02 února 2016

Únor s Oxfordem a vědou - přivítání Kataríny Šipulové

Přesvědčivě hodnotit a srovnávat právnické fakulty v Česku není jednoduché. Co když ale máte větší ambice? Například zhodnotit práci ústavních soudů ve střední Evropě? Nebo dokonce posuzovat roli těchto soudů v právním a politickém systému států skrze několik dekád? Právní věda vám však nenabízí aparát k takovým cílům, a tak se musíte obrátit jinam, konkrétně k sociálním vědám. A obrátit se musíte zpravidla do zahraničí, protože v tuzemsku s těmito multidisciplinárními kousky zatím spíše začínáme. Lednové oblaky a přístavy v únoru nahradíme výletem do Oxfordu a hned zpátky do střední Evropy.

Pokud vás zajímá, jak funguje výzkumný program na jedné z nejlepších evropských univerzit a jak vypadá empirický výzkum o právu, tak oceníte únorovou hostku Katarínu Šipulovou. Katka působí v rámci postgraduálního výzkumného programu Socio-Legal Research na právnické fakultě oxfordské univerzity. Konkrétně se zabývá ústavními soudy ve střední Evropě a jejich rolí v rámci demokratického systému. Kromě toho se zabývá také implementací mezinárodních smluv o lidských právech a jejich vztahem s vnitrostátním právem. Nedávno například jako spoluautorka přispěla na prestižní blog Opinio Juris. Katka nicméně není výlučně vědkyně, donedávna působila na Nejvyšším soudu v Brně (a také v CLPD).

Jménem Jiného práva tedy vítám Katku na blogu a těším se na její příspěvky.

Žádné komentáře: