pátek 18. října 2013

Místopředseda Nejvyššího správního soudu hledá vhodného kandidáta na místo asistenta či asistentky

Kromě zvyklých požadavků pro výkon této práce (především zpracovávání podkladových a dalších materiálů pro rozhodovací činnost soudce a pomoc při řízení správy soudu), kterými jsou především vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru právo, bezúhonnost, české státní občanství, správné logické myšlení, dobrá schopnost právní argumentace, výborná znalost jednoho světového jazyka, znalost práce v právních informačních systémech včetně zahraničních, plná počítačová gramotnost (zde W7 a MS Office 2007, právní informační databáze včetně interních) se dále požaduje:

- bezvadná znalost českého jazyka,
- nadprůměrné stylizační schopnosti,
- velmi dobrá orientace i v právu soukromém, zejména obchodním, vzhledem k agendě správy soudu,
- dostatečně vyzrálá osobnost schopná bezproblémové spolupráce v kolektivu.

Ukončení magisterského studia v lednu či únoru 2014 není v zásadě překážkou účasti ve výběrovém řízení. Jako bonus, který může v případě rovnosti bodů rozhodnout, budou vítány dobrý vztah ke krásné literatuře, vážné hudbě, modernímu výtvarnému umění, historii a znalosti z těchto oborů.

Uchazeči zašlou svůj podrobný životopis a motivační dopis personálnímu oddělení soudu na adresu jana.humplikova@nssoud.cz do 15. listopadu. Předběžně vybraní budou pozváni k osobnímu pohovoru a podrobí se případně písemným testům.

Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek (se zkušební dobou), který se řídí § 14 soudního řádu správního a dále zákoníkem práce. Platové ohodnocení se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyhláškou č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Žádné komentáře: