pondělí 15. června 2009

Pocta judikátu na Karlovarských právnických dnech neudělena

Dne 6. června 2009 se konala slavnostní recepce společnosti Karlovarské právnické dny. Možná si ještě někteří vzpomenou, že blog Jiného práva vyzýval, aby cena „Pocta judikátu“ za uplynulý rok byla udělena rozhodnutí Krajského soudu v Praze, sp. zn. 36 C 8/2008-141 ve věci „justiční mafie“. Letos si cenu „Pocta judikátu“ sice žádné rozhodnutí neodneslo, nicméně níže přetiskuji vyjádření společnosti:

„Podle rozhodnutí poroty „Pocta judikátu“ nebyla v konečném verdiktu cena udělena. S naprostou většinou při neobvykle velkém množství návrhu bylo navrhováno k ocenění nepravomocné a již i zrušené rozhodnutí KS Praha 36 C 8/2008-141 ve věci tzv. „justiční mafie“. Toto rozhodnutí však nesplňovalo podmínky Statutu ceny pro její udělení. Je nám všem však třeba zaznamenat přílišný ohlas, který toto rozhodnutí vyvolalo. Zajisté signalizuje stav určité nespokojenosti s rozhodováním soudu a ukazuje na přání i v řadách samotné justice na transparentnost úsudku soudu, zejména pokud zákon v rámci tzv. „generální klauzule“ svěřuje k úvaze soudu hodnocení společensky vysoce závažné problematiky.“

12 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

no a ?

Petr Slavíček st.

Štěpán Šťastník řekl(a)...

"Jako jediné kritérium pro udělení ceny se stanoví, že rozhodnutí bude svým právním hodnocením, syntetizovaným v právní větě, tvůrčím přínosem pro výklad právní normy a její aplikaci na konkrétní právní otázku, opírá se, resp. je v souladu s fundamentálními právními principy morálky a spravedlnost a přispívá k řešení nebo překlenování nejasností a kolizí v právních předpisech. Představuje co nejlépe zdůvodněné nalezení právního pravidla, které je skutkové podstatě problému bližší než existující právní předpis.. Předpokládá se, že takové rozhodnutí je bez formálně-právních vad."

...tak by mě zajímalo, co přesně podle poroty diskvalifikovalo uvedený rozsudek. Podle mého skromného názoru kombinace všeho výše uvedeného a proto byl závěr poroty (bez ohledu na zde publikovaný komentář) nepochybně správný.

Tomáš Pecina řekl(a)...

Zrušenost vám nepřijde jako určitá formálně-právní vada?

Michal Bobek řekl(a)...

Znovu a znovu čtu odůvodnění neudělení Pocty judikátu a zvažuji, zda by jeho autora nebylo vhodné navrhnout na Poctu zamlžení. Z vyjádření totiž mě osobně není jasné, zda chce daná osoba (těleso) říci, že:

a) tak nám Jiné právo zkazilo poklidné udělování ceny (zn. vzájemně si pochválíme svá dílka a rozdělíme se o ceny), protože zfanatizovalo dav, aby hlasoval pro obskurní a nezákonné rozhodnutí;
b) chápeme politický akt odborné veřejnosti, kterým navrhla dané rozhodnutí na poctu, ale nemůžeme mu poctu udělit, protože by to bylo v rozporu se Statutem ceny.

Budu rád za každé objasnění, co tím vlastně chtěl autor říci. Níže v textu dávám do hranatých závorek několik poznámek k obratům, které mě matou:

„Podle rozhodnutí poroty „Pocta judikátu“ nebyla v konečném verdiktu cena udělena. S naprostou většinou při neobvykle velkém množství návrhu [To je jako špatně? Porotu zděsilo, že jim jednou někdo v anketě i hlasoval?] bylo navrhováno k ocenění nepravomocné a již i zrušené rozhodnutí KS Praha 36 C 8/2008-141 ve věci tzv. „justiční mafie“. Toto rozhodnutí však nesplňovalo podmínky Statutu ceny pro její udělení. Je nám všem však třeba zaznamenat přílišný [Proč přílišný? Tedy ohlas, který neměl být?] ohlas, který toto rozhodnutí vyvolalo. Zajisté signalizuje stav určité nespokojenosti s rozhodováním soudu [Kterého soudu? Z čísla jednotného bych dovozoval, že „soudem“ je tady asi myšlen Krajský soud v Praze? Rozhodováním soudu pak postup KS v Praze v kauze Benešová? Tak to nevím, v jakých kruzích se členové poroty „Pocta judikátu“ pohybují, že to tam vyvolalo „určitou nespokojenost“. U lidí, se kterými jsem se o tom bavil já, to vyvolalo spíš „určitou spokojenost“.] a ukazuje na přání i v řadách samotné justice na transparentnost úsudku soudu, [Nepřesnou formulací počátku věty není jasné, co je tímto vlastně míněno – jako že „justice“ chce, aby V. Cepl ml. odůvodňoval více transparentně? Nebo který soud? A co?] zejména pokud zákon v rámci tzv. „generální klauzule“ [Tou je myšleno obecné zákonné ustanovení o ochraně osobnosti? A jak jinak by se to mělo napsat? Stylem pruského zemského zákoníku konce 18. století se 17.000 kazuistickými ustanoveními, kdy může dojít k porušení ochrany osobnosti?] svěřuje k úvaze soudu hodnocení společensky vysoce závažné problematiky.“ [Takže by to bylo lepší vlastně asi soudům sebrat?]

Zpětně si myslím znovu ožívá Davidův příspěvek o moudrosti odvodňovacího minimalismu, hlavně v okamžiku, kdy daná osoba píše řekněme poněkud nejasným způsobem. Ale pokud to byl úmysl, pak vskutku navrhuji toto odůvodnění na Poctu zamlžení – v nejlepší tradici vyjadřovacích schopností Sira Humphreyho je napsáno „odůvodnění“, které uspokojí každého, protože neříká vlastně vůbec nic.

Anonymní řekl(a)...

S odůvodněním problém nemám. Podle mě je jasně konstatováno, že :
a) nejvíce hlasů získalo něco, co nesplňovalo podmínky soutěže
b) to něco vyvolalo ohlas bez ohledu na nějakou karlovarskou oplatkovou cenu
c) celkově se na justici nadává a Cepl se k tomu svým rozhodnutím vyjádřil podobně

Nikdo nehodnotí vysoký počet hlasů (oproti dřívějšku), jen ho konstatuje. Na soudy se odkazuje obecně.

Opravdu nevím pane Bobku, ale snažíte se do textu projektovat své postoje, názory a pochybnosti, - to by vám ale nepomohl ani 30ti stránkový elaborát anebo chcete jen nastavovat kaši.

Martin Havlát

Michal Bobek řekl(a)...

Ad M. Havlát: Budu moc rád, jestli to způsobem Vámi vyloženým (pozitivním) jasně pochopí jakýkoliv čtenář, s tím, že vše ostatní je nastavování Bobčí kaše.

Ondřej Rezák řekl(a)...

Souhlas s MB.

To odůvodnění pravděpodobně psal nějaký ufon. Pokud tomu někdo rozumíte, asi používáme odlišné komunikační kódy :-)

Imho, snaha interpretovat smysl takto zmateného dadaistického útvaru je předem odsouzena k neúspěchu.

Jiří Kmec řekl(a)...

Děkuji Michalovi za rozbor. Z toho odůvodnění jsem podobně jako on nepochopil zhola nic. Tohle hravě překonává i ty "nejvytuněnější" konstrukce Ústavního soudu z jeho nejlepších let ;-)

P.S. A proč to nedostal judikát umístěný na druhém místě, když byl - podobně nespravedlivě jako paní Jára Cimrman - ten na prvním místě diskvalifikován? Že by žádné další judikáty hlasy nedostaly?

Anonymní řekl(a)...

Žádný judikát nevyhrál, aby se na jednu stranu vyhovělo skutečnému vítězi (podle odstupu hlasů), na druhou stranu pravidlům. Text prohlášení smysl má (nesouhlas je míněn s VS, s jakým jiným...), řešení je to zajímavé.

Jan Vávra

Pavel Molek řekl(a)...

S určitým zděšením zjišťuji, že je mi asi bližší komunikační modus KPD než Michala Bobka, protože já v tom odůvodnění problém nevidím a cítím z něj to stejné jako Jan Vávra, tedy: ten, kdo dostal nejvíc hlasů, nesplňuje podmínky, na nástupnictví druhého si nehrajeme a cítíme v tom signál o nespokojenosti se stavem české justice. Je to tam sice napsáno trochu oklikou (jistě, že tam nepadá přímo jméno Vita Kučery, Freda Němce či Toma Hagena Pospíšila), ale to už je součást naší národní povahy (moc hezky to popisuje TGM v České otázce v historce o mrtvých kočkách), přičemž tato "oklikovost" vyvěrá v českých právnických textech na povrch obzvlášť krystalicky....

Nějaký ufon řekl(a)...

Pro lepší pochopení přepisu mého ústního shrnutí názorů členů poroty o neudělení ceny „Pocta judikátu“, opravuji 3x „u“ na 3x „ů“ („…s rozhodováním soudů a ukazuje na přání i v řadách samotné justice na transparentnost úsudků soudů…..“)

Jak někteří správně odhadli, pak slovo „přílišné“ je použito záměrně, neboť ve společnosti, kde řádně a nestranně funguje justice, by předmětný zrušený Rozsudek neměl mít vůbec důvod ve vzniku projednávané kauzy a pokud ano, pak by nebyl výjimkou, ale standardem.

„Pocta judikátu“ má veřejně a osobně poctít soudce za odvahu myslet, formulovat, zdůvodnit a podepsat se pod nový správnější právní výklad než se schovávat alibisticky např. pouze za gramatický výklad zákona, byť nepřiléhavý na danou situaci (Pocta judikátu není ocenění, slovy prof. Bydlinského, pro tzv. „písmenkové akrobaty“).

„Pocta judikátu“ byla udělena jen dvakrát (Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 22 Cdo 1993/2001 ze dne 8.4.2003, ÚS ČR Pl. ÚS 19/04 ze dne 21.2.2006), a domnívám se, že zaslouženě, oba přibližují právo pojmu spravedlnosti, a to s přesvědčivým právním zdůvodněním.

Doufám, že jsem nenarušil Vaši poklidnou debatu nad naším sysifovským činěním. Děkuji i za udělení „Pocty mlžení“, prosím upřesnit kdy a kde si ji mám převzít a s kým oslavit, preferuji Plzeňské.

JUDr. Vladimír Zoufalý

Michal Bobek řekl(a)...

Ad JUDr. Zoufalý:

Děkuji za zpřesnění, ze kterého je patrné, že mé pochyby o tom, co chtěla porota říci, byly skutečně „nastavovanou kaší“. Tím pádem také mohu gratulovat k rozhodnutí, které mi přijde korektní.

Ohledně „Pocty zamlžení“: zdůrazňuji, při mé silné zálibě v osobnosti Sira Humphreyho Applebyho je tato cena skutečně poctou. Její předání v plzeňské formě rád akceptuji, byť tedy předesílám, že to bude primárně mok a nikoliv umělecký skleněný nosič.