čtvrtek 6. února 2020

Vlastnictví zbraně, věc veřejná: odrazuje pachatele?

Zajímá vás, zda váš soused vlastní pistoli? A co kdybyste si to mohli zjistit přímo v mapě na internetu? Toto není úplně fikce, ale po krátkou dobu i realita v části státu New York. A díky tomu jsme se i něco dozvěděli o tom, zda vlastnictví zbraně chrání lidi před tím, že zrovna jejich domov bude cílem trestného činu. (Stručná odpověď: nejspíš ne.)
Lidé si pořizují zbraně mj. proto, aby se mohli bránit v případě napadení. A političtí zastánci zmírnění regulací držení zbraní jako jeden z argumentů udávají, že držení zbraní má preventivní účinek: pachatelé jsou si vědomi, že např. v 5 procentech domů má majitel zbraň. A i když nevědí, ve kterých konkrétních domech, už pouhé riziko, že mohou být konfrontováni ozbrojeným majitelem, od vlámání se do domů odrazuje. Argument je logicky korektní a je otázkou pro empirický výzkum, zda tento preventivní účinek je hmatatelný či zanedbatelný.

Ale pokud jste majitelem zbraně a informace o tom je veřejná, měli byste být chráněni dvojnásob. Proč by pachatel přepadával váš dům, když může jít hned vedle, kde má naopak jistotu, že ho nikdo kulkou nepřivítá?

I ve státě New York vyžaduje vlastnictví střelné zbraně registraci, něco jako náš zbrojní průkaz. V prosinci 2012 došlo k jednomu z nejhorších případů masové střelby v USA, v základní škole Sandy Hook zemřelo 27 lidí. V reakci na to zveřejnily noviny Journal News, pokrývající předměstí New Yorku, kompletní seznam jmen a adres držitelů zbrojních průkazů ve své oblasti. A zanesly je do Google mapy, takže lidé mohli jednoduše proklikat, ve kterém domě v ulici je či není držitel zbraně. A také se o to zajímali, návštěvnost webu násobně vzrostla.

Tohoto přirozeného experimentu využil ekonom Daniel Tannenbaum ke zkoumání, zda zveřejnění informací o vlastnictví zbraně skutečně chrání jejich vlastníky před pachateli. Kromě zveřejněných zbrojních průkazů získal od policie i data o trestných činech v dané oblasti několik let před a po zveřejnění na úrovni jednotlivých adres. Díky takto precizním datům je možné zjistit, zda v domech se zbrojním průkazem riziko spáchání trestného činu po zveřejnění seznamu kleslo, ve srovnání s domy bez zbrojního průkazu. (Při odfiltrování spousty dalších faktorů až tak detailně, že se porovnávají srovnatelné domy na stejné ulici, kde obecné riziko kriminality je pro všechny domy zřejmě stejné. V řeči ekonomů: street fixed effects.)

Článek, zveřejněný čerstvě v Journal of Public Economics, dává zajímavé výsledky. Riziko spáchání trestného činu v domech se zbrojním průkazem se nijak nezměnilo ve srovnání s domy bez zbrojního průkazu. Po zveřejnění seznamu ani neklesla kriminalita v úzce definovaných lokalitách s vysokou hustotou zbrojních průkazů ve srovnání s ostatními. Našel tento výzkum vůbec nějaký vztah? Ano, od viktimizace k vlastnictví zbraní. Při zveřejněním seznamu byli držitelé zbrojních průkazů častější obětí trestného činu v předchozích letech na své adrese (opakuji, ve srovnání s domy na stejné ulici). A pravděpodobnost, že si člověk bez zbrojního průkazu ve sledovaném období zbrojní průkaz pořídil, skokově vzrostla, pokud na jeho adrese byl spáchán trestný čin, nejčastěji majetkový.

Stručně a lidově lze poznatky z tohoto unikátního výzkumu na unikátní situaci shrnout následovně:
1) Pokud se lidé stanou obětí majetkové kriminality ve svém domě, mají tendenci si pořídit pistoli.
2) Nelze říci, že by jim to bylo co platné.

Paper je zde: Tannenbaum, D. I. (2020). Does the disclosure of gun ownership affect crime? Evidence from New York. Journal of Public Economics, 181, 104075.

Žádné komentáře: