čtvrtek 17. listopadu 2011

Svoboda shromažďovací a Occupy Wall Street

„Nejvyšší soud státu New York“ (Supreme Court of the State of New York), což je přes svůj název prvoinstanční newyorský soud, vynesl důležitý předběžný verdikt v kauze hnutí Occupy Wall Street. Od 17. 9. 2011 začali aktivisté okupovat Zuccottiho park v dolní části Manhattanu, nedaleko Wall Street. Zuccottiho park je soukromá plocha, která byla od okamžiku svého vzniku věnována pro veřejné užívání. Vlastníkem je Brookfield Properties, Inc. V průběhu okupace vlastník změnil pravidla užívání parku. Nově zakázal v parku stany, kampování, ležení na trávě atd. Toto úterý v jednu hodinu ráno do parku vstoupila policie, která demonstranty z parku vyhnala. Ještě týž den padla dvě soudní rozhodnutí. První rozhodnutí newyorského soudu z úterního rána (v 6:30!), které policii zakázalo zasahovat proti demonstrantům, bylo ještě odpoledne nahrazeno novým předběžným opatřením, které bylo vůči demonstrantům již tvrdší.

V kauze Waller v City of New York prvoinstanční newyorský soud mj. rozhodl, že na protesty odehrávající se na soukromém pozemku, který byl věnován veřejnému užívání, se vztahuje ústavní ochrana svobody slova a svobody shromažďovací. V tomto bodě aktivisté uspěli. Ale i ústavní právo může podléhat omezením, která jsou přiměřená ve vztahu k čase, místu a způsobu konání protestu. Takovýmto přiměřeným omezením mohou být i nová pravidla, vytyčená vlastníkem pozemků v Zuccottiho parku: zákaz stavby stanů, používání plynu, shromažďování odpadků atd. „Navrhovatelé neprokázali, že mají [ústavní] právo zůstat v Zuccottiho parku s jejich stany, stavbami, generátory, a jinými instalacemi, které vylučují právo na veřejné užívání [parku] ze strany jiných […]“. Soud tedy nebrání demonstracím v Zuccottiho parku, brání ale dlouhodobé okupaci parku. Právo demonstrovat na veřejném prostranství se tedy podle prvostupňového soudu nerovná právu okupovat veřejné prostranství. Tím bylo přinejmenším soudem prvního stupně znemožněno pokračování okupační akce.

Je jasné, že věc úterním rozhodnutím neskončila. V New Yorku se asi protesty vystupňují, současně bude pokračovat právní bitva o výklad svobody shromažďovací. Připomínám, že obdobná hnutí začala na jaře ve Španělsku (a v jiném stylu též v arabském světě), není mi ale nic známo, že by v Evropě proti demonstrantům zasahoval stát, a svobodu shromažďovací vykládal v americkém stylu soud.

13 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Proti španělským demonstracím, mimochodem daleko početnějším než v USA, policie tento rok zasáhla již několikrát a hodně tvrdě.

Jan Veselý

Jan Potměšil řekl(a)...

Mezi jednorázovým využitím veřejného prostranství pro demonstraci, a permanentní okupací (blokádou?) asi je určitý rozdíl. Na druhé straně je otázkou, zda by veřejná moc byla stejně aktivní, pokud by tam stanovala Tea party nebo svazáci s transparenty typu Mises rulez, bránící nebohý kapitál před zlotřilými levičáky a státními paternalisty. Některé novinové články nekriticky přejímající údajné důvody vyklizení (nepořádek, drogy) mi vzbuzují asociace nas proslulý díl Mimikry vypořádávající se s protistátními živly.

Martin Pánek řekl(a)...

Pane Potměšile, proč mluvíte tak hloupě? Misesovci jsou (v tomto ohledu stejně jako vaši milci) proti tomu, aby stát lil peníze do velkých bank a firem, zachraňoval je atp. Takže pokud by tam nějací misesovci byli -- a prý dokonce jsou -- v zásadě by se jejich pozice tolik nelišila.

Akorát by na rozdíl od různých 99% lidí nepožadovali ekonomické nesmysly. Podívejte se třeba na Petera Schiffa, co říkal na shromáždění OWS. (http://youtu.be/UGL-Ex1CD1c)

Jan Potměšil řekl(a)...

Ad MP: Díky za korekci, zkuste tedy Misese vypustit a ponechat zbytek. Myšlenkou mělo být to, že (ne)akceptace projevů občanské společnosti, mj. veřejnou mocí (a její mediální interpretace) může být hodně závislá na tom, zda je v souladu či v rozporu s názory a zájmy aktuálních držitelů toho správného a jediného názoru (ekonomického, politického). Kdo je v rozporu, spíše bude (nyní) onálepkován jako živel, levičák, "alternativní mládež" apod., čímž se vyhneme diskuzi nad tím, co říká nebo prezentuje a snáze jej odklidíme (z parku, z diskuze). Jinak nejde o mé milce, vadí mi extrémy napravo i nalevo.

Šimon Klein řekl(a)...

Jan Potměšil:
Jistě by bylo velmi zajímavé to zjistit, leč nezdá se mi, že by příznivci Tea party jevili tendence okupovat nějaká veřejná prostranství.

Vojtěch J. Cepl řekl(a)...

Zvláštní, že se ani v nejsvobodnějších možných podmínkách nedaří vzdálenému pozorovateli rozhodnout, zda jde o obvyklý protestní folklór, nebo o něco opravdu vážného.

Jan Potměšil řekl(a)...

Ad ŠK: Alespoň dle Romana Jocha po sobě Tea Party vždy hezky uklidí a demonstrují jen odpoledne:-) Viz
Události, komentáře s Romanem Jochem a Ondřejem Slačálkem, od 26.minuty zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/211411000371115/video/

Anonymní řekl(a)...

Na jednu stranu chápu, že protesty proti XZ ke svobodě patří, na druhou stranu masové zabrání cizího majetku na určitou dobu, resp. na dobu neurčitou vykazuje jasné známky činnosti lidových milicí v únoru 1948. Rozlišení obou situací vidím pouze následně, ve výsledku celé akce. Takže já bych je klidně vyklidil, protože nevím, kdy se to může zvrhnoout v "revoluci". Nezapomínejme, že i u nás čekáme na akci po 20 letech (1918,1938,1948,1968,1989,?).

Petr Musílek

Jan Potměšil řekl(a)...

Ad JM: Myslím, že rozdíl je podstatný. Zatímco milice přebíraly fce státu, zastrašovaly lidi, obsazovaly soukromý majetek a usilovaly o násilnou změnu režimu v kontextu široce organizovaného puče, zde je obsazen majetek veřejný (veřejné prostranství), byť na delší dobu, než je obvyklé, zbraně chybí a jde především o apel a vyjádření názoru.
Reakce se pak jeví být skutečně přehnané a totalitární rysy vykazující, viz třeba výcuc BL z Guardianu (jakkoliv možná s alarmistickým titulkem) zde: http://www.blisty.cz/art/61174.html, který zpochybňuje teorie (třeba p. Jocha), jak se zasahuje vlastně jen kvůli hygieně apod. Dotyčný (a nejen on) myslím zapomíná, že i v hnutí Occupy jsou daňoví poplatníci a občané, ne nějaké dehumanizované asociální, klid na práci narušující, individua. Myslím, že je chybou vůbec nepřemýšlet, kde se to vzalo, proč, co ti lidé říkají, zda v něčem nemají pravdu, byť mohou působit zmateně - a místo toho je jen potlačit a zadupat. To není moc demokratické - aspoň ve smyslu Voltairova nesouhlasím s vámi, ale budu bojovat za vaše právo to říkat.

Anonymní řekl(a)...

ad Petr Musílek

Zuccottiho park v našem pojetí splňuje podmínku veřejného prostranství ve smyslu § 34 zákona o obcích - Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Důležitý v tomto případě konec věty ...a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, tedy nelze vyhnat někoho jenom z důvodu, že je to cizí majetek.

Revoluce po dvaceti letech byly asi doménou pouze 20. století - v 18.stol se nic takového nekonalo a jak je vidět, tak ve 21. století je rovněž "ticho po pěšině". Mě to také mrzí, revoluce dělá omladina, a ta dnešní omladina sedí na zadku u počítače a dělá revoluce ve virtuálním světě ve všech těch strategických hrách (zde by mohla nějaká firma přijít se strategickou hrou "jak se dělá revoluce":-) a na konci vyzvat omladinu, aby konečně vyrazila do ulic).


ad Jan Potměšil:
Nevím jak účastníci Tea Party, ale účastníci jiných "parties" z anarchisticko-levicového spektra vcelku úspěšně provádí i několikadenní (i týdenní) okupace určitého území v rytmu kolem 160BPM :-):-)

ad Jan Veselý:
Naprostý souhlas. U nás zasáhnout policie jako ve Španělsku, tak by to stálo minimálně místo ministra vnitra, policejního prezidenta a velící akce by byl "lynčován". Z hlediska taktiky zákroku vs. zákonnosti, resp. mezí zákonnosti to co u nás policie provede je slabý odvárek - stačí srovnat videa ze Španělska s videem například se zásahem na Czechteku. I naprostému lajkovi je jasné, že jde o zcela jinou dimenzi zákroku policie.

A nedělám si iluze (se svojí skromnou znalostí policejní taktiky ve světě), že NYPD nebude váhat zakročit i s použitím gumových projektilů do brokovnic (ty mimochodem nebyly v ČR použity proti demonstracím nikdy - a to ani na MMF 2000 či NATO 2002).


Patrik Šebesta

Anonymní řekl(a)...

Problém je, že svobodná společnost je vždy ohrožena ze své podstaty extremismem zleva i zprava už jen tím, že jej nechá rozbujet do značných forem. Případný policejní zásah je pak jen slabý odvar toho, jak by zatočila se svými odpůrci jakákoli nesvobodná společnost. Nicméně k životu v luxusu svobodné společnost patří být velmi rozhořčen takovýmmto zásahem, srovnávat ho se zásahy v nesvobodných společnostech (jímž pochopitelně není) a vůbec se těšit všem dalším výsadám svobody, především výsadě být po tom všem stále naživu. Zanikne-li některá svobodná společnost, jak učí dějiny, idealisté takového typu jako ti z WS by šli na řadu hned druzí.
T. Heide

Jan Potměšil řekl(a)...

Bez hodnotícího komemtáře přidávám odkaz na zpravodajství o právní obraně vůči rozhánění shromáždění hnutí Occupy:
http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/01/civil-rights-lawyers-fight-occupy-evictions

Anonymní řekl(a)...

Ad T. Heide:

Problém vidím skôr v tom, že extrémisti vedia svoj názor definovať jednoducho a účelne, kdežto "slobodná spoločnosť" nie je poriadne definovaná a nie sú tomu prispôsobené právne normy. Akýkoľvek "fail slobodnej spoločnosti" nahráva extrémistom a toto využili aj tí najhorší zločinci 20. storočia - nacisti, fašisti, komunisti (marxisti-leninisti) ...

K "výsadám slobodnej spoločnosti", ktorá je zároveň právnym štátom, patrí aj dožadovať sa vyvodenia zodpovednosti za takýto zásah, ak nebol v súlade s právom. Taktiež tam patrí aj vecná a primeraná kritika jeho prípadnej protiprávnosti.

Preto zväčša súhlas s P. Šebestom a J. Potměšilom.