pondělí 10. září 2012

I. Sjezd nemocničních právníků

Zaměřeno na novou zdravotnickou legislativu v oblasti poskytování zdravotních služeb a její praktickou aplikaci (zejména zákon o zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o zdravotnické záchranné službě).

Termín: 22.-23. listopadu 2012

Určeno pro: nemocniční právníky, advokáty spolupracující se zdravotnickými zařízeními, právníky zdravotních pojišťoven a státní správy i samosprávy

Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava, www.hotelgmahler.cz

Organizační výbor: MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, JUDr. Alena Tobiášová, Mgr. Radek Policar, Mgr. Radek Suchý, Mgr. Libor Vejnar

Kontakt pro registraci: Michaela Kabátková, tel. 257272350, e-mail: michaela.kabatkova@health.cz nebo prostřednictvím webových stránek www.medicinskepravo.cz

V rámci pořádaného setkání bychom rádi část programu věnovali sdílení zkušeností vyplývajících ze sporů pacientů, jejich blízkých, resp. pozůstalých vedených proti poskytovatelům zdravotních služeb.

Za tímto účelem vyzýváme všechny nemocniční právníky, kteří se hodlají účastnit I. sjezdu nemocničních právníků a zároveň by rádi seznámili své kolegy s podrobnostmi konkrétního soudního sporu, aby nám zaslali anotaci svého vystoupení. Nemusí být nutně zástupci účastníků daného soudního řízení.

Své návrhy nám prosím zasílejte v následujícím formátu:
- identifikace autora (jméno a příjmení, ve které nemocnici působí, telefonní číslo, e-mailová adresa),
- název příspěvku,
- stručný obsah příspěvku (max. 1 normostrana, tj. 1800 znaků s mezerami v MS Word),
- názvy soudních instancí, které v dané věci rozhodovaly, data a spisové značky (např. MS Brno, 1. 12. 2008, 5C 128/2006; KS Brno, 8. 9. 2009, 20Co 267/2008; NS, 10. 10. 2010, 25Cdo 1293/ 2009).

Garantujeme vám, že naším cílem bude vybrat co nejvíce příspěvků, které mohou co nejvíce obohatit ostatní účastníky sjezdu.

Využijte prosím této jedinečné příležitosti sdílet své zkušenosti s ostatními nemocničními právníky a díky poskytnutým informacím svým kolegům napomoci v jejich nelehké práci.

Návrhy prosím zasílejte v termínu do 21. října 2012 na mail jolana.tesinova@health.cz nebo policar@mou.cz.

Žádné komentáře: