pondělí 21. května 2018

O jaké zaměstnance usiluje české vězeňství?

V dnešní době nezaměstnanosti se pracovníci shánějí těžce; natož pak v neoblíbených a relativně nepříjemných prostředích, jako jsou věznice. Vězeňská služba proto spustila další kolo náborové kampaně, které doprovodila tříminutovým spotem. Ten je dostupný na úvodní webové stránce Vězeňské služby, popř. zde. Co nám říká o vězeňské službě?


Hlavní náplní videa je střelba, sebeobrana a uniformy. Noví zaměstnanci střílí přesně do hlavy a do srdce figurín. Když je jedinkrát ve videu zmíněný určitý teoretický rámec (výuka penologie, psychologie a práva), tak ihned následuje video, jak mluvčí střílí z brokovnice. Z vnitřních prostor věznice vidíme zakukleného příslušníka eskorty, příslušníka, jak jde se psem, a naposledy příslušnici, která kontroluje cely. Jediná možná známka vězně ve videu jsou poutané ruce (byť i ty mohou patřit někomu jinému...).

Účely práce, úvodní setkání s hodnotami práce, očekávání a základní nastavení jsou podstatné při formování nových zaměstnanců. Pokud v klipu není ani jednou zmíněno, že podstatnou náplní dobrého výkonu vězeňského pracovníka je komunikace s vězni, jestliže možnost pozitivní práce s vězni není vnímána jako něco, co je třeba zmínit v náborovém klipu, a pokud podle klipu hledáme lidi, kteří mají rádi zejména zbraně, uniformy a sebeobranu, tak na některé činnosti ve vězeňství nejspíše můžeme zapomenout, popř. budou ztíženy.

V zahraničí se začíná prosazovat názor, že i pro udržení bezpečnosti jsou zásadní dobré a korektní vztahy mezi vězni a pracovníky vězeňské služby, nikoli zbraně a psi. Natož pak pro jakoukoli práci s vězni; dobrá vůle, komunikace a zájem o vězně jsou v takových případech základními předpoklady. Žádná z těchto kvalit, resp. náplní práce, není ve videu nikterak zmiňovaná. O tom, do jaké míry jsou naplňované v praxi, příliš nevíme. Toto video ale jistě nepřispívá k náboru zaměstnanců, jejichž cílem bude učinit české věznice humánnějšími. A militarizaci českého vězeňství spíše posiluje, než aby již tak vysokou míru militarizace snižovalo. Ach jo.

Faktická poznámka: Náborová situace v některých věznicích je opravdu mizerná; možná je toto jediný způsob, jak nabrat nové pracovníky (i když si tím nejsem jistý). Minimálně bychom ale měli být připraveni na to, jaké ovoce může taková rétorika, která je běžná i ve Vězeňské službě, nést.

1 komentář:

Jan Potměšil řekl(a)...

Děs běs. Ten, kdo pozitivně zareaguje na podobné video, by měl být ihned vyřazen z jakékoliv práce v bezpečnostních sborech.