání (Hubert Smekal)
9:35-10:50        Keynote speech: Jiří Malenovský: „Politické a právní souvislosti vnitrostátní implementace mezinárodních rozhodnutí: těžké plody na slabých větvích“
10:50-11:15      Coffee Break

11:15-12:45     Panel I. Mezinárodní lidskoprávní rozhodnutí a vnitrostátní soudy
moderátor: Hubert Smekal

Ladislav Vyhnánek a Jan Kratochvíl: Ústavní soud ČR a judikatura mezinárodních lidskoprávních těles  
                                   Ján Štiavnický: Slovenský Ústavný súd a mezinárodné ľudskoprávne závazky
Katarína Šipulová a Dušan Sulitka: Beyond Compliance pohľadom národných českých súdov: NSS a NS
Jan Šikuta: Aplikácia a implementácia medzinárodného práva ľudských práv pohľadom NS

12:45-14:00     Oběd
14:00-15:30     Panel II: Mezinárodní lidskoprávní rozhodnutí a vnitrostátní politiky
moderátor: Katarína Šipulová

Jan Petrov: Legislativní reakce ČR na judikaturu ESLP
Michal Zemaník: Slovenská republika pred ESLP: demokratizácia a implementácia mezinárodných ľudskoprávnych rozhodnutí
Ľubomír Majerčík: Obnova řízení po rozsudku ESLP z pohledu stěžovatele


15:30-16:00      Coffee Break

16:00-17:30       Kulatý stůl: Koordinace a dohled nad implementací mezinárodních lidskoprávních rozhodnutí
Vít A. Schorm , Marica Pirošíková, Ivo Pospíšil

Závěrečná diskuse


Registrace na konferenci je možná do 25. května 2017 na emailové adrese veronika.slovackova@law.muni.cz.

Žádné komentáře: