pátek 13. června 2014

Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP hledá právníčku/právníka

Ministerstvo spravedlnosti přijme právničku/právníka do kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva.

Náplň práce
Různé činnosti spojené s obhajobou České republiky v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku a před Výborem OSN pro lidská práva v Ženevě (získávání a příprava podkladů od dotčených orgánů, samostatná tvorba koncepce a následná redakce stanovisek vlády k přijatelnosti a odůvodněnosti stížností/oznámení, účast na ústních jednáních atd.) a s koordinací provádění přijatých rozhodnutí těchto orgánů na vnitrostátní úrovni. Zajišťování informovanosti odborné veřejnosti o judikatuře ESLP (tvorba obsahu Zpravodaje kanceláře vládního zmocněnce a databáze judikatury ESLP v českém jazyce). Účast na legislativní činnosti (připomínky k návrhům právních předpisů z hlediska jejich slučitelnosti s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a účast na tvorbě právních předpisů zohledňujících vývoj judikatury ESLP). Poskytování poradenství v otázkách Úmluvy a Paktu ostatním složkám ministerstva a justice. Příležitostná lektorská činnost.

Požadujeme
Spolehlivost při plnění svěřených úkolů, schopnost velmi dobré právní analýzy a argumentace, samostatnost, iniciativu, zájem o danou problematiku. Vysokoškolské právnické vzdělání, orientace v českém právním řádu. Znalost FJ a/nebo AJ na vysoké úrovni (např. státní jazyková zkouška všeobecná, CAE, TOEFL 550-677, DALF apod.); alespoň dobrá pasivní znalost druhého jazyka výhodou. Standardní schopnost práce s PC.

Další informace
Platové zařazení podle zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Pracovní poměr na dobu 1 roku. Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor. Uchazečům, kteří u pohovoru uspějí, bude zadáno vypracování písemného úkolu ověřujícího jazykové, analytické a argumentační schopnosti.

Nástup
Dle dohody (po 31. 7. 2014).

Kontakt
Motivační dopis, strukturovaný životopis a ukázku vlastní písemné práce (např. diplomová práce, odborný článek apod., v českém i anglickém nebo francouzském jazyce) zasílejte na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, kancelář vládního zmocněnce, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, nebo mailem na kvz@msp.justice.cz. .

Žádné komentáře: