úterý 26. listopadu 2013

Reforma Evropského soudu pro lidská práva: dobré nápady vítány

V rámci úvah o reformě systému Evropské úmluvy o lidských právech („Úmluva“) bylo v Radě Evropy rozhodnuto otevřít diskusi všem zájemcům o vyjádření názoru na budoucí podobu systému Úmluvy. Tento systém jistě není bezchybný, ale je pořád tím nejlepším, co svět v oblasti mezinárodní ochrany lidských práv vymyslel. Nepochybně stojí za to se zamyslet nad jeho fungováním a možnými změnami. Právě nyní přitom vyvstala poměrně jedinečná příležitost se do diskuse o jeho budoucnosti zapojit.

Výzva Rady Evropy k účasti v diskusi je adresována jednotlivcům, kteří nereprezentují členské státy Rady Evropy a jejich orgány, tedy např. akademikům a jiným nezávislým expertům (advokátům, soudcům i osobám ze široké veřejnosti), kteří zformulují své vlastní názory a návrhy na podobu systému Úmluvy nebo názory a návrhy svých institucí, jež nepodléhají pokynům ze strany státu.
 
Názory lze prezentovat písemně, v angličtině nebo ve francouzštině (jež jsou jednacími jazyky Rady Evropy), a to vyplněním formuláře dostupného na webových stránkách Rady Evropy (anglická mutace, francouzská mutace). V dokumentu naleznete další potřebná vysvětlení. Nejedná se o žádnou komplikovanou záležitost, rozhodně nemají mít příspěvky podobu sofistikovaných elaborátů, ba naopak, vítány jsou stručné a jasné, výstižně formulované návrhy, ať už ohledně toho, co je namístě v systému změnit, nebo naopak toho, co je třeba zachovat. Odpověď je očekávána ve lhůtě do pondělí 27/01/2014 do 12.00 hodin na adrese elektronické pošty reform.echr@coe.int.
 
Obracím se na čtenáře Jiného práva nejenom s tím, aby zvážili, zda se sami nechtějí do této diskuse zapojit, ale také s prosbou, aby o této iniciativě případně informovali další osoby, o nichž se domnívají, že by se mohly či dokonce měly se svými názory na dané téma podělit a vložit se tak do celoevropské debaty o budoucnosti systému Úmluvy.
 
Pakliže by se ukázalo jako nezbytné vyjasnit nějaký aspekt této výzvy či vůbec aktivity, v jejímž rámci je výzva zveřejňována, neváhejte se zeptat, nejlépe elektronickou poštou na adrese kvz@msp.justice.cz.
 
Vít A. Schorm
vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

1 komentář:

J. Janát řekl(a)...

Obávám se, že ESLP, stejně jako celá Rada Evropy (o OECD ani nemluvě), jsou instituce, které se přežily. Měly být už včera zrušeny. --- K ESLP: Země, kde jsou lidská práva skutečně problémem, stejně na ESLP kašlou (Rusko, Turecko), pro ostatní země není ESLP téměř žádným přínosem. Navíc metoda dybnamické evolutivní interpretace dělá z EÚLP kus toaletního papíru a činí ESLP nebezpečným, protože si může vymyslet jakékoli "právo", které se mu zamane. Každé "nové" právo ovšem nutně omezuje (někdy i neguje) práva a svobody dosavadní.