sobota 21. listopadu 2009

Jan Kysela: Osobní vzpomínka na prof. Vojtěcha Cepla

20. výročí sametové revoluce je poněkud nešťastně provázeno připomenutími pomíjivosti lidského života. V krátké době nás opustili dva z předních členů prvního Ústavního soudu, Vladimír Klokočka a Vojtěch Cepl. S prof. Vojtěchem Ceplem jsem se po delší dobu znal osobně, proto bych chtěl jeho památce přispět malým a značně neutříděným ohlédnutím.

Pomineme-li pražskou fakultu, přišel jsem jako student s právem do styku prvně ve specifickém prostředí právní komise ČSSD. Shodou okolností, ani jedna ze zmíněných platforem nebyla právě proceplovská; v oblibě jej ovšem měl můj učitel prof. Jiří Boguszak. V. Cepla jsem tedy podle jména poznal spíše jako někoho značně problematického co do názorů, formy jejich prezentace, pracovních návyků apod. Mnohým zjevně připadalo jeho chování značně urážlivým.

Prvně jsem jej viděl počátkem roku 1997, když přišel do Senátu navštívit dávného přítele Petra Pitharta. Dojem? Vysoký muž kypící energií, sebevědomím, vtipy… To vydrželo ještě řádku let, kdy býval relativně častým a oblíbeným hostem schůzí senátní ústavní komise a některých jejích konferencí a seminářů. Na některé členy, laiky z regionů, působil jako zjevení. Teprve později se vitalita střetla s nemocí.
Na prvním výjezdním zasedání ústavní komise, které počátkem roku 1999 sloužilo k sumarizaci problémů interpretace a aplikace Ústavy, jsme se seznámili. Ani tehdy ani později mne neurazil, ač dobová ceplovská legenda setkání s V. C. bez urážky vylučovala. Dokonce mi po nějakém diskusním setkání v rámci aktivit Impulsu 99 nabízel doporučení do Michiganu, kam jsem ovšem vzhledem ke kombinaci zápecnictví a pocitu nepostradatelnosti nejel. Vřele jsem ovšem doporučoval jednoho svého kolegu z katedry teorie práva…
Urážení partnerů v hovoru se mi jevilo mít dvě polohy: buď to byla kratochvíle z provokování lidí, k nimž měl blízký vztah a jichž si vážil (na jedné naší schůzi E. Wagnerová, na ceplovských debatních pátcích v jisté míře skoro všichni přítomní – byl jsem ovšem jen na jednom a nebyl jsem terčem), nebo to byla nezvyklá otevřenost, v níž probleskovalo, že právě této osoby si vskutku příliš neváží. Zjevně ovšem existovali i další, lhostejní, indiferentní, neutrální.
Prof. Cepl byl v akademické komunitě občas vysmíván jako kolovrátek: opakoval zhruba tytéž myšlenky. On je nicméně nevyslovoval jako konferenční akademik, nýbrž jako prorok, s velkou naléhavostí, opíraje se o rozsáhlé vzdělání, v němž – pravda – platné právo nebylo korunou. Jeho názory byly promyšlené, v českém prostředí ovšem cize znějící: nejen pro svůj liberalismus s mravními kořeny, v právní oblasti se promítající do snahy omezovat moc ohrožující individuální svobodu, ale také pro čilý kontakt s americkým intelektuálním světem. Na Jiném právu to může vypadat divně, ale Zdeněk Kühn patřil k prvním, kteří k nám soustavněji uváděli autory a doktríny z USA. V 90. letech bychom to našli jen výjimečně, a i proto V. Cepl tak vyčníval.
Ambicí prof. Cepla po mém soudu nebylo působit primárně na právníky, ale na širokou veřejnost. Tomu přizpůsoboval podobu svých sdělení, díky tomu mohl mít svůj rozhlasový pořad, být vyhledáván televizemi atd. Pro novináře se vyznačoval vhodnou kombinací věku, zkušenosti, titulu, srozumitelnosti, charismatu. Zavedl u nás rovněž profesi bývalého soudce Ústavního soudu,v níž se jeho kolegové příliš neangažovali. Mně se tato jeho role zdála možná ještě podstatnější než ta skutečně soudcovská.
Někdy jsme si všímali dílčích nepřesností v jeho slovech, byl jsem ale svědkem „seance“, na níž působil jako guru s velikou autoritou. V tomto kontextu jsou nepřesnosti malichernými.
Právě pro působení na veřejnost hledal spojence a pomocníky, což je u nás trochu problém: právní akademici zhusta zastávají místa spojená se zdrženlivostí ve veřejném vystupování, nebo jsou zdrženliví v naději na získání míst od někoho, koho by se mohlo jejich veřejné vyjadřování dotknout. Proto byli v posledních letech nejkritičtějšími „mediálními“ právníky vinohradský prorok Vojtěch Cepl a Jiří Přibáň z Cardiffu. Jde-li o osobní vzpomínku, nemohu neuvést, že mne prof. Cepl opakovaně pozval do svého rozhlasového pořadu, ba že můj telefon propagoval i mezi novináři. Bral jsem to za výraz uznání, za něž jsem vděčný.
Mluvím-li o působení V. Cepla, nemohu nezmínit studenty. Je velká škoda, že k sobě po jeho návratu na fakultu nenašli cestu. Po mém soudu je to dáno zařazením na katedru občanského práva, jemuž patrně odvykl (myslím ostatně, že na občanské právo se dostal za normalizace jako na obor méně citlivý než byla jeho mateřská teorie práva – můžu se ale plést). V přednáškách o vlastnickém právu si chce běžný student zapisovat komentáře k občanskému zákoníku, nikoliv poznámky k Lockovi, Nozickovi či Richardu Pipesovi, tj. ke vztahům vlastnictví a svobody. Doporučoval jsem využití potenciálu V. Cepla v kursech teorie práva nebo sociologie pro právníky, avšak nevyšlo to.
Stejně tak je škoda, že nepsal. Měl samozřejmě pravdu v tom, že důležitější je číst podstatné texty, než likvidovat lesy psaním těch nepodstatných. Mám ale dojem, že útlou knihu s jeho krédem bychom si zasloužili. V jednom mnou editovaném sborníku je jeho příspěvek (skromně nazvaný „Co je nejdůležitější“), protože byl přepsán z audiozáznamu. Pamětliv toho jsem mu na jaře navrhoval, aby vydal knihu nejvydařenějších rozhovorů – promluv ze svého pořadu. Jemu se nechtělo, třeba se k tomu vrátí ČRo 6 nyní…
Odchází generace těch, kteří čelili osudu v mimořádně vyhrocených desetiletích 2. poloviny 20. století. Kontext je přitom velmi podstatný pro hodnocení osobnosti. Vědom si toho byl R. Dahrendorf, když ve své knize o intelektuálech věrných ideji svobody rozlišuje ty ze svobodného od těch z nesvobodného světa. V. Klokočka i V. Cepl se v jisté fázi svých životů nemohli do jisté míry „nezaplést“, pokud chtěli působit v intelektuálních profesích. Přesto nakonec obstáli a mnohým slouží jako inspirace. Oni odcházejí, my zůstáváme. Lze se jistě ptát, jak my obstojíme v situacích mnohem méně vyhraněných.

42 komentářů:

Michal Ryška řekl(a)...

Odešel jeden z nejvýznamnějších soudobých právníků. Když mi Vojtěch Cepl ml. nedávno sdělil, že můj oblíbený pořad Člověk a demokracie už uslyším pouze z repríz a že rozhovor pana profesora pro Respekt byl asi jeho poslední, tušil jsem, že situace není dobrá.

Dnes mne přepadl smutek, a to i v souvislosti s nedávnými urážkami pana profesora při "diskuzi" o postu Vojtěcha Šimíčka. Trpaslíci ale velikánovi nedokopnou ani do kotníků.

Jeho jméno a myšlenky nepochybně zůstanou zapsány nejen ve mně, ale i v řadě dalších právníků a laiků, kterým dokázal přiblížit složité záhady práva jako málokdo jiný. Čest památce pana profesora.

Vojtěch J. Cepl řekl(a)...

Děkuji za všechny projevy soustrasti; bylo jich opravdu hodně. Vážím si všech.

Děkuji i za nekrology; byly poctivé a upřímné.

Tomáš Sobek řekl(a)...

Některé názory Vojtěcha Cepla jsem vnímal jako kuriozity. Ale po lidské stránce mi byl velmi sympatický. Líbil se mi jeho smysl pro humor. Např. když v jedné své přednášce The Center for Economics and Politics (CEP) přejmenoval na The Center for Economics, Politics and Law (CEPL).

Guy Peters řekl(a)...

Dovolte mi také osobní vzpomínku. Pana professora si pamatuji ze schůze rekodifikační komisse občanského práva hmotného, kde neúnavně prosazoval myšlenku universálního kodexu, tj. kodifikace celého soukromého práva, včetně autorského práva, směnek a šeků. Tuto liberální koncepci jsem vždycky považoval za lepší než Eliášovu konservativní koncepci satelitních kodexů.

Jeho krédem bylo, že jen to nejlepší je pro nás dobré. Kéž by tomu tak bylo vždycky.

Kollegovi diskutérovi: Upřímnou soustrast!

Anonymní řekl(a)...

Hezky napsáno a bez zbytečného patosu. Patřil jsem mezi studenty, kteří opravdu chtěli jak pravil doc. Kysela slyšet něco o platném občanovi než o právní filosofii v době, kdy ani nevěděli co to je obligace, a narazili na pana profesora :-)
Myslím, že mu daleko více než role profesora, právního literáta nebo soudce seděla role moderátora (něco jako právní obdoba Cílka nebo advokáta Sokola), který vysvětluje věci širokému publiku. Někomu se taková osobnost líbí, někomu možná připomíná "všude byl, všecko viděl", ale v právu povětšinou nejde o nějakou originalitu anebo kličku, ale o konzistenci tvrzení, které je schopno přesvědčít o své pravdivosti i ty ostatní, kteří o ni v první fázi pochybují. A to myslím uměl. Navíc měl při veřejném projevu dar lehkosti a humoru.

K Ryškovi : názory na profesorovo působení před revolucí patrně zazněly nezávisle na znalosti jeho zdravotního stavu. Z toho bych smutný nebyl, jde pravděpodobně o náhodu a profesor Cepl tyto názory patrně nečetl a používat něčí neodhadnutelný odchod jako argument nemá smysl.

René Suchý

Huck řekl(a)...

Nevím, zda to je vhodné, když tak to editoři JP smaží.

Transkript přednášky prof. Cepla na téma vlastnictví (myslím, že to byl záskok za jiného člena katedry, tj. trocha improvizace):

Přednáška prof. Cepla z 20. 2. 2008

Salut.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Upřímnou soustrast!

Prof. Cepl byl jedním z mála českých právníků, kteří svůj obor v souvislostech, byl pravým opakem fachidiota. Ne se všemi jeho názory musel každý nutně souhlasit, ale vždycky stálo za to o nich přemýšlet, protože Cepl, třebaže mediálně využívaný do krajnosti, se nikdy nestal mluvící hlavou, ale vždy dokázal hovořit k věci a ukázat na to podstatné.

Velmi rád jsem poslouchal i jeho rozhlasové pořady Člověk a demokracie, hlavně ale kvůli moderátorovi, méně kvůli hostům, kteří mu jen zřídka dokázali být skutečnými oponenty, a tak byli V. Ceplem – právem – zastíněni.

Anonymní řekl(a)...

Jeden den mi nefunguje internet a teď večer tohle ... nezastírám, že jsem vždy byl na opačné straně barikády, ale před protivníkem sluší se smeknout.

Argo a Matěji, je mi to líto.

Pavel Hasenkopf

marie dubanova řekl(a)...

upřímnou soustrast rodině Ceplových..

je mě to moc líto,
nedá se napsat nic, než že to bylo příliš brzy,a je to moc smutný

sbohem pane profesore..
marie dubanová

Unknown řekl(a)...

odkaz na zmiňovaný článek "Co je nejdůležitější": http://cepl.eu/co-je-nejdulezitejsi.htm

Peter Brezina řekl(a)...

:(

rodine uprimnou soustrast

Anonymní řekl(a)...

Pána profesora Cepla som poznala pri príprave konferencie "Reforma právníckého vzdělávání a globalizace" v roku 2008. Spomínam si na ľahkú iróniu, s ktoru pán profesor program konferencie a jej názov komentoval a na ústretovosť, ktorú prejavil nielen tým, že na konferenciu prišiel priamo z nemocnice, ale tiež tým, že sa následne úprimne zaujímal o prípadné ďalšie študentské iniciatívy v tejto oblasti.

Príspevok pána prof. Cepla sa z konferencie síce nedochoval, ale za pripomenutie stoja jeho články tématu právnického vzdelávania venované, na ktoré často odkazoval. http://www.cepl.eu/tri-dcery.htm
http://www.cepl.eu/jaka-spolecnost.htm

Rodine prajem úprimnú sústrasť.

Katarína Kukanová

Anonymní řekl(a)...

Dovolím si jako neprávník, který znal pana profesora pouze z programů Člověk a demokracie, vyslovit upřímný a veliký dík za jeho snahu vysvětlovat složité otázky jednoduchým způsobem. Myšlenky profesora Cepla pro mě byly vždycky přínosné, objevné a inspirující.
Je mi to líto. Upřímnou soustrast rodině.

Jiří Klíma

Anonymní řekl(a)...

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-hvizdala.php?itemid=8141

Anonymní řekl(a)...

Nekrolog Jan Urban http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=8143

Anonymní řekl(a)...

http://hn.ihned.cz/c1-39162920-petr-pithart-vojtech-cepl-vazny-a-spravedlivy

Anonymní řekl(a)...

http://respekt.ihned.cz/zblizka/c1-39166260-bojovnik-cepl

Jan Komárek řekl(a)...

Rád bych se připojil k projevům lítosti a také soustrasti. Celý víkend jsem měl vyplněný přemítáním o těch několika málo setkáních, která jsem měl to štěstí s profesorem Ceplem zažít, a o tom, co jsem si z nich odnesl.

Monitor tisku Ústavního soudu byl dnes bohužel velice smutný. Na druhou stranu, všechna rozloučení s profesorem Ceplem, která byla publikována, svědčí o velikém respektu, kterému se těšil i u svých názorových oponentů, a také o významu, který v diskusích o veřejných otázkách měl.

Hned několik se jich ptá, zda někdo dokáže profesora Cepla nahradit. Moc doufám, že se někdo najde.

K výše uvedeným odkazům bych ještě doplnil:
Erik Tabery, Zemřel Vojtěch Cepl (Respekt, 23. 11.),
Hynek Baňouch, Zasloužilý buřič profesr Vojtěch Cepl (LN 23. 11.),
Tomáš Sokol, "Zlobivý" profesor (MfDnes, 23. 11.),
Luděk Navara, Právník, který mluvil neuvěřitelně upřímně (MfDnes, 23. 11),
Jana Blažková, Jeho jasnost spravedlivý soudce (MfDnes, 23. 11.),
Pavel Kohout, Cepl, Pehe a opět Machiavelli (Aktuálně, 22. 11.),

Anonymní řekl(a)...

Tiež nekrolog Petr Dudek, Český rozhlas http://www.rozhlas.cz/komentare/portal/_zprava/661036

Anonymní řekl(a)...

Nekrolog Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR
http://www.osmd.cz/cz/redakce/aktuality/zemrel-profesor-vojtech-cepl/r1436

Anonymní řekl(a)...

Jakub Vosáhlo, Za profesorem Vojtěchem Ceplem
http://vosahlo.bigbloger.lidovky.cz/c/111896/Za-profesorem-Vojtechem-Ceplem.html

marie dubanova řekl(a)...

Non sub hominem,sed sub legem.
Tento latinský citát jsem uslyšel z úst prof.Vojtěcha Cepla.Jde o nápis nad vstupem do universitní knihovny v New Yorku, tam,kde Cepl přednášel."Ne pod člověkem,ale pod zákonem," by měl člověk žít, napsal Anonym

Anonymní řekl(a)...

Hana Marvanová, Vzpomínka na pana profesora Vojtěcha Cepla
http://www.e15.cz/domaci/udalosti/vzpominka-na-profesora-vojtecha-cepla

AC řekl(a)...

Nejsem z oboru, ale patřím k těm, kteří měli pana profesora rádi. Jen se chci zastavit u jeho v nekrologu zmíněné myšlenky, že studenti by neměli psát diplomové práce, neboť se často jedná o bezcenné kompiláty (potud souhlasím), nýbrž že by měli překládat do češtiny významné právní texty. Při vši úctě k panu profesorovi by to asi nedopadlo dobře, protože zdaleka ne každý, kdo rozumí svému oboru, vládne svou mateřštinou natolik, aby z jeho práce vzniklo něco použitelného.

Ale to jej jen odbočka. Jinak samozřejmě čest památce pana profesora a děkuji za všechny odkazy, které se pod tímto článkem objevily.

Zdenek Tesner řekl(a)...

"Politická korektnost je největším nepřítelem poznání."

Upřímnou soustrast.

Anonymní řekl(a)...

Anglo-americká vysoká škola http://www.aauni.edu/news/248

Anonymní řekl(a)...

Ivan Hoffman http://www.denik.cz/multimedia/galerie/1757032.html

Anonymní řekl(a)...

Ústavní soud ČR
http://www.concourt.cz/clanek/2455

Matěj Cepl řekl(a)...

@Pavel Hasenkopf Samozřejmě, že rozeznávám byť velice ostrou diskusi ad rem a nepřípustné útoky ad personam. Byl bych špatným synem svého otce (a dlouho bych s ním v jedné rodině nevydržel ;)), kdybych si bral polemické názory osobně.

Děkuji všem za krásné komentáře.

Anonymní řekl(a)...

I když jsem občas z profesota Cepla měl dojem, že se na jeho vidění světa bilý protestantismus šeredně podepsal a s jeho sociologickými názory nesouhlasil, jako komentátor a glosař práva byl skvělý.

Petr Musil

Unknown řekl(a)...

ČT2 dnes vysílala "Ještě jsem tady"
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/206562253100003-jeste-jsem-tady/

Anonymní řekl(a)...

ad Sarka : tak to je těžký úlet

Michal Strnad

Anonymní řekl(a)...

Tomáš Vacek
Snad jen drobná vzpomínka, co tu ještě nezaznělo - s panem profesorem odcházejí rovněž i "pánové Malina a Kalina", na jejich osudech nám během seminářů objasňoval taje občanského práva... Upřímnou soustrast rodině.

Anonymní řekl(a)...

To mne přivádí na myšlenku spáchat animovaný naučný seriál "Malina a Kalina", kde by stylem Pata a Mata Malina s Kalinou nenásilně zasvěcovali méně poučenou veřejnost do naprostých základů práva - třeba že smlouvy ve většině případů vůbec nemusejí být písemné.

P.H.

Anonymní řekl(a)...

Ceplovská abeceda od Jana Macháčka v Respektu http://blog.ihned.cz/c3-39168460-YMacha_d-ceplovska-abeceda

Anonymní řekl(a)...

http://hn.ihned.cz/c1-39190190-pravo-zpev-a-tanec-vojtecha-cepla

Anonymní řekl(a)...

Němečkův článek v Orientaci
http://www.lidovky.cz/legenda-cepl-cyg-/ln_noviny.asp?c=A091128_000095_ln_noviny_sko&klic=234401&mes=091128_0

Anonymní řekl(a)...

Němečkovo Právem
http://www.lidovky.cz/kdo-jeste-chcete-cenu-0rx-/ln_noviny.asp?c=A091128_000099_ln_noviny_sko&klic=234401&mes=091128_0

Anonymní řekl(a)...

Kousek z rozhovoru pro slibovanou knihu
http://www.lidovky.cz/bal-jsem-se-ze-ztratim-cest-d06-/ln_noviny.asp?c=A091128_000096_ln_noviny_sko&klic=234401&mes=091128_0

marie dubanova řekl(a)...

Ještě pár slov pana profesora Cepla:
"Právo je u nás bohužel stále podceňováno.Je to jediný významný obor lidské činnosti, který nemá kořeny ve středoškolském vzdělání, připomíná emeritní soudce Ústavního soudu Vojtěch Cepl a dodává : že společenská elita si neuvědomuje, jak význam práva vzrostl. Srovnejme dvě moci - výkonnou a soudní : předseda vlády má obrovský areál bývalé Strakovy akademie, vilu v Sezimově Ústí, každé ministerstvo má obrovské paláce. Ale v Americe je v každém městečku nejmonumentálnější budovou soud. Lidé u nás nevědí, že to - právě tak - má být"..

Anonymní řekl(a)...

Prednáška Vojtěcha Cepla: Prameny práva-Nejpraktičtější jsou dobré teorie viz http://www.cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=70

marie dubanova řekl(a)...

"Jak vidíte, morálka je velice praktická věc a její všeobecná neobliba, která u nás vyplývá z falešného a jalového moralizování v médiích, by nás neměla odradit od jejího věcného využívání".
děkuji
marie dubanová