pátek 5. května 2017

Cesta na sever - přivítání Elišky Pírkové

Českých a slovenských právníků, kteří se toulají po světě, je - zdá se - pořád dost. Navíc jsou stále ochotni se podělit se s námi o své zážitky, dojmy a názory. Patří k nim i Eliška Pírková, která se uvolila být naší hostkou na měsíc květen.

Eliška je typickou euroobčankou. Narodila se českým rodičům na Slovensku, po studiích v Bratislavě zamířila do nizozemského Groningenu a následně na EIUC v Benátkách. Pak vyrazila na sever – už čtyři a půl roku žije ve Finsku. Na katedře ústavního práva Helsinské univerzity právě dokončuje doktorát na téma Regulační systémy svobody projevu na internetu. Kromě toho pracuje na výzkumném projektu Laws of Surveillance and Security (LOSS) financovaném Finskou akademií. V minulosti působila v mezinárodních organizacích i v nevládním sektoru. Je editorkou sekce pro lidská práva ve Finnish Yearbook of International Law. Zajímá se o otázky svobody projevu a digitalizace, hate speech online a ochrany menšin.

Těšíme se na její posty!

Žádné komentáře: