pátek 6. května 2016

Nové Bulletiny Centra pro lidská práva a demokratizaci

V posledních dvou číslech Bulletinu CLPD se objevily kromě dalšího zajímavého čtení i poměrně mimořádné kousky. V březnu to byl exkluzivní rozhovor s prof. Manfredem Nowakem, profesorem vídeňské univerzity a světově uznávaným odborníkem na lidská práva. V dubnovém Bulletinu pak vyšel článek od doc. Veroniky Bílkové a ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové z posledního zasedání Benátské komise Rady Evropy, která vydala své stanovisko ke krizi okolo polského ústavního soudu. S Polskem nedávno zahájila Evropská komise dialog o stavu právního státu podle mechanismu, který má určit, zda existují důvody uvalení sankcí na členský stát EU, jenž by hrubým způsobem porušoval základní zásady EU. Autorky ukazují, jak o situaci v Polsku a o dalších aktuálních otázkách debatuje elita evropského ústavního práva.

V březnu publikovaný rozhovor s Manfredem Nowakem se zabývá především myšlenkou zřízení Světového soudu pro lidská práva. Jedná se o relativně obsáhlý rozhovor, který vedl Honza Lhotský, a který představuje náhled do kuchyně tohoto záměru i jeho setkání s realitou politické vůle států.

V dubnovém čísle Bulletinu vyšel článek od českých zástupkyň v Benátské komisi, tedy Veroniky Bílkové a Kateřiny Šimáčkové. Benátská komise je poradní orgán Rady Evropy pro otázky ústavnosti, který se vyvinul v jeden z nejuznávanějších právních think-tanků v Evropě. Veronika Bílková a Kateřina Šimáčková informují o třaskavém jednání, které se týkalo vývoje v Polsku, kde konzervativní vláda osekává některé ze základních elementů liberálně-demokratického právního státu. Evropská unie opět zažívá situaci, kdy se jejím představitelům nelíbí vnitřní vývoj v jednom z členských států, nicméně nemá účinné nástroje k odvrácení negativních následků.

Kromě výše uvedeného je v Bulletinech i další výrazný obsah. Třeba přehled judikatury Ústavního soudu v roce 2015 od Ľubomíra Majerčíka, vedoucího analytického odboru Ústavního soudu ČR, nebo přehled poslední judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Dále jsou v Bulletinu články o mezinárodní trestní justici, vztahu byznysu a lidských práv a také novinky z České republiky, kde se například jedná o právní otázky spojené s očkováním nebo o potíže Bloku proti islámu.

Žádné komentáře: