pondělí 14. listopadu 2011

Volné místo na NSS (zn. jiný humor mezi zajíci a starými právními psy)

Místopředseda Nejvyššího správního soudu hledá vhodného kandidáta na místo asistenta či asistentky.

Kromě zvyklých požadavků pro výkon této práce (především zpracovávání podkladových a dalších materiálů pro rozhodovací činnost soudce a pomoc při řízení správy soudu), kterými jsou především vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru právo, bezúhonnost, české státní občanství, správné logické myšlení, dobrá schopnost právní argumentace, výborná znalost jednoho světového jazyka, znalost práce v právních informačních systémech včetně zahraničních, plná počítačová gramotnost (zde W7 a MS Office 2007) se dále požaduje:

- bezvadná znalost českého jazyka
- nadprůměrné stylizační schopnosti
- velmi dobrá orientace v právu soukromém, zejména obchodním
- dostatečně vyzrálá osobnost schopná bezproblémové spolupráce v kolektivu mladých právních zajíců a starých právních psů
- smysl pro humor, u Nejvyššího správního soudu „jiný“.

Jako bonus, který může v případě rovnosti bodů rozhodnout, budou vítány dobrý vztah ke krásné literatuře, vážné hudbě, modernímu výtvarnému umění, historii a znalosti z těchto oborů.

Šance uchazečů se zvyšují, protože osmý senát soudu hledá celkem tři asistenty, dva s nástupem „co nejdříve“.

Uchazeči zašlou svůj podrobný životopis a motivační dopis personálnímu oddělení soudu na adresu renata.balikova(at)nssoud.cz do konce listopadu. Předběžně vybraní se podrobí náročnějšímu písemnému testu, úspěšní pak také osobnímu pohovoru s celým senátem.

Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek, který se řídí § 14 soudního řádu správního a dále zákoníkem práce. Platové ohodnocení se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyhláškou č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

1 komentář:

Guy Peters řekl(a)...

K hlavním kvalifikačním předpokladům patří rovněž zevrubná znalost judikátu č. 1390 (rozsudek NSS z 24. 8. 2005, čj. 1 Ads 20/2003–24, SJS 1390), zejména bezchybná citace právní věty.