pondělí 27. listopadu 2017

Pavel Doubek: Ohlédnutí za pátým ročníkem PhD Workshopu

Minulý víkend hostila olomoucká právnická fakulta setkání „nejodvážnějších“ studentů doktorského studia ze všech právních odvětví českých právnických fakult. Již pátý ročník semináře s názvem „PhD Workshop“ organizovaný Českou společností pro evropské a srovnávací právo měl za cíl umožnit vybraným doktorandům představit svoji disertační práci (v jakémkoliv stádiu rozpracovanosti) a obdržet k ní podrobnou zpětnou vazbu.

Vybraným aktivním účastníkům byli předem přiděleni dva mentoři, kterým tito studenti zaslali projekt a vybranou kapitolu své disertační práce. Stejné materiály měli k dispozici rovněž všichni účastníci workshopu. Aktivní účastníci dostali přibližně 15 minut pro ústní prezentaci svého projektu, načež si již mohli užívat desítek minut slávy v podobě podrobných komentářů a konkrétních doporučení, a to jak od svých mentorů, tak ostatních posluchačů z řad pedagogů i studentů.

Při úvodních slovech mentorů, že není cílem workshopu se vzájemně chválit, mohlo leckterého aktivního účastníka zamrazit. Ano, zpětná vazba byla kritická, nikoliv však kritizující. Cílem bylo poskytnout takový feedback, který posune kvalitu disertace o krok, ideálně však skok vpřed.

Sobotní večer na olomouckých vánočních trzích
Komentáře mentorů a ostatních účastníků tak obvykle disertaci podrobily hloubkovému rozboru a doslova „rozpitvaly“ všechny relevantní aspekty. Workshop byl prospěšný zejména pro studenty stojící na „startovní čáře“, neboť jim umožnil se hned v počátku psaní zamyslet nad základním paradigmatem práce, odpovídající výzkumnou otázkou, vhodností použité metodologie, proveditelností výzkumu a celkovým stylem a kvalitou psaného textu. Měl však jistě co nabídnout i doktorandům v závěru studia, zejména těm, kteří chtějí v akademické práci pokračovat a výsledky svého výzkumu dále využít.

Celé setkání se neslo v přátelské atmosféře, k čemuž přispěl i neformální večerní program nad sklenkou moštu či svařeného vína v ulicích adventní Olomouce. Za ostatní doktorandy bych na tomto místě rád poděkoval České společnosti pro evropské a srovnávací právo, Právnické fakultě Univerzity Palackého, a především Zuzce Vikarské za zorganizování akce a všem mentorům a ostatním účastníkům za příjemný a smysluplně strávený víkend.

V závěru svého komentáře bych si rád vypůjčil slova JRR Tolkiena, citovaného v příspěvku jedné z prezentujících doktorandek: „Ne každý, kdo bloudí, je ztracený“. Tímto poselstvím bych rád vyzval všechny bloudící i sebejistě kráčející studentky a studenty doktorského studia, aby si dodali odvahy a příštího ročníku se zúčastnili J

Pavel Doubek, 4. ročník PhD studia Právnické fakulty MU

Žádné komentáře: