02 října 2015

Právnická povídka 2016 (PrF MU)

Zdá se Vám, že všechny problémy práva nelze vyjádřit pouze paragrafy a obvyklými právnickými texty? Máte literární talent? Pak neváhejte a zúčastněte se soutěže o nejlepší právnickou povídku, fejeton či báseň, kterou pořádá Katedra právní teorie PrF MU.

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv s původní povídkou, fejetonem a básní. Podmínkou je jejich právní tematika. Soutěžní texty, jejichž délka a forma nejsou nijak omezeny, je třeba odeslat spolu s oficiální přihláškou nejpozději do 31. 12. 2015 na emailovou adresu povidka@law.muni.cz. Následně budou vyhodnoceny porotou ve složení: Blanka Čechová, Petr Hajn, Ivo Jahelka, Martin Škop a Miloš Večeřa. Tři nejzajímavější texty budou oceněny hmotnými cenami.

Více informací o této soutěži můžete nalézt na internetové stránce: http://povidka.law.muni.cz/content/cs/

4 komentáře:

Šimon Klein řekl(a)...

Může jeden člověk přihlásit více příspěvků?

Martin Hapla řekl(a)...

Ano, zúčastnit se lze i s více příspěvky.

Peter Toth-Vaňo řekl(a)...

Je možné predložiť príspevok aj v slovenskom jazyku?

Martin Hapla řekl(a)...

Ano, je možné předkládat i texty ve slovenském jazyku.