sobota 5. dubna 2014

Právník do KANCLu

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti hledá do samostatného oddělení označovaného zkratkou KANCL (Komise pro aplikaci nové civilní legislativy) nové pracovníky. Oddělení je organizačně začleněno do legislativního odboru a je financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.

Mezi hlavní úkoly patří poskytování pomoci pracovníkům ve veřejné správě při seznamování se s novou civilní legislativou, a to zejména formou vypracování odpovědí na konkrétní dotazy. K náplni práce patří i vypracovávání podkladů pro expertní skupinu (tvořenou především členy rekodifikační komise), účast na jednáních této skupiny včetně zpracování výstupů z jednání. Členové týmu se dále mají možnost vyjádřit k návrhům právních předpisů v připomínkovém řízení.

Projekt je financován jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu a je termínován do 31. 8. 2014 s tím, že na něj má navazovat nový, samostatný projekt, který bude zaměřen na vzdělávání úředníků veřejné správy převážně formou školení a písemných metodik (perspektiva do 30. 6. 2015).

Nabízená pracovní pozice: specialista na NOZ se zaměřením na problematiku věcných práv a smluvního práva.

Předpoklady: ukončené magisterské vzdělání v oboru právo a dobrá orientace v nové civilní legislativě. Vítána je lektorská zkušenost, není však podmínkou.

Podmínky: Nadstandardní mzdové ohodnocení. Výkon uvedené činnosti se započítává do doby praxe nutné ke složení profesní zkoušky. Existuje i možnost pracovat na částečný úvazek. Nástup do práce možný ihned.

Životopis spolu s motivačním dopisem, obsahujícím informaci o Vaší dosavadní zkušenosti s novou civilní legislativou, zasílejte do čtvrtka 10. 4. 2014 (včetně), a to elektronicky paní Renatě Skotnicové na e-mailovou adresu: RSkotnicova@msp.justice.cz

Všichni uchazeči budou posléze kontaktováni; vybraní uchazeči obdrží dne 14. 4. 2014 podklady k vypracování zadaného úkolu (rozbor a řešení právní otázky). Podle kvality výstupu pak všichni, nebo jen někteří z nich, budou pozváni k osobnímu rozhovoru.

Mgr. Ludvík Matoušek
vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy
Legislativní odbor

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
http://www.justice.cz

Žádné komentáře: