úterý 9. května 2017

Jubilejní ročník Karlovarských právnických dnů, 8. - 10. června 2017

Již po pětadvacáté se ve dnech 8. – 10. 6. 2017 uskuteční v Karlových Varech (nově v Grandhotelu Ambassador Národní dům) tradiční právnická konference, která i letos nabízí příspěvky na aktuální témata přednesené osobami, které mají ve svých oborech co říci.

Program:

Civilní blok se bude zabývat např. postoupením pohledávky, započtením, narovnáním či spotřebitelskými smlouvami. Vystoupí v něm mj. soudce Nejvyššího soudu Pavel Horák či profesoři Eliáš, Bejček, Fiala.

Vojtěch Šimíček z Ústavního soudu bude hovořit o právu na zákonného soudce a jeho výkladu v soudní praxi. Velice zajímavou diskusi slibuje blok na téma právo a internet, kde se budou pánové Polčák, Korbel, Maisner a jejich rakouská kolegyně prof. Christiane Wendehorst zabývat např. odpovědností internetových platforem (Uber, Airbnb apod.) nebo „elektronickou“ advokacií.


V trestněprávním bloku se vedle vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové tentokráte představí i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a také předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal, jenž patří mezi pravidelné účastníky konference, stejně jako ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který bude hodnotit realizaci některých záměrů svého resortu.

Účast předních postav české justice bude na konferenci téměř kompletní, neboť k tématu správního soudnictví vystoupí předseda NSS Josef Baxa. České soudce doplní jejich kolegové z lucemburského Tribunálu v osobách prof. Ireny Pelikánové a Deana Spielmanna, který v minulosti působil i jako předseda ESLP.

V poslední den konference bude hovořit prof. Ivo Telec na téma kolektivní správy autorských práv, zatímco o insolvenční právo se podělí soudci Nejvyššího soudu Krčmář a Púry (z pohledu trestní odpovědnosti), které doplnění doc. Kristián Csach. Stranou ani tentokráte nezůstane ani korporátní právo, k jehož aktuálním otázkám promluví např. prof. Dědič. doc. Štenglová či soudce Nejvyššího soudu Petr Šuk.

Na programu je samozřejmě i slavnostní večer s vyhlašováním nejlepších právnických publikací, časopisů a judikátu a celou konferenci uzavře vystoupení českého velvyslance v Rakousku, Jana Sechtera. Podrobnosti k programu naleznete na http://www.kjt.cz.

Žádné komentáře: